03.06.2019

Zmiana regulaminów dla klientów biznesowych w zakresie kredytowania działalności gospodarczej

Z dniem 5 czerwca 2019 roku następuje zmiana następujących dokumentów:

  • "Regulamin kredytowania działalności gospodarczej Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw”,
  • „Regulamin kredytowania działalności gospodarczej Nest Bank S.A.  - mikroprzedsiębiorstwa”,
  • „Tabela Oprocentowania dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa”,
  • „Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa”.

Regulaminy dostepne są w oddziałach Nest Banku oraz na naszej stronie internetowej.

Szczegółowy zakres zmian

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw.

Dotychczasowa treść Nowa treść
§ 4 ust. 9
W przypadku, gdy przed odstąpieniem od Umowy przez Kredytobiorcę doszło do wypłaty środków z Kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić na rachunek Kredytu kwotę udostępnionego Kredytu określoną w Umowie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty Kredytu jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Bank. Odstąpienie jest nieskuteczne jeżeli Kredytobiorca nie spłaci kwoty udostępnionego Kredytu w całości wraz z należnymi odsetkami w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
§ 4 ust. 9
W przypadku, gdy przed odstąpieniem od Umowy przez Kredytobiorcę doszło do wypłaty środków z Kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić na rachunek Kredytu kwotę udostępnionego Kredytu określoną w Umowie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty Kredytu jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Banku. Odstąpienie jest nieskuteczne jeżeli Kredytobiorca nie spłaci kwoty udostępnionego Kredytu w całości w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

 

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej Nest Bank S.A.  - mikroprzedsiębiorstwa.

Dotychczasowa treść Nowa treść
§ 1 ust. 2 pkt 4, 12, 14, 19
Dodane zostały definicje mające zastosowanie do nowych produktów: Kredyt na rozwój dla Przedsiębiorców, Kredyt na rozwój dla Profesjonalistów, AGRO BIZnest Kredyt w ratach na rozwój oraz przeniesiono do pkt 8 definicję „Infolinii Banku” porządkując ją w kolejności alfabetycznej.
§1 ust. 2
Bank udziela kredytów obrotowych oraz kredytów w rachunku bieżącym. Szczegółowe warunki udzielania Kredytu, określające m.in. okres kredytowania, wymagany udział własny, wysokość oprocentowania i prowizji, wymagane dokumenty oraz zabezpieczenia określone są w odrębnych regulacjach Banku, dotyczących produktów kredytowych.
§1 ust. 2
Bank udziela kredytów obrotowych, inwestycyjnych oraz kredytów w rachunku bieżącym. Szczegółowe warunki udzielania Kredytu, określające m.in. okres kredytowania, wymagany udział własny, wysokość oprocentowania i prowizji, wymagane dokumenty oraz zabezpieczenia określone są w odrębnych regulacjach Banku, dotyczących produktów kredytowych.

 

Tabela Oprocentowania dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa

  • Dodane zostały nowe produkty: Kredyt na rozwój dla Przedsiębiorców, Kredyt na rozwój dla Profesjonalistów oraz AGRO BIZnest Kredyt w ratach na rozwój. 

 

Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa

  • Zmieniona została wysokość opłaty za prowadzenie rachunku kredytowego BIZnest Kredytu Przejrzystego – dotyczy umów kredytowych zawartych na podstawie wniosków złożonych od 01.09.2018 r. włącznie.
  • Dokonano zmiany doprecyzowującej opis prowizji za wcześniejsza spłatę kredytu oraz  prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu/ów konsolidowanych w Banku w ramach nowego kredytu z oferty Banku.
  • Zmieniona została wysokość prowizji za odnowienie w przypadku limitów w rachunku pozostających w ofercie Banku oraz w obsłudze Banku (produkty w administrowaniu).
  • Dokonano zmiany opłaty stosowanej przy obsłudze kredytów udzielonych przez Bank (niezależnie od daty zawarcia umowy) z opłaty „za nie dostarczenie wymaganych przez  Bank dokumentów do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy/dokumentów umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu” na „opłatę za nieterminowe dostarczenie wymaganych przez  Bank dokumentów do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy/dokumentów umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu”.
Kontakt dla mediów
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności