Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o administratorze danych osobowych oraz o prawach przysługujących osobom które dane przetwarzane są przez Nest Bank S.A.

Czym jest RODO?

To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych) RODO zwane też GDPR.

Rozporządzenie nie ma na celu zablokowania przepływu danych osobowych ale daje ochronę Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Bank

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, pragniemy poinformować, że:

 1. Administrator danych

  Administratorem danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Bank), z którym można skontaktować się poprzez:

  • e-mail: kontakt@nestbank.pl,
  • tel.: 801-800-188,  22 438-41-41,
  • Bankowość Internetową i  Mobilną
  • pisemnie na adres siedziby Banku lub osobiście w placówkach Banku.
 2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych którym jest Andrzej Surudo, jest to osoba, która odpowiada za ochronę danych Banku. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kierując korespondencję na adres: iod@nestbank.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Banku.

  Z inspektorem BIK-u (Biura Informacji Kredytowej) możesz się skontaktować pisząc na adres: iod@bik.pl. Ponadto kontakt z BIK-iem możliwy jest:

Czy bank chroni dane osobowe klientów?

Bank przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Banku.

Bank wdrożył i wdraża adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji klient – Bank objęte są także tajemnicą bankową, zgodnie z którą - Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować informacje w tajemnicy.

Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności