Nest Stabilne Gniazdo II

Oferta archiwalna

Nest Stabilne Gniazdo II to bezpieczny wst臋p do nauki inwestowania, poniewa偶 100% w艂o偶onego w nie kapita艂u jest pod pe艂n膮 ochron膮. To idealna propozycja dla tych, kt贸rzy chcieliby zainwestowa膰 „na pr贸b臋", nie podejmuj膮c przy tym zbyt du偶ego ryzyka. To tak偶e rozwi膮zanie finansowe stosowane przez do艣wiadczonych inwestor贸w przy budowaniu portfela inwestycyjnego.

Czym jest lokata inwestycyjna?

Chcesz inwestowa膰 na r贸偶nych rynkach, ale obawiasz si臋 ryzyka? Rozumiemy to. Dlatego przygotowali艣my lokat臋 inwestycyjn膮 Nest Stabilne Gniazdo II, kt贸ra 艂膮czy cechy dw贸ch produkt贸w:

 • Inwestycji, kt贸ra pozwala osi膮gn膮膰 wy偶szy zysk ni偶 lokata, cho膰 jest bardziej ryzykowna.
 • Lokaty zapewniaj膮cej 100% zwrotu kapita艂u na koniec okresu lokaty.

Bezpieczne inwestowanie

Dzi臋ki lokacie inwestycyjnej mo偶esz po艣rednio zainwestowa膰 swoje 艣rodki w akcje, surowce, towary lub w krajowy i zagraniczny rynek walutowy. Mimo to nie musisz o nich wszystkiego wiedzie膰. Zamiast tego mo偶esz zda膰 si臋 na naszych ekspert贸w dysponuj膮cych wieloletnim do艣wiadczeniem w inwestowaniu. Dzi臋ki temu masz szans臋 na zysk wi臋kszy ni偶 ten, na kt贸ry mo偶esz liczy膰 w wypadku lokaty, a przy tym nadal masz pewno艣膰, 偶e tw贸j kapita艂 jest bezpieczny. Nomina艂 lokaty jest bowiem gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z systemem gwarantowania depozyt贸w.

Co otrzymasz po okresie trwania inwestycji?

Nest Stabilne Gniazdo II to bezpieczna inwestycja. Dlatego efektem zainwestowania przez Ciebie w lokat臋 inwestycyjn膮 b臋dzie jeden z dw贸ch scenariuszy:
 
 • Potencjalny Zysk z inwestycji uzale偶niony od sytuacji rynkowej.
 • 100% zwrotu zainwestowanego kapita艂u.

Jakie s膮 zasady uczestnictwa?

18 miesi臋cy
(29.03.2019r. – 29.09.2020r.)

okres trwania inwestycji

100 % zwrotu
zainwestowanego kapita艂u

10 000 z艂
minimalna kwota wp艂aty

28.02.2019r. – 27.03.2019 r.
okres subskrypcji

Ostateczne parametry produktu

Ostateczne parametry Lokaty Inwestycyjnej Nest Stabline Gniazdo II przedstawiono w punktach poni偶ej:

 • Warto艣膰 Instrumentu Bazowego z Dnia Pocz膮tkowej Obserwacji: 3,8267
 • Kurs Odniesienia: 3,8067
 • G贸rna Bariera: 4,2567

Szczeg贸艂owe zasady opisane zosta艂y w Regulaminie prowadzenia rachunk贸w lokat inwestycyjnych w Nest Bank SA oraz Wniosku o Otwarcie Lokaty Inwestycyjnej. Dokumenty dost臋pne s膮 w Oddzia艂ach Nest Bank SA.

Czy s膮 jakie艣 czynniki ryzyka?

Wyb贸r Lokaty inwestycyjnej, czyli produktu strukturyzowanego, kt贸rego zysk uzale偶niony jest od instrumentu pochodnego, wi膮偶e si臋 w szczeg贸lno艣ci z:

 • Ryzykiem inflacyjnym, czyli ryzykiem zwi膮zanym z nieprzewidywalnymi ruchami cen w ca艂ej gospodarce i wywieraniem przez nie wp艂ywu na warto艣膰 inwestycji lub produktu.
 • Ryzykiem stopy procentowej, czyli ryzykiem waha艅 rynkowych indeks贸w stopy procentowej (np. LIBOR, WIBOR), kt贸re mog膮 niekorzystnie wp艂ywa膰 na bie偶膮c膮 warto艣膰 instrumentu pochodnego.
 • Ryzykiem walutowym, wyst臋puj膮cym w przypadku inwestycji w obcej walucie i zwi膮zanym z niepewno艣ci膮 co do kursu waluty, w kt贸rej indeksowana jest inwestycja, po jakim nast膮pi w przysz艂o艣ci wymiana waluty obcej na krajow膮. Efektem nieuwzgl臋dnienia tego ryzyka mo偶e by膰 b艂臋dna ocena inwestycji w zakresie rentowno艣ci.
 • Ryzykiem rynkowym, czyli nieprzewidywalno艣ci膮 indeks贸w rynkowych, obejmuj膮cych ca艂y rynek lub jego fragmenty (bran偶e).
 • Ryzykiem politycznym, czyli ryzykiem waha艅 stopy zwrot贸w na inwestycjach wywo艂anym regulacjami prawnymi i innymi instrumentami sterowania gospodark膮 przez pa艅stwo, kt贸re maj膮 pod艂o偶e polityczne.
 • Ryzykiem kredytowym Nest Bank S.A. w zwi膮zku z kt贸rym posiadacz lokaty w przypadku braku wyp艂acalno艣ci Banku otrzyma nale偶ne mu 艣rodki z tytu艂u lokaty, zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi zasadami gwarantowania 艣rodk贸w przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Ryzykiem prawnym, czyli ryzykiem wynikaj膮cym z mo偶liwo艣ci zaistnienia niekorzystnych regulacji prawnych w danym kraju lub na 艣wiecie w szczeg贸lno艣ci w zakresie podatk贸w, cel, akcyzy, koncesji, pozwole艅, norm technicznych oraz innych regulacji odno艣nie prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej.
 • Ryzykiem p艂ynno艣ci, czyli ryzykiem braku dost臋pno艣ci do 艣rodk贸w. Dodatkowo nale偶y pami臋ta膰 i偶, zerwanie lokaty strukturyzowanej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalno艣ci powoduje obowi膮zek uiszczenia koszt贸w z chwil膮 zerwania lokaty strukturyzowanej, kt贸rej wysoko艣膰 okre艣lona jest w Dokumentacji Produktowej.
 • Ryzykiem podatkowym, czyli ryzykiem zmiany przepis贸w podatkowych powoduj膮ce, i偶 inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe zwi膮zane b臋dzie z wi臋kszymi ni偶 dotychczas obci膮偶eniami podatkowymi, co mo偶e skutkowa膰 zmniejszeniem op艂acalno艣ci inwestycji.

MIFID

Dystrybucja lokat inwestycyjnych podlega dyrektywie w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych (ang. Markets in Financial Instruments Directive, w skr贸cie: MiFID), obowi膮zuj膮cej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmuj膮cego wszystkie 27 pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, a tak偶e Norwegi臋, Islandi臋 i Liechtenstein). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE zosta艂a w Polsce zaimplementowana poprzez:

 • Ustaw臋 o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z p贸藕n. zm.), oraz
 • Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunk贸w post臋powania firm inwestycyjnych, bank贸w, o kt贸rych mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz bank贸w powierniczych (Dz. U. poz. 1112),
 • Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, bank贸w, o kt贸rych mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i bank贸w powierniczych (Dz. U. poz. 1111),
 • Rozporz膮dzenie Ministra w艂a艣ciwego do spraw instytucji finansowych wydanego na mocy delegacji ustawowej na podstawie art. 94 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Opr贸cz Dyrektywy MiFID 2 bezpo艣rednie prawa i obowi膮zki na uczestnik贸w rynku zosta艂y na艂o偶one na mocy:

 • Rozporz膮dzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupe艂niaj膮cego dyrektyw臋 Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymog贸w organizacyjnych i warunk贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci przez firmy inwestycyjne oraz poj臋膰 zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, oraz 
 • Rozporz膮dze艅 delegowanych Komisji (UE) wydanych na podstawie upowa偶nienia zawartego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE.
 

Zapoznaj si臋 szczeg贸艂owo z informacjami na temat Dyrektywy MIFID.

Przydatne dokumenty do pobrania

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Celowy Plan Inwestycyjny

Alternatywa dla polis ubezpieczeniowych ze sk艂adk膮 op艂acan膮 regularnie.

Nest Przejrzyste Obligacje

Przejrzyste ubezpieczenie inwestycyjne.

Nest Solidne Inwestycje

Wp艂acasz 艣rodki raz, by nast臋pnie inwestowa膰 w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita艂owe.
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwis贸w do indywidualnych potrzeb klient贸w.
Zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookie mo偶na dokona膰 w dowolnej chwili modyfikuj膮c ustawienia przegl膮darki. Polityka prywatno艣ci