Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO

Oszczędzanie jest nagradzane

Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO

Co to jest Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO?
Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO jest alternatywą dla polis ubezpieczeniowych ze składką opłacaną regularnie. Twój zysk oparty jest tu o notowania jednostek uczestnictwa (alternatywa dla polis ze zwrotem składki). Opłata stała za zarządzanie pobierana jest zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie. Jej aktualna wysokości znajduje się w Karcie funduszu dostępnej na stronie www.ipopema.pl.

Jak działa Celowy Plan Inwestycyjny?
To proste. Regularnie, co miesiąc inwestujesz niewielkie kwoty. W każdą rocznicę uczestnictwa w Celowym Planie Inwestycyjnym otrzymujesz premię.

Jakie są zasady uczestnictwa?
Sam ustalasz kwotę, jaką chcesz odkładać miesięcznie: od 200 zł do 3 000 zł maksymalnie. Masz do wyboru trzy warianty długości Planu: 5, 10 lub 15 lat.

Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO jest przeznaczony dla Ciebie, jeśli:

 1. Jesteś osobą pełnoletnią.
 2. Chcesz inwestować regularnie małe kwoty.
 3. Jesteś zdyscyplinowany w oszczędzaniu i chcesz zostać za to nagrodzony.

Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO oparty jest o IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powstało w 2007 r. i dziś jest jednym z największych towarzystw funduszy w Polsce. Koncentruje się na kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, w tym wypełniających potrzebę pomnażania oszczędności przeznaczonych na realizację osobistych celów. Oferta Towarzystwa obejmuje fundusze inwestujące zarówno na polskim, jak i globalnych rynkach kapitałowych. Produkty IPOPEMA TFI zostały wdrożone do oferty Nest Banku w sierpniu 2018 r.

Czy są jakieś czynniki ryzyka?

Wybór Celowego Planu Inwestycyjnego wiąże się w szczególności z:

 1. Ryzykiem inflacyjnym, czyli ryzykiem związanym z nieprzewidywalnymi ruchami cen w całej gospodarce i wywieraniem przez nie wpływu na wartość inwestycji lub produktu.
 2. Ryzykiem stopy procentowej, czyli ryzykiem wahań rynkowych indeksów stopy procentowej (np. LIBOR, WIBOR), które mogą niekorzystnie wpływać na bieżącą wartość instrumentu pochodnego.
 3. Ryzykiem walutowym, występującym w przypadku inwestycji w obcej walucie i związanym z niepewnością co do kursu waluty, w której indeksowana jest inwestycja, po jakim nastąpi w przyszłości wymiana waluty obcej na krajową. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być błędna ocena inwestycji w zakresie rentowności.
 4. Ryzykiem rynkowym, czyli nieprzewidywalnością indeksów rynkowych, obejmujących cały rynek lub jego fragmenty (branże).
 5. Ryzykiem politycznym, czyli ryzykiem wahań stopy zwrotów na inwestycjach wywołanym regulacjami prawnymi i innymi instrumentami sterowania gospodarką przez państwo, które mają podłoże polityczne.
 6. Ryzykiem kredytowym Nest Bank S.A. w związku z którym posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 7. Ryzykiem prawnym, czyli ryzykiem wynikającym z możliwości zaistnienia niekorzystnych regulacji prawnych w danym kraju lub na świecie w szczególności w zakresie podatków, cel, akcyzy, koncesji, pozwoleń, norm technicznych oraz innych regulacji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej
 8. Ryzykiem płynności, czyli ryzykiem braku dostępności do środków. Dodatkowo należy pamiętać iż, zerwanie lokaty strukturyzowanej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności powoduje obowiązek uiszczenia kosztów z chwilą zerwania lokaty strukturyzowanej, której wysokość określona jest w Dokumentacji Produktowej.
 9. Ryzykiem podatkowym czyli ryzykiem zmiany przepisów podatkowych powodujące, iż inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.

Przydatne dokumenty do pobrania

Przydatne linki do dokumentów do pobrania

Potrzebujesz pomocy doradcy?

Zamów rozmowę z doradcą
Prosimy o podanie imienia
Prosimy o podanie nazwiska
Wpisz poprawny numer telefonu (9/12 cyfr)
Prosimy o wpisanie poprawnego adresu e-mail
Zapoznaj się z informacją Banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Pobierz PDF
Prosimy o wyrażenie zgody
Prosimy o wyrażenie zgody

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nest Solidne Inwestycje

Wpłacasz środki raz, by następnie inwestować w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Pakiet Inwestuj Zaradnie

Sprawdź, jakie promocje i pakiety ofert przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich bliskich.

Pomyśl o swojej emeryturze już dziś

Pakiet Emerytalny Skarbiec
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności