Nest Dobrane Inwestycje

Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym 

 

Nest Dobrane Inwestycje

Troska o domowy budżet to ważna rzecz. Dlatego dobraliśmy ofertę inwestycyjną, dzięki której możesz pomnożyć swoje oszczędności, a dodatkowo zapewnić swojej rodzinie finansową ochronę. Nest Dobrane Inwestycje to przede wszystkim ubezpieczenie inwestycyjne, z jednorazową wpłatą, które umożliwi Ci inwestowanie w starannie dobrane Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oparte o Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ).

Podstawowe korzyści

Minimalna składka
10 000 zł
3
Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
oparte o FIZ
Wiek wstępu 
18-70 lat - w Wariancie Standardowym
70-75 lat - w Wariancie Dojrzałym

Wybierając Nest Dobrane Inwestycje, możesz wybrać 1 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Nest Dobrane Inwestycje to:

 1. Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego.
 2. Kwartalna wypłata Twoich ewentualnych zysków, czyli "Automatyczny Częściowy Wykup".
 3. Nieograniczona liczba bezpłatnych konwersji, które umożliwiają przenoszenie Twoich oszczędności pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi dostępnymi w ramach oferty.

Opłaty

Nazwa opłaty Sposób naliczania Wysokość  
Opłata wstępno-dystrybucyjna procentowo, jednorazowo od Składki (Ubezpieczyciel może zrezygnować z pobrania części lub całości opłaty wstępno-dystrybucyjnej. Ostateczna wysokość opłaty wstępno-dystrybucyjnej wskazana jest we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz na Polisie) w przypadku Składki równej lub wyższej niż 10 000 zł ale niższej niż 50 000 zł 2,95%
w przypadku Składki równej lub wyższej niż 50 000 zł 1,95%
Opłata administracyjno-dystrybucyjna procentowo, miesięcznie od Wartości rachunku określonej za każdy dzień, od dnia rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności do dnia rozwiązania Umowy Ubezpieczenia 1,49% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)
Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe (zawiera się w opłacie administracyjno-dystrybucyjnej) procentowo, miesięcznie, od Składki Zainwestowanej, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa 0,012% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)
 

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z ubezpieczenia w czasie 5 lat od opłacenia składki, Twoje środki zostaną pomniejszone o określony procent od zainwestowanych pieniędzy. Może to wynieść maksymalnie 3%. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentach na dole strony.

Szczegółowy sposób pobierania opłat określony jest w OWU.

Wybrane czynniki ryzyka

Zależy nam, żebyś wiedział, że inwestowanie w UFK wiąże się między innymi z:

 1. Ryzykiem zmiany wartości certyfikatów inwestycyjnych, które stanowią aktywa danego UFK.
 2. Ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części lub całości zapłaconej składki zainwestowanej w momencie likwidacji rachunku.
 3. Ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego UFK niezgodnego z profilem Ubezpieczającego.
 4. Ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości aktywów danego UFK w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości certyfikatów inwestycyjnych.
 5. Ryzykiem kredytowym związanym z kondycją finansową emitentów dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego FIZ.
 6. Ryzykiem spadku wartości portfela inwestycyjnego spowodowanego wzrostem stóp procentowych.
 7. Ryzykiem niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy, co może wpłynąć na spadek wartości jednostki portfela inwestycyjnego.
 8. Rzykiem ograniczonej płynności, które jest związane z dokonywaniem częściowego wykupu oraz całkowitego wykupu jeden lub dwa razy w danym miesiącu kalendarzowym (w zależności od UFK).
 9. Ryzykiem braku płynności, w związku z przejściowym niewykupieniem jednostek uczestnictwa UFK w terminach określonych w OWU na skutek braku możliwości zbycia aktywów UFK.
 10. Ryzykiem walutowym związanym z tym, że część aktywów poszczególnych FIZ inwestowana jest w instrumenty finansowe wyrażone w walucie obcej, ryzykiem niedopasowania zabezpieczenia walutowego.


Pełną listę czynników ryzyka znajdziesz w dokumentach dotyczących naszych produktów.

Przydatne dokumenty do pobrania

Przydatne linki do dokumentów do pobrania

Potrzebujesz pomocy doradcy?

Zamów rozmowę z doradcą
Prosimy o podanie imienia
Prosimy o podanie nazwiska
Wpisz poprawny numer telefonu (9/12 cyfr)
Prosimy o wpisanie poprawnego adresu e-mail
Zapoznaj się z informacją Banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Pobierz PDF
Prosimy o wyrażenie zgody
Prosimy o wyrażenie zgody

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nest Przejrzyste Obligacje

Przejrzyste ubezpieczenie inwestycyjne.

Nest Solidne Inwestycje

Wpłacasz środki raz, by następnie inwestować w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Pakiet Inwestuj Zaradnie

Sprawdź, jakie promocje i pakiety ofert przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich bliskich.
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności