Nest Dobrane Inwestycje

Oferta archiwalna 

 

Nest Dobrane Inwestycje

Troska o domowy budżet to ważna rzecz. Dlatego dobraliśmy ofertę inwestycyjną, dzięki której możesz pomnożyć swoje oszczędności, a dodatkowo zapewnić swojej rodzinie finansową ochronę. Nest Dobrane Inwestycje to przede wszystkim ubezpieczenie inwestycyjne, z jednorazową wpłatą, które umożliwi Ci inwestowanie w starannie dobrane Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oparte o Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ).

Podstawowe korzyści

Minimalna składka
10 000 zł
3
Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
oparte o FIZ
Wiek wstępu 
18-70 lat - w Wariancie Standardowym
70-75 lat - w Wariancie Dojrzałym

Wybierając Nest Dobrane Inwestycje, możesz wybrać 1 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Nest Dobrane Inwestycje to:

 1. Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego.
 2. Kwartalna wypłata Twoich ewentualnych zysków, czyli "Automatyczny Częściowy Wykup".
 3. Nieograniczona liczba bezpłatnych konwersji, które umożliwiają przenoszenie Twoich oszczędności pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi dostępnymi w ramach oferty.

Opłaty

Nazwa opłaty Sposób naliczania Wysokość  
Opłata wstępno-dystrybucyjna procentowo, jednorazowo od Składki (Ubezpieczyciel może zrezygnować z pobrania części lub całości opłaty wstępno-dystrybucyjnej. Ostateczna wysokość opłaty wstępno-dystrybucyjnej wskazana jest we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz na Polisie) w przypadku Składki równej lub wyższej niż 10 000 zł ale niższej niż 50 000 zł 2,95%
w przypadku Składki równej lub wyższej niż 50 000 zł 1,95%
Opłata administracyjno-dystrybucyjna procentowo, miesięcznie od Wartości rachunku określonej za każdy dzień, od dnia rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności do dnia rozwiązania Umowy Ubezpieczenia 1,49% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)
Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe (zawiera się w opłacie administracyjno-dystrybucyjnej) procentowo, miesięcznie, od Składki Zainwestowanej, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa 0,012% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)
 

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z ubezpieczenia w czasie 5 lat od opłacenia składki, Twoje środki zostaną pomniejszone o określony procent od zainwestowanych pieniędzy. Może to wynieść maksymalnie 3%. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentach na dole strony.

Szczegółowy sposób pobierania opłat określony jest w OWU.

Wybrane czynniki ryzyka

Zależy nam, żebyś wiedział, że inwestowanie w UFK wiąże się między innymi z:

 1. Ryzykiem zmiany wartości certyfikatów inwestycyjnych, które stanowią aktywa danego UFK.
 2. Ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części lub całości zapłaconej składki zainwestowanej w momencie likwidacji rachunku.
 3. Ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego UFK niezgodnego z profilem Ubezpieczającego.
 4. Ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości aktywów danego UFK w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości certyfikatów inwestycyjnych.
 5. Ryzykiem kredytowym związanym z kondycją finansową emitentów dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego FIZ.
 6. Ryzykiem spadku wartości portfela inwestycyjnego spowodowanego wzrostem stóp procentowych.
 7. Ryzykiem niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy, co może wpłynąć na spadek wartości jednostki portfela inwestycyjnego.
 8. Rzykiem ograniczonej płynności, które jest związane z dokonywaniem częściowego wykupu oraz całkowitego wykupu jeden lub dwa razy w danym miesiącu kalendarzowym (w zależności od UFK).
 9. Ryzykiem braku płynności, w związku z przejściowym niewykupieniem jednostek uczestnictwa UFK w terminach określonych w OWU na skutek braku możliwości zbycia aktywów UFK.
 10. Ryzykiem walutowym związanym z tym, że część aktywów poszczególnych FIZ inwestowana jest w instrumenty finansowe wyrażone w walucie obcej, ryzykiem niedopasowania zabezpieczenia walutowego.


Pełną listę czynników ryzyka znajdziesz w dokumentach dotyczących naszych produktów.

Przydatne dokumenty do pobrania

Przydatne linki do dokumentów do pobrania

Potrzebujesz pomocy doradcy?

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nest Przejrzyste Obligacje

Przejrzyste ubezpieczenie inwestycyjne.

Nest Solidne Inwestycje

Wpłacasz środki raz, by następnie inwestować w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Pakiet Inwestuj Zaradnie

Sprawdź, jakie promocje i pakiety ofert przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich bliskich.
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności