Nest Solidne Inwestycje - ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Nest Solidne Inwestycje

Działamy z myślą o Tobie i Twojej rodzinie, dlatego proponujemy Ci solidne ubezpieczenia inwestycyjne, które są godne zaufania. Wybierając Nest Solidne Inwestycje, wpłacasz swoje środki raz, by następnie inwestować w wybrane Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oparte o Fundusze Inwestycyjne Otwarte/Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte tzw. FIO/SFIO, lub skorzystać z gotowego portfela inwestycyjnego:

 • Portfel Stabilny
 • Portfel Rozważny
 • Portfel Śmiały

Podstawowe korzyści

Minimalna składka
5 000 zł
Szeroki wybór UFK opartych o FIO/SFIO
Wiek wstępu 
18-70 lat - w Wariancie Standardowym
70-75 lat - w Wariancie Dojrzałym

Nest Solidne Inwestycje to:

 1. Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego.
 2. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe dopasowane do Twojego wieku (w przypadku wskazania alokacji dopasowanej do wieku).
 3. Kwartalna wypłata Twoich ewentualnych zysków, czyli "Automatyczny Częściowy Wykup".
 4. Nieograniczona liczba bezpłatnych konwersji, które umożliwiają przenoszenie Twoich oszczędności pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi dostępnymi w ramach oferty.
 5. Możliwość zróżnicowania swojego inwestycyjnego portfela dzięki wyborowi Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, których aktywa składają się z funduszy o różnych strategiach i o różnym stopniu ryzyka.

Opłaty

Nazwa opłaty Sposób naliczania Wysokość  
Opłata wstępno-dystrybucyjna procentowo, jednorazowo od Składki (Ubezpieczyciel może zrezygnować z pobrania części lub całości opłaty wstępno-dystrybucyjnej. Ostateczna wysokość opłaty wstępno-dystrybucyjnej wskazana jest we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz na Polisie) w przypadku Składki równej lub wyższej niż 5 000 zł ale niższej niż 50 000 zł 2,95%
w przypadku Składki równej lub wyższej niż 50 000 zł 1,95%
Opłata administracyjno-dystrybucyjna procentowo, miesięcznie od Wartości rachunku określonej za każdy dzień, od dnia rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności do dnia rozwiązania Umowy Ubezpieczenia 1,49% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)
Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe (zawiera się w opłacie administracyjno-dystrybucyjnej) procentowo, miesięcznie, od Składki Zainwestowanej, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa 0,012% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)
 

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z ubezpieczenia w czasie 5 lat od opłacenia składki, Twoje środki zostaną pomniejszone o określony procent od zainwestowanych pieniędzy. Może to wynieść maksymalnie 2,5%. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentach na dole strony.

Szczegółowy sposób pobierania opłat określony jest w OWU.

Wybrane czynniki ryzyka

Zależy nam, żebyś wiedział, że inwestowanie w UFK wiąże się między innymi z:

 1. Ryzykiem zmiany wartościjednostek uczestnictwa, stanowiących odzwierciedlenie aktywów danego UFK.
 2. Ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części lub całości zapłaconej składki zainwestowanej w momencie zakończenia umowy ubezpieczenia.
 3. Ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego UFK niezgodnego z profilem Ubezpieczającego.
 4. Ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości aktywów danego UFK w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości jednostek uczestnictwa.
 5. Ryzykiem kredytowym związanym z kondycją finansową emitentów dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy.
 6. Ryzykiem spadku wartości portfela inwestycyjnego, spowodowanego wzrostem stóp procentowych.
 7. Ryzykiem niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy, co może wpłynąć na spadek wartości jednostki portfela inwestycyjnego.
 8. Ryzykiem ograniczonej płynności, które jest związane z dokonywaniem częściowego wykupu oraz całkowitego wykupu jeden lub dwa razy w danym miesiącu kalendarzowym (w zależności od UFK).
 9. Ryzykiem braku płynności, w związku z przejściowym niewykupieniem jednostek uczestnictwa UFK w terminach określonych w OWU na skutek braku możliwości zbycia aktywów UFK.
 10. Ryzykiem walutowym związanym z tym, że część aktywów poszczególnych funduszy inwestowana jest w instrumenty finansowe wyrażone w walucie obcej.

Pełną listę czynników ryzyka znajdziesz w dokumentach dotyczących naszych produktów.

Portal klienta

Jeśli już skorzystałeś z Nest Solidne Inwestycje, zaloguj się do Serwisu Internetowego Grupy Europa.

Przejdź do logowania

Obsługa polisy

W sprawie posiadanej polisy możesz kontaktować się także bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.:
 • telefonicznie pod numerem: 801 500 300 lub 71 36 92 887
 • elektronicznie na adres e-mail: bok@tueuropa.pl
 • pisemnie na adres: TUnŻ Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
 
Możesz również skorzystać z możliwości złożenia formularzy za pośrednictwem strony internetowej w zakresie obsługi roszczeń.

Przydatne dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy doradcy?

Zamów rozmowę z doradcą
Prosimy o podanie imienia
Prosimy o podanie nazwiska
Wpisz poprawny numer telefonu (9/12 cyfr)
Prosimy o wpisanie poprawnego adresu e-mail
Zapoznaj się z informacją Banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Pobierz PDF
Prosimy o wyrażenie zgody
Prosimy o wyrażenie zgody

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Celowy Plan Inwestycyjny

Alternatywa dla polis ubezpieczeniowych ze składką opłacaną regularnie.

Nest Przejrzyste Obligacje

Przejrzyste ubezpieczenie inwestycyjne.

Pakiet Inwestuj Zaradnie

Sprawdź, jakie promocje i pakiety ofert przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich bliskich.
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności