Plan Systematycznego Oszczędzania „Skarbiec PSO Roczna Premia”

Regularne oszczędzanie jest premiowane

Plan Systematycznego Oszczędzania „Skarbiec PSO Roczna Premia”

Co to jest Plan Systematycznego Oszczędzania „Skarbiec PSO Roczna Premia”?
Plan Systematycznego Oszczędzania „Skarbiec PSO Roczna Premia” to świetny sposób na gromadzenie pieniędzy na przyszłość. Z jednej strony mobilizuje do regularnych wpłat, z drugiej wykorzystuje długoterminowy potencjał inwestowania w fundusze inwestycyjne. W ramach planu, regularnie inwestujesz swoje środki w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO. Im większa jest łączna zgromadzona kwota tym więcej środków może pracować na przyszłość. Twój przyszły kapitał składa się zarówno z regularnych wpłat jak i zysku wypracowanego przez fundusze inwestycyjne. Opłata stała za zarządzanie pobierana jest zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie. Jej aktualna wysokości znajduje się w Karcie funduszu dostępnej na stronie www.skarbiec.pl.

Jak działa Plan Systematycznego Oszczędzania?
To proste. Regularnie, co miesiąc inwestujesz niewielkie kwoty. W każdą rocznicę uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania otrzymujesz premię.

Jakie są zasady uczestnictwa?
Sam ustalasz kwotę, jaką chcesz odkładać miesięcznie – minimalnie to 100 zł. Masz do wyboru trzy warianty długości Planu: 10, 12 lub 15 lat.

Plan Systematycznego Oszczędzania jest przeznaczony dla Ciebie, jeśli:

 1. Jesteś osobą pełnoletnią.
 2. Chcesz inwestować regularnie małe kwoty.
 3. Jesteś zdyscyplinowany w oszczędzaniu i chcesz zostać za to nagrodzony.

Plan Systematycznego Oszczędzania „Skarbiec PSO Roczna Premia”

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Produkty Skarbiec TFI zostały wdrożone do oferty Nest Banku w sierpniu 2018 r.

Czy są jakieś czynniki ryzyka?

Wybór Planu Systematycznego Oszczędzania wiąże się w szczególności z:

 1. Ryzykiem inflacyjnym, czyli ryzykiem związanym z nieprzewidywalnymi ruchami cen w całej gospodarce i wywieraniem przez nie wpływu na wartość inwestycji lub produktu.
 2. Ryzykiem stopy procentowej, czyli ryzykiem wahań rynkowych indeksów stopy procentowej (np. LIBOR, WIBOR), które mogą niekorzystnie wpływać na bieżącą wartość instrumentu pochodnego.
 3. Ryzykiem walutowym, występującym w przypadku inwestycji w obcej walucie i związanym z niepewnością co do kursu waluty, w której indeksowana jest inwestycja, po jakim nastąpi w przyszłości wymiana waluty obcej na krajową. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być błędna ocena inwestycji w zakresie rentowności.
 4. Ryzykiem rynkowym, czyli nieprzewidywalnością indeksów rynkowych, obejmujących cały rynek lub jego fragmenty (branże).
 5. Ryzykiem politycznym, czyli ryzykiem wahań stopy zwrotów na inwestycjach wywołanym regulacjami prawnymi i innymi instrumentami sterowania gospodarką przez państwo, które mają podłoże polityczne.
 6. Ryzykiem kredytowym Nest Bank S.A. w związku z którym posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 7. Ryzykiem prawnym, czyli ryzykiem wynikającym z możliwości zaistnienia niekorzystnych regulacji prawnych w danym kraju lub na świecie w szczególności w zakresie podatków, cel, akcyzy, koncesji, pozwoleń, norm technicznych oraz innych regulacji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej
 8. Ryzykiem płynności, czyli ryzykiem braku dostępności do środków. Dodatkowo należy pamiętać iż, zerwanie lokaty strukturyzowanej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności powoduje obowiązek uiszczenia kosztów z chwilą zerwania lokaty strukturyzowanej, której wysokość określona jest w Dokumentacji Produktowej.
 9. Ryzykiem podatkowym czyli ryzykiem zmiany przepisów podatkowych powodujące, iż inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.

Przydatne dokumenty do pobrania

Przydatne linki do dokumentów do pobrania

Potrzebujesz pomocy doradcy?

Zamów rozmowę z doradcą
Prosimy o podanie imienia
Prosimy o podanie nazwiska
Wpisz poprawny numer telefonu (9/12 cyfr)
Prosimy o wpisanie poprawnego adresu e-mail
Zapoznaj się z informacją Banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Pobierz PDF
Prosimy o wyrażenie zgody
Prosimy o wyrażenie zgody

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nest Solidne Inwestycje

Wpłacasz środki raz, by następnie inwestować w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Pakiet Inwestuj Zaradnie

Sprawdź, jakie promocje i pakiety ofert przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich bliskich.

Pomyśl o swojej emeryturze już dziś

Pakiet Emerytalny Skarbiec
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności