Nest Karta Optimum

Niespodziewane wydatki to nie problem (RRSO 21,56%)

Co daje Ci Nest Karta Optimum?

Bezpieczeństwo

Płatności za korzystanie z karty nie będą dla Ciebie zaskoczeniem.

Bez względu na to, ile limitu wykorzystasz w danym miesiącu Twoja minimalna miesięczna kwota spłaty nie będzie wyższa niż w umowie.

Elastyczność

Sam decydujesz, z jakiej części limitu chcesz skorzystać.

Każda spłata powiększy środki dostępne do ponownego wykorzystania.

Oszczędność

Odestki naliczane są od dnia wykorzystania limitu oraz od aktualnego salda zadłużenia.

Komfort użytkowania

W każdym miesiącu przypomnimy Ci o dacie i kwocie spłaty, na wyciągu oraz poprzez SMS.

Dowiedz się więcej o możliwościach Twojej Nest Karty Optimum

Poznaj szczegóły

Karta kredytowa Optimum to również możliwość:

Wypłacania gotówki w ramach przyznanego limitu bankomatowego na całym świecie.

Płatności w sklepach i punktach usługowych bez dodatkowych opłat - również zbliżeniowo.

Realizowania przelewów w ciężar limitu karty w placówkach Nest Banku.

Wcześniejszej spłaty zadłużenia w dowolnym momencie.

Sprawdzenia salda, zmiany PIN, wygenerowania 10 ostatnich transakcji w bankomatach Santander Bank Polska SA.

Wcześniejszej spłaty innych zobowiązań finansowych.

Najczęściej zadawane pytania

 • Ile muszę płacić miesięcznie?
  Bez względu na wykorzystaną kwotę limitu minimalna kwota spłaty jest stała. Na 14 dni przed datą spłaty otrzymasz przypomnienie SMSem.
 • Czy mogę spłacić wcześniej całość zadłużenia?
  Tak. Swój wykorzystany limit na Karcie Optimum możesz spłacać w dowolnym momencie, dowolnymi kwotami. Pamiętaj jednak, że co miesiąc na rachunek karty musi wpłynąć minimalna kwota spłaty.
 • Co się stanie, gdy spłacę całe zadłużenie?
  Po spłacie zadłużenia, przyznany limit się odnowi i będzie dla Ciebie dostępny.
 • Co muszę zrobić, żeby zamknąć kartę?
  Aby zamknąć kartę, musisz spłacić cały wykorzystany limit oraz swoje zobowiązania (np. transakcje oczekujące na rozliczenie). Następnie odwiedź nasz oddział lub placówkę partnerską. Możesz też wysłać wniosek o zamknięcie umowy na adres: Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa. Pamiętaj jednak, żeby zdążyć przed wygenerowaniem kolejnego wyciągu.
 • Gdzie sprawdzę swoje limity kredytowe?
  W tym celu odwiedź naszą najbliższą placówkę Nest Banku. Możesz też zadzwonić na naszą infolinię na numer 22 438 41 41 lub 801 800 188 (koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci). Nasi konsultanci chętnie udzielą Ci informacji o Twoim limicie przez siedem dni w tygodniu (poniedziałek-sobota w godz. 7.00-24.00, niedziela w godz. 8.00-20.00).
 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

1

Do uzyskania kredytu przede wszystkim potrzebny będzie dowód osobisty.

2

Wybierz swoje źródło dochodu:

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy ALBO
 • Wyciąg bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy ALBO
 • Druki ZUS RMUA / paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO
 • Zaświadczenia z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń zawierające wysokość podstawy naliczania składek ALBO
 • PIT11 za rok poprzedni.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy ALBO
 • Druki ZUS RMUA / paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO
 • Zaświadczenia z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń zawierające wysokość podstawy naliczania składek ALBO
 • PIT11 za rok poprzedni.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie potwierdzające współpracę oraz średni miesięczny dochód netto z ostatnich 6 miesięcy ALBO
 • Umowy zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy ORAZ wyciąg bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy.
 • Umowy zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy ORAZ rachunki do umowy o dzieło potwierdzające otrzymnie wynagrodzenia w gotówce z ostatnich 6 miesięcy. 

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie potwierdzające współpracę oraz średni miesięczny dochód netto z ostatnich 6 miesięcy ALBO
 • Umowy zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy ORAZ wyciąg bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy.
 • Umowy zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy ORAZ rachunki do umowy zlecenia potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia w gotówce z ostatnich 6 miesięcy.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia wraz z jego wysokością ALBO
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia ALBO
 • Zaświadczenie z właściwego organu potwierdzające przyznanie i wysokość świadczenia ALBO
 • Ostatni odcinek lub przekaz pocztowy lub wyciąg / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ 1 świadczenia za ostatni okres ALBO
 • Deklaracja PIT-40A za poprzedni rok kalendarzowy.

Ważne:

W przypadku otrzymywania świadczenia z tytułu urlopu górniczego wymagane jest zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie z kopalni z dodatkową informacją, od kiedy osoba przebywa na urlopie górniczym.

W przypadku otrzymywania świadczenia z tytułu urlopu kolejowego wymagane jest zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie z zakładu pracy z dodatkową informacją, od kiedy osoba przebywa na urlopie kolejowym.

Będzie Ci potrzebna legitymacja emerytalna oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu emerytury oraz wysokości świadczenia ALBO
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury ALBO
 • Jeden z trzech ostatnich odcinków lub przekazów pocztowych lub wyciągów / historii wpływów na rachunek potwierdzające wpływ świadczenia za ostatni okres ALBO
 • Deklaracja PIT-40A za poprzedni rok kalendarzowy ALBO
 • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o okresie i wysokości przyznanego świadczenia.

Będzie Ci potrzebna legitymacja rencisty oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu renty i wysokości świadczenia ALBO
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji ALBO
 • Ostatni odcinek lub przekaz pocztowy lub wyciąg / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ świadczenia za ostatni miesiąc ALBO
 • Zaświadczenie z właściwego organu przyznającego świadczenie o wysokości wypłacanej kwoty oraz okresie przyznania świadczenia ALBO
 • Deklaracja PIT-40A za poprzedni rok kalendarzowy.
3

Wybierz w przypadku kiedy uzyskujesz dochód jako:

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Umowa o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej ORAZ
 • Wyciąg bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej z ostatnich 3 miesięcy. 

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o pełnionej funkcji i uzyskiwanym dochodzie z ostatnich 3/6 miesięcy z podpisem głównego księgowego lub upoważnionej osoby prowadzącej sprawy kadrowo-płacowe (na druku Banku lub innym) ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • PIT11 za rok poprzedni.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ (np. Urząd Gminy) o pełnieniu przez Klienta funkcji radnego, okresie kadencji i średnim wynagrodzeniu z ostatnich 3/6 miesięcy (na druku Banku lub innym) ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • PIT11 za rok poprzedni.

Będzie Ci potrzebna umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawy) oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego i o niezaleganiu w podatku rolnym ALBO
 • Aktualny nakaz płatniczy / decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego (data wystawienia nie starsza niż rok) ORAZ dowód wpłaty podatku rolnego za ostatni kwartał lub za cały rok ALBO
 • Aktualny nakaz płatniczy/decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego (data wystawienia nie starsza niż rok) ORAZ zaświadczenie o niezaleganiu w podatku rolnym ORAZ aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w KRUS ALBO
 • Dowody wpłat/wyciąg z rachunku potwierdzający wpłaty składek KRUS za ostanie 3 miesiące ORAZ faktury VAT / wykazy / zaświadczenia / paragony z punktów skupu produktów rolnych za wymagany przez Bank okres.

Jeżeli dodatkowo otrzymujesz dotacje unijne możesz przedstawić:

 • Decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ALBO 
 • Wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ płatności z ARiMR ALBO
 • Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanych płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ALBO
 • Potwierdzenie złożenia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ płatności z ARiMR.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji (nie dotyczy CEiDG) ORAZ
 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS ORAZ
 • Dokumenty finansowe za okres bieżący i zamknięty właściwe dla posiadanej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS/KRUS ORAZ
 • Dokumenty finansowe za okres bieżący i zamknięty właściwe dla posiadanej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Decyzja z Urzędu Skarbowego ustalająca dochód szacunkowy ORAZ
 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS/KRUS

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Umowa spółki cywilnej z aneksami ORAZ
 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS ORAZ
 • Dokumenty finansowe za okres bieżący i zamknięty właściwe dla posiadanej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.
4

Wybierz, jeżeli uzyskujesz dochód z tytułu kontraktu

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Aktualny kontrakt ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy ALBO
 • Wyciąg bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Druki ZUS RMUA / paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO

Dla dochodu uzyskiwanego od tego samego pracodawcy alternatywnie:

 • PIT 11 za poprzedni rok o ile wniosek został złożony w okresie od stycznia do końca czerwca ALBO
 • PIT-11 za rok poprzedni wraz z paskiem płacowym lub drukiem ZUS RMUA za ostatni miesiąc – jeśli wniosek został złożony w okresie od lipca do grudnia.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy ALBO
 • Wyciąg bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Druki ZUS RMUA / paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO

Dla dochodu uzyskiwanego od tego samego pracodawcy alternatywnie:

 • PIT 11 za rok poprzedni o ile wniosek został złożony w okresie od stycznia do końca czerwca ALBO
 • PIT-11 za poprzedni rok wraz z paskiem płacowym lub drukiem ZUS RMUA za ostatni miesiąc – jeśli wniosek został złożony w okresie od lipca do grudnia.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Książeczka żeglarska ORAZ
 • Aktualny kontrakt ORAZ informacja od armatora potwierdzająca, że klient jest przewidziany do kolejnego rejsu z przewidywaną datą rejsu oraz określeniem wynagrodzenia ALBO
 • Aktualny kontrakt ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy.

Przydatne dokumenty do pobrania

Jak otrzymać kredyt

 • 1
  Wypełnij formularz lub odwiedź naszą placówkę.
 • 2
  Umów się na spotkanie z doradcą.
 • 3
  Wstępną decyzję kredytową otrzymasz nawet w kilka minut.
 • 4

  Limit w rachunku karty zostanie uruchomiony po pozytywnym rozpatrzeniu decyzji kredytowej.

Potrzebujesz pomocy doradcy?

Skontaktuj się z nami
Zamów rozmowę z doradcą
Prosimy o podanie imienia
Prosimy o podanie nazwiska
Prosimy o wpisanie poprawnego numeru telefonu
Prosimy o wpisanie poprawnego adresu e-mail
Zapoznaj się z informacją Banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Pobierz PDF
Prosimy o wyrażenie zgody
Prosimy o wyrażenie zgody

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nowoczesne płatności mobilne

Łatwe i bezpieczne zakupy telefonem (Apple Pay, Google Pay) lub zegarkiem (Garmin Pay).

Visa Oferty

Dołącz do programu Visa Oferty i otrzymuj część zwrotu pieniędzy za zakupy.

Nest Gotówka na KLIK

Kredyt do 50 tys. zł, (RRSO 18,7%), o który zawnioskujesz przez internet.
 
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności