Nest Konsolidacja

Kredyt gotówkowo - konsolidacyjny do 120 tys. zł na spłatę zobowiązań (RRSO 15,5%)

Dlaczego warto skorzystać z Nest Konsolidacji

120 000

maksymalna kwota kredytu (RRSO 15,5%)

120 miesięcy

maksymalny okres spłaty

2 min

wstępna decyzja kredytowa dostępna nawet w tak krótkim czasie

Promocja

Zwrot 10% raty Twojego kredytu przez pół roku

Weź kredyt (RRSO 15,5%), skorzytaj z promocji i zyskaj nawet do 2 000 zł zwrotu.

W Nest Banku cenimy relacje, dlatego dla Klientów biorących kredyt gotówkowy oraz otwierających rachunek płatniczy Nest Konto, przygotowaliśmy ofertę promocyjną, dzięki której po spełnieniu warunków mogą zyskać zwrot aż 10% raty nawet przez pół roku.

Więcej o promocji
 

Nest Konsolidacja to również

Kredyt na spłatę zobowiązań

Możliwość dobrania gotówki na dowolny cel

Brak ukrytych kosztów

Brak konieczności otwierania rachunku płatniczego

Możliwość skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu

Proste i przejrzyste zasady finansowania

Usługi dodatkowe

Ubezpieczenie spłaty kredytu
Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.
Nest Pakiety dla Zaradnych
Weź kredyt i dobierz pakiet dodatkowych usług, który pomoże Ci zadbać o Twoją rodzinę.

Najczęście zadawane pytania

 • Co to jest BIK?

  BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane przez Związek Banków Polskich przede wszystkim w celu gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania informacji o zobowiązaniach i historii zobowiązań klientów banków, oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. BIK gromadzi dane zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.
 • Kiedy dane trafiają do BIK?

  Dane są przesyłane do Biura Informacji Kredytowej w momencie składania wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu zobowiązania w banku. Aktualizacja bazy danych BIK dokonywana jest przynajmniej raz w miesiącu.
 • Jakie dane trafiają do BIK?

  Biuro Informacji Kredytowej przechowuje dane osobowe kredytobiorców, a także szczegóły dotyczące kredytów, m.in. datę ich udzielenia, rodzaj kredytu – np. hipoteczny – liczbę i wysokość rat, saldo do spłaty, walutę itp. Dane klienta są przesyłane do BIK również za każdym razem, kiedy klient składa wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej współpracującej z BIK.
  Po udzieleniu kredytu lub pożyczki do BIK spływają informacje o tym, jak klient spłaca swoje zobowiązania (terminowo czy z opóźnieniami). Dane te są aktualizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, jego wygaśnięcia, korekty wysokości, aktualizacji innych informacji czy powstania nowego zobowiązania.
  Do BIK trafiają informacje wpływające na historię klienta pozytywnie (te o ratach spłacanych w terminie), jak i negatywnie (o opóźnieniach, podjętych działaniach windykacyjnych lub egzekucji należności).
 • Jak długo BIK przechowuje dane o kredycie, który nie został spłacony w terminie?

  Jeżeli kredyt nie był spłacany w terminie, dane na jego temat mogą być przetwarzane w BIK bez zgody klienta przez 5 lat, jeśli spełnione są dwa warunki: opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni, a także minęło 30 dni od czasu, kiedy instytucja finansowa, w której klient zalega ze spłatą, poinformowała klienta o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu.
 • Co najbardziej wpływa na pozytywną historię kredytową?

  Największy wpływ na pozytywną historię kredytową ma terminowa spłata kredytów.
 • Jaką najwyższą kwotę mogę otrzymać, wnioskując o kredyt w Nest Banku?

  Od 1200 zł do nawet 250 000 zł.
 • Jakie są minimalne dochody, potrzebne aby otrzymać kredyt?

  Wystarczy miesięczny dochód w wysokości 700 zł. Akceptujemy też dochód w walucie obcej. Udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Wstępna decyzja kredytowa to tylko wstępna ocena wiarygodności Twojej zdolności kredytowej wraz z kalkulacją oferty dokonaną w oparciu o dane przedstawione przez Ciebie. Wstępna decyzja może ulec zmianie w trakcie całego procesu weryfikacji wniosku kredytowego. 
 • Czy mogę wnioskować ze Współkredytobiorcą?

  Tak, o kredyt można wnioskować ze Współkredytobiorcą, który osiąga dochód w wysokości minimum 700 zł. Współkredytobiorca nie musi być współmałżonkiem.
 • Jakie dokumenty muszę złożyć by potwierdzić swój dochód?

  W ofercie na oświadczenie - do kwoty 4800 zł nie wymagamy dokumentów dochodowych.  W ofercie standardowej – do kwoty 250 tys. zł dokumenty są zależne od źródła dochodu klienta (np. zaświadczenie o zatrudnieniu). Aby sprawdzić dokumenty wymagane dla oferty standardowej, wybierz w menu sekcję: dokumenty. 
 • Czy Obcokrajowiec pracujący w Polsce może otrzymać kredyt?

  Tak, jeśli jest zameldowany, mieszka i pracuje w Polsce oraz ma nadany numer PESEL. Dotyczy to zarówno obywateli Unii Europejskiej, jak i pozostałych krajów należących do ONZ.
 • Co to jest RRSO?

  RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to całkowity koszt kredytu ponoszony przez klienta w ciągu jednego roku, uwzględniający oprocentowanie oraz inne koszty kredytu, jak prowizje, opłaty i koszty zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • Jakie dokumenty muszę przedstawić do konsolidacji zobowiązań z innych banków?

  Do konsolidowanego kredytu lub pożyczki potrzebny jest dokument potwierdzający numer rachunku do spłaty zobowiązania, tj. jeden z trzech ostatnich odcinków wpłaty raty (pod warunkiem, że zawiera informacje pozwalające na powiązanie z konsolidowanym zobowiązaniem). Wystarczy też umowa, harmonogram, bądź opinia lub zaświadczenie z banku, lub firmy pożyczkowej oraz wyciąg z konta potwierdzający wpłatę raty. W wybranych przypadkach Bank może odstąpić od wymogu dostarczenia dokumentów.
 • Czy mogę spłacić wcześniej kredyt gotówkowy?

  Tak, w każdym czasie można dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat ani prowizji z tego tytułu.
 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

1

Do uzyskania kredytu przede wszystkim potrzebny będzie dowód osobisty.

2

Wybierz swoje źródło dochodu

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy (na druku Banku lub innym) ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Druki ZUS RMUA/ paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO
 • Zaświadczenia z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń zawierające wysokość podstawy naliczania składek ALBO
 • PIT11 za rok poprzedni.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO 
 • Druki ZUS RMUA/ paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO
 • Zaświadczenia z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń zawierające wysokość podstawy naliczania składek ALBO
 • PIT11 za rok poprzedni.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie potwierdzające współpracę oraz średni miesięczny dochód z ostatnich 6 miesięcy ALBO
 • Umowy zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy ORAZ wyciąg bankowy/ historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy ALBO
 • Umowy zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy ORAZ rachunki do umowy o dzieło potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia w gotówce z ostatnich 6 miesięcy. 

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie potwierdzające współpracę oraz średni miesięczny dochód z ostatnich 6 miesięcy ALBO
 • Umowy zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy ORAZ wyciąg bankowy/ historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy ALBO 
 • Umowy zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy ORAZ rachunki do umowy zlecenia potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia w gotówce z ostatnich 6 miesięcy.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia wraz z jego wysokością ALBO
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia ALBO
 • Zaświadczenie z właściwego organu potwierdzające przyznanie i wysokość świadczenia ALBO
 • Ostatni odcinek lub przekaz pocztowy lub wyciąg / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ 1 świadczenia za ostatni okres ALBO
 • Deklaracja PIT-40A za poprzedni rok kalendarzowy.
Ważne:

W przypadku otrzymywania świadczenia z tytułu urlopu górniczego wymagane jest zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie z kopalni z dodatkową informacją, od kiedy osoba przebywa na urlopie górniczym. 

W przypadku otrzymywania świadczenia z tytułu urlopu kolejowego wymagane jest zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie z zakładu pracy z dodatkową informacją, od kiedy osoba przebywa na urlopie kolejowym.

Będzie Ci potrzebna legitymacja emerytalna oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu emerytury oraz wysokości świadczenia ALBO
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury ALBO
 • Jeden z trzech ostatnich odcinków lub przekazów pocztowych lub wyciągów / historii wpływów na rachunek potwierdzające wpływ 1 świadczenia za ostatni okres ALBO
 • Deklaracja PIT-40A za poprzedni rok kalendarzowy ALBO
 • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o okresie i wysokości przyznanego świadczenia.

Będzie Ci potrzebna legitymacja rencisty oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu renty i wysokości świadczenia ALBO
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji ALBO
 • Ostatni odcinek lub przekaz pocztowy lub wyciąg / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ świadczenia za ostatni miesiąc ALBO
 • Zaświadczenie z właściwego organu przyznającego świadczenie o wysokości wypłacanej kwoty oraz okresie przyznania świadczenia ALBO
 • Deklaracja PIT-40A za poprzedni rok kalendarzowy.
3

Wybierz w przypadku kiedy uzyskujesz dochód jako:

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Umowa o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej ORAZ
 • Wyciąg bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej z ostatnich 3 miesięcy.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o pełnionej funkcji i uzyskiwanym dochodzie za ostatnie 3/6 miesiący z podpisem głównego księgowego lub upoważnionej osoby prowadzącej sprawy kadrowo-płacowe (na druku Banku lub innym) ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • PIT11 za rok poprzedni.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ (np. Urząd Gminy) o pełnieniu przez Klienta funkcji radnego, okresie kadencji i średnim wynagrodzeniu za ostatnie 3/6 miesiący (na druku Banku lub innym) ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • PIT11 za rok poprzedni.

Będzie Ci potrzebna umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawy) oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego i o niezaleganiu w podatku rolnym ALBO
 • Aktualny nakaz płatniczy / decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego (data wystawienia nie starsza niż rok) ORAZ dowód wpłaty podatku rolnego za ostatni kwartał lub za cały rok ALBO
 • Aktualny nakaz płatniczy/decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego (data wystawienia nie starsza niż rok) ORAZ zaświadczenie o niezaleganiu w podatku rolnym ORAZ aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w KRUS ALBO
 • Dowody wpłat / wyciąg z rachunku potwierdzający wpłaty składek KRUS za ostatnie 3 miesiące ORAZ faktury VAT / wykazy / zaświadczenia / paragony z punktów skupu produktów rolnych za wymagany przez Bank okres.

Jeżeli dodatkowo otrzymujesz dotacje unijne możesz przedstawić:

 • Decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ALBO
 • Wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ płatności z ARiMR ALBO
 • Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanych płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ALBO
 • Potwierdzenie złożenia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ płatności z ARiMR.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji (nie dotyczy CEiDG) ORAZ
 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS ORAZ
 • Dokumenty finansowe za okres bieżący i zamknięty właściwe dla posiadanej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS/KRUS ORAZ
 • Dokumenty finansowe za okres bieżący i zamknięty właściwe dla posiadanej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Decyzja z Urzędu Skarbowego ustalająca dochód szacunkowy ORAZ
 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS/KRUS.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Umowa spółki cywilnej z aneksami ORAZ
 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS ORAZ
 • Dokumenty finansowe za okres bieżący i zamknięty właściwe dla posiadanej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.
4

Wybierz, jeżeli uzyskujesz dochód z tytułu kontraktu:

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Aktualny kontrakt ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy. 

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Druki ZUS RMUA / paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO
Dla dochodu uzyskiwanego od tego samego pracodawcy alternatywnie:
 • PIT-11 za rok poprzedni wraz z paskiem płacowym lub drukiem ZUS RMUA za ostatni miesiąc – jeśli wniosek został złożony w okresie od lipca do grudnia.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy ALBO
 • Wyciąg bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Druki ZUS RMUA/ paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO
Dla dochodu uzyskiwanego od tego samego pracodawcy alternatywnie:
 • PIT-11 za poprzedni rok o ile wniosek został złożony w okresie od stycznia do końca czerwca ALBO
 • PIT-11 za poprzedni roki wraz z paskiem płacowym lub drukiem ZUS RMUA za ostatni miesiąc – jeśli wniosek został złożony w okresie od lipca do grudnia.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Książeczka żeglarska ORAZ
 • Aktualny kontrakt ORAZ informacja od armatora potwierdzająca, że klient jest przewidziany do kolejnego rejsu z przewidywaną datą rejsu oraz określeniem wynagrodzenia ALBO
 • Aktualny kontrakt ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy. 

Proces otrzymania kredytu konsolidacyjnego

 • 1
  Wypełnij formularz.
 • 2
  Umów się na spotkanie z doradcą.
 • 3
  Wstępną decyzję kredytową otrzymasz nawet w kilka minut.
 • 4

  Wypłata środków odbędzie się po pozytywnym rozpatrzeniu decyzji kredytowej.

Zamów rozmowę z doradcą
Prosimy o podanie imienia
Prosimy o podanie nazwiska
Wpisz poprawny numer telefonu (9/12 cyfr)
Prosimy o wpisanie poprawnego adresu e-mail
Zapoznaj się z informacją Banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Pobierz PDF
Prosimy o wyrażenie zgody
Prosimy o wyrażenie zgody

Warto zobaczyć

Nest Konto

Nr 1 w rankingu* kont osobistych Bankier.pl 2018. Prowadzisz niezmiennie za 0 zł.
 

Nest Gotówka na KLIK

Kredyt do 50 tys. zł, (RRSO 18,7%), o który zawnioskujesz przez internet.
 

Nest Gotówka

Kredyt do 50 tys. zł, (RRSO 15,5%) z możliwością konsolidacji zobowiązań.
 

Kredyt konsolidacyjny w Nest Banku


Nest Bank powstał po to, abyś mógł na nim polegać, niezależnie od okoliczności. Szanujemy naszych Klientów, dlatego zawsze kierujemy się tą zasadą, a dla wszystkich tych, którzy mają problemy z nadmierną ilością zobowiązań w innych bankach, mamy bezpieczne rozwiązanie: Nest Konsolidację. Kredyt konsolidacyjny do 250 000 zł, który pozwoli Ci przenieść do nas wszystkie swoje raty i połączyć je w jedną – niższą. Szybko i bez ukrytych kosztów, przy minimum formalności. Przekonaj się, o ile łatwiej spłaca się zobowiązania, kiedy po drugiej stronie ma się prawdziwego partnera. Chcesz zapewnić poczucie finansowego bezpieczeństwa i ochronę Twoich bliskich? W Nest Banku możesz skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu.
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności