Przelewy

 • Co się stanie jeśli data wykonania przelewu przypadnie na dzień wolny od pracy?
  W takiej sytuacji przelew będzie wykonany w dniu roboczym poprzedzającym bądź następującym po dniu wolnym, zgodnie z Twoją dyspozycją.
 • Co się stanie jeśli w dniu wykonywania zlecenia stałego nie będzie na koncie wystarczających środków?
  Jeśli w dniu, w którym jest realizowane zlecenie stałe na Twoim koncie nie będzie wystarczających środków to przelew nie zostanie wykonany. System będzie podejmował kolejne próby realizacji zlecenia przez najbliższe 3 dni kalendarzowe. Na liście Operacji oczekujących w Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej będzie widoczna informacja, że operacja jest w trakcie ponawiania wraz z liczbą prób ponowienia, które zostały wykonane i które będą jeszcze podejmowane przez system.
 • Co to jest IBAN?
  IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego obowiązujący w Unii Europejskiej oraz krajach spoza Unii. Jest on wymagany dla przelewów na zagraniczne konta bankowe i przelewów z konta w banku zagranicznym na konto krajowe.
 • Co to jest odbiorca zdefiniowany i jak go dodać?
  Jest to odbiorca, którego dane zostały wcześniej wprowadzone do systemu np. podczas realizacji przelewu z poziomu Bankowości Internetowej lub Mobilnej. Odbiorcy są zapisywani automatycznie, na podstawie zlecanych przez Ciebie operacji. Podczas realizacji kolejnych przelewów do odbiorcy, nie musisz już ręcznie wpisywać jego danych, wytarczy wybrać takiego odbiorcę z dostępnej listy odbiorców.

  Domyślnie, każdy nowy odbiorca jest zapisywany do bazy jako odbiorca niezaufany, co oznacza, że wymagana jest za każdym razem autoryzacja operacji zlecanej do takiego odbiorcy. Jeżeli chcesz możesz zmienić status odbiorcy na zaufany bezpośrednio w bazie odbiorców, którą znajdziesz w menu Płatności. Możesz również podczas wprowadzania przelewu wskazać, że odbiorca ma zostać od razu zapisany jako zaufan.

  Jeżeli nie chcesz, aby odbiorcy zapisywali się automatycznie, możesz zmienić to w Bankowości Internetowej w Ustawieniach w zakładce Ogólne. Wówczas podczas realizacji operacji sam decydujesz czy dany Odbiorca ma zostać zapisany do bazy Twoich odbiorców, czy też nie. Jeżeli nie zdecydujesz się na zapisanie danych odbiorcy, jego dane nie będą widoczne w bazie Twoich odbiorców. Nadal jednak będziesz mógł skorzystać z danych tego przelewu, korzystając z wyszukiwania na formatkach przelewów i zleceń stałych, ponieważ system podpowiada Ci również dane Twoich ostatnich operacji.
 • Co to jest polecenie zapłaty?
  Polecenie zapłaty to trójstronna umowa między Tobą, bankiem oraz dostawcą usług. Polega na automatycznym obciążaniu Twojego rachunku bankowego przez dostawcę usług, z którym podpisałeś stosowne porozumienie lub umowę.

  W ten sposób Twój dostawca usług samodzielnie może pobierać z Twojego konta odpowiednie opłaty.

  Dzięki poleceniu zapłaty w pełni zautomatyzujesz realizację płatności – oszczędzisz swój czas, a Twoje rachunki będą zawsze opłacone w terminie.
 • Co to jest zlecenie stałe?
  Zlecenie stałe to przelew, który realizowany jest cyklicznie – zgodnie z ustaloną przez Ciebie częstotliwością. Może ono być realizowane co miesiąc, lecz możesz również wybrać odpowiadający Ci przedział czasowy. Zlecenia stałe to przelewy o stałej (niezmiennej) kwocie wybieranej przy zakładaniu zlecenia.
 • Czy mogę odwołać polecenie zapłaty?
  W każdej chwili możesz zrezygnować z rozliczania się z danym wierzycielem za pomocą usługi polecenia zapłaty. Wymaga to jednak złożenia pisemnej rezygnacji zarówno u Twojego wierzyciela, jak i Nest Banku. W tym celu należy wysłać pisemną dyspozycję na adres Nest Banku – ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.
 • Czy mogę sprzedać/kupić walutę w Nest Banku (Nowa Bankowość Internetowa i Mobilna)?
  Tak i to bardzo prosto zarówno w Bankowości Internetowej, jak i Mobilnej. Wybierz zakładkę Płatności w menu głównym, a następnie Przelew na rachunek własny. Na samej górze formatki możesz wybrać rachunek, z którego chcesz dokonać wymiany, a poniżej wybrać rachunek, na który mają iść środki z wymiany waluty.

  Następnie w rodzaju płatności wyświetla Ci się automatycznie opcja dostosowana do Twojego wyboru rachunków „Sprzedaję” z walutą konta, które wybrałeś do obciążenia oraz „Kupuję” z walutą rachunku, na który mają być przelane środki. Wybierasz rodzaj operacji, wpisujesz kwotę w wybranej walucie, tytuł i zatwierdzasz.

  Informacja o aktualnych kursach walut dostępna jest zarówno z poziomu aplikacji mobilnej jak i internetowej Nest Banku. W aplikacji mobilnej w menu głównym, na końcu menu w opcji Pozostałe. W bankowości internetowej po wybraniu linku Kursy walut w stopce, dostępnej na każdym ekranie.
 • Czy mogę wykonać przelew zagraniczny?
  W Nest Banku masz możliwość wykonania przelewu walutowego na dowolne konto w Polsce i na świecie za pomocą Przelewu walutowego, dostępnego w menu Płatności.

  Formatka przelewu walutowego automatycznie rozpoznaje, jaką płatność chcesz wykonać: SEPA, SWIFT czy przelew w walucie na konto innego klienta Nest Banku i dopasowuje się do wprowadzonych danych, tak by maksymalnie uprościć Ci realizację płatności.
 • Czym różni się zlecenie stałe od polecenia zapłaty?
  W zleceniu stałym to Ty ustalasz kwotę przelewu i częstotliwość realizowanych przelewów. W poleceniu zapłaty upoważniony przez Ciebie podmiot samodzielnie pobiera opłaty z Twojego konta bankowego – jest to bardzo wygodny sposób opłacania rachunków, ponieważ nie musisz pamiętać o wykonaniu przelewu.
 • Jak otrzymać potwierdzenia wykonanych i otrzymanych przelewów?
  Potwierdzenie przelewu możesz wygenerować logując się do swojej Bankowości internetowej lub mobilnej i wybierając szczegóły danej operacji lub w Bankowości internetowej dodatkowo po rozwinięciu menu kontekstowego w Historii konta – przy danej transakcji
  Realizując przelew w Bankowości internetowej, możesz również zaznaczyć opcję Potwierdzenie w sekcji Dodatkowe na formatkach przelewów. Automatycznie po realizacji operacji otrzymasz wówczas wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Możesz wskazać nawet dwa adresy, na które ma ona zostać wysłana.
 • Jak utworzyć zlecenie stałe?

  Zlecenie stałe uruchomisz po zalogowaniu się do Bankowości mobilnej bądź Bankowości internetowej. Opcja utworzenia zlecenia stałego dostępna jest w trakcie wykonywania dowolnego przelewu. Wystarczy zaznaczyć opcję Zlecenie stałe i uzupełnić dodatkowe sekcje podpowiadane przez system:

  • co ile powtarzać dane zlecenie np. co miesiąc, co tydzień, co rok…. lub nawet codziennie,
  • którego dnia miesiąca realizować zlecenie,
  • czas trwania: możesz wybrać opcję bezterminowo (zlecenie będzie realizowane do momentu odwołania go przez Ciebie), czy do ściśle określonego dnia,
  • w jaki sposób mamy zrealizować zlecenie stałe, gdy data jego realizacji wypada w dniu wolnym – dzień przed czy dzień po dniu wolnym.

  Wszystkie zlecenia stałe widzisz w zakładce Płatności cykliczne. Możesz tam nimi zarządzać (dodawać nowe oraz edytować lub usuwać istnieniejące).
  Możesz również złożyć dyspozycję utworzenia zlecenia stałego dzwoniąc na naszą Infolinię lub odwiedzając oddział Nest Banku.

 • Jak wykonać przelew do US?
  Przelew do Urzędu Skarbowego możesz wykonać korzystając z Bankowości mobilnej lub internetowej Nest Banku. W obu przypadkach przelew podatku można zrealizować wybierając w menu Płatności > Wykonaj przelew > Podatkowy.
 • Jak wykonać przelew do ZUS?
  Przelew do ZUS możesz wykonać po zalogowaniu do Bankowości internetowej i mobilnej Nest Banku.
  W obu przypadkach przelew składki ZUS można zrealizować wybierając w menu Płatności > Wykonaj przelew > Zwykły i natychmiastowy. Po wybraniu z Odbiorców danych Twojego konta w ZUS formatka wyświetli odpowiednie dane.
  W przypadku, gdy nie płaciłeś jeszcze składek ZUS i nie masz danych konta w odbiorcach, wystarczy podać dane odbiorcy, aby zapisać jego dane w bazie systemu.
 • Jaki jest kod SWIFT/BIC Nest Banku?
  Kod SWIFT/BIC Nest Banku to: NESBPLPW
 • Jakich danych potrzebuję, aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Nest Banku?
  Aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Nest Banku należy podać:

  pełen numer konta IBAN, składający się z kodu kraju oraz numeru konta, np.: W przypadku Polski IBAN składa się z kodu kraju PL oraz 26 cyfr (PLXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX)    
  • imię i nazwisko (lub nazwę firmy) odbiorcy, dane muszą być zgodne z danymi przypisanymi do rachunku odbiorcy
  • dane adresowe odbiorcy    
  • dane Nest Banku    
  • kod BIC/SWIFT Nest Banku    
  • tytuł przelewu
 • Jakie są dane Nest Bank?
  Dane Nest Banku:

  Nest Bank S.A.
  ul. Wołoska 24
  02-675 Warszawa
 • Podałem złe dane adresowe odbiorcy, czy przelew dojdzie na rachunek?
  W przypadku transakcji krajowych, przelew zostanie wykonany, jeśli został podany numer rachunku zgodny ze standardem bankowym. Niepoprawne imię, nazwisko czy błędny adres odbiorcy lub jego brak nie powodują zatrzymania przelewu.
  W przypadku przelewu zagranicznego konieczne jest, aby wszystkie dane były poprawne, w innej sytuacji przelew może zostać zwrócony.
 • W jakich godzinach realizowane są przelewy w Nest Banku?
  Każdy przelew międzybankowy jest realizowany za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej (systemem Elixir). Z tego powodu maksymalny czas realizacji przelewów wynosi 2 dni robocze. Najczęściej środki są księgowane tego samego lub kolejnego dnia roboczego.
  Sesje przelewów w Nest Banku realizowane są w dni robocze w następujących godzinach:    
  • Sesja poranna wychodząca o godzinie 8.00, sesja przychodząca – 10.30.    
  • Sesja popołudniowa wychodząca o godzinie 12.00, sesja przychodząca – 14.15.    
  • Sesja wieczorna wychodząca o godzinie  14.30, sesja przychodząca – 17.00.

  Przelewy wewnętrze realizowane są w czasie rzeczywistym.
 • Jakie znaki są dozwolone w tytule przelewu i danych odbiorcy?
  Dla przelewów ELIXIR i SORBNER dozwolone znaki w tytułach przelewów i danych odbiorcy to:
  • litery polskiego alfabetu;
  • cyfry;
  • znaki specjalne: spacja, nawiasy okrągłe, znak podkreślenia, plus, minus, dwukropek, przecinek, kropka, znak zapytania, ukośnik, znak równości, małpa, ampersand ( „ ", „(" , „)”, „_”, „+”, „-", „:”, „,”, „.”, „?”, „/”, „=”, "@" i "&").
  Dla przelewów natychmiastowych znaki dozwolone to:    
  • litery polskiego alfabetu;    
  • cyfry;    
  • znaki specjalne: spacja, nawiasy okrągłe, znak podkreślenia, plus, minus, dwukropek, przecinek, kropka, znak zapytania, ukośnik, znak równości ( „ ", „(" , „)”, „_”, „+”, „-", „:”, „,”, „.”, „?”, „/”, „=”).
  Dla przelewów walutowych dozwolone są znaki:
  • litery polskiego alfabetu;
  • cyfry;
  • znaki specjalne: spacja, nawiasy okrągłe, znak podkreślenia, plus, minus, dwukropek, przecinek, kropka, znak zapytania, ukośnik, znak równości, małpa, ampersand ( „ ", „(" , „)”, „+”, „-", „:”, „,”, „.”, „?”, „/”, "@" i "&")."
 
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności