BIZnest Kredyt w Ratach - Gwarancja COSME

Grunt to spokój. Spokój o bezpieczną spłatę kredytu

Oferta kredytu z gwarancją COSME

Tylko z gwarancją COSME finansowanie do 100% inwestycji, kwota kredytu nawet do 550 tys. zł.
Dzięki gwarancji COSME klient może liczyć na niższe koszty udzielenia kredytu.
Uproszczone formalności (wniosek o gwarancję składany razem z wnioskiem o kredyt).
Niska prowizja za udzielenie gwarancji: 1% w skali roku.
Brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu.
Wstępna decyzja kredytowa nawet w ciągu 5 minut.

O programie COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to ok. 2,3 mld EUR, z czego ok. 1,3 mld to środki przeznaczone na instrumenty finansowe (dłużne i kapitałowe). Programem zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską. Gwarancja PLG COSME udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

Czym jest gwarancja COSME?

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł spłacić kredytu z własnych środków, to spłaty w części zabezpieczonej gwarancją dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą, ale wyłącznie w części zabezpieczonej gwarancją. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Nest Bank zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę portfelowej linii gwarancyjnej (PLG), dzięki której może oferować przedsiębiorcom atrakcyjną gwarancję COSME, przeznaczoną do zabezpieczenia nowych kredytów inwestycyjnych.

Potrzebujesz pomocy doradcy?

Zamów rozmowę z doradcą
Prosimy o podanie imienia
Prosimy o podanie nazwiska
Wpisz poprawny numer telefonu (9/12 cyfr)
Prosimy o wpisanie poprawnego adresu e-mail
Zapoznaj się z informacją Banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Pobierz PDF
Prosimy o wyrażenie zgody
Prosimy o wyrażenie zgody

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

BIZnest Kredyt w Ratach - Profesjonalista

Do 650 tys. zł z prowizją 0%.
 

BIZnest Kredyt w Ratach - Przedsiębiorca

Do 550 tys. zł na 96 miesięcy.
 

Finansowanie faktur w Faktorii

Prosta droga do zapewnienia płynności finansowej Twoje firmy.