Odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19

Złóż wniosek o odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19 na 3 lub 6 miesięcy.

Odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19

Złóż wniosek o odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19 na 3 lub 6 miesięcy.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Kto może wnioskować?

W związku z pandemią COVID-19 dajemy Ci możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu na 3 lub 6 miesiący. Oznacza to, że spłata części kapitałowej Twojego kredytu zostanie odroczona, a do spłaty nadal pozostanie Ci część odsetkowa oraz pozostałe opłaty.

Z odroczenia możesz skorzystać jeśli:
 • spłacasz kredyt w ratach, a Twoje zaległości w spłacie raty nie przekraczają 30 dni na dzień złożenia wniosku o odroczenie.
 • prowadzisz działalność w ramach PKD wskazanych w Tarczy Finansowej PFR 2.0. (listę znajdziesz tutaj)
 • dostarczyłeś informacje i dokumenty pozwalające ocenić Twoją sytuację ekonomiczno - finansową (jeśli w ich przypadku było to wymagane)
 • umowę kredytu zawarłeś do 13 marca 2020 r.
Możesz odroczyć:
 • 3 raty jeśli wcześniej skorzystałeś z Wakacji kredytowych kapitałowych COVID-19 (bank udzielał Wakacji kredytowych kapitałowych COVID-19 od marca do października 2020 r.),
 • 3 lub 6 rat jeśli wcześniej nie skorzystałeś z Wakacji kredytowych kapitałowych COVID-19.
Pamiętaj, że rata Twojego kredytu pozostanie na podobnym poziomie jak przed odroczeniem, a okres kredytowania zostanie wydłużony. Oznacza to, że jeśli skorzystasz z odroczenia to odroczone raty zostaną Ci dodane do harmonogramu spłaty kredytu.

Skaładanie wniosku

Wnioski online realizowane są najszybciej. Dlatego zachęcamy – złóż wniosek online.

Wniosek o zawieszenie spłaty możesz złożyć również poprzez trzy kanały. Pamiętaj aby w każdym przypadku bezwzględnie uzupełnić treść wniosku/wiadomości o następujące dane:

 • Nazwę Twojej firmy,
 • Numer umowy, której dotyczy wniosek o zawieszenie spłat rat,
 • Numer PKD Twojej działalności,
 • W treści dodaj informację „Odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19”.

Uwaga: jeśli posiadasz kredyt wraz z innymi osobami, każdy ze współkredytobiorców musi złożyć wniosek o odroczenie spłat rat w swoim imieniu. Tylko wtedy będziemy mogli zrealizować dyspozycję.

 

Bankowość mobilna i internetowa

 • Zaloguj się na swoje konto na komputerze lub w telefonie i złóż wniosek o odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19, który znajdziesz w menu Centrum kontaktu >> Nowy wniosek >> zakładka Kredyty >> Wniosek o odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19
 

Korespondencyjnie

 • Pocztą tradycyjną.
  Wyślij wniosek na adres Nest Bank S.A., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa. 
  Podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w naszym banku.
 • Mailowo na adres kontakt@nestbank.pl.
  Wiadomość wyślij z adresu mailowego, który podałeś do wiadomości banku.
 • Poprzez formularz kontaktowy.
  Wejdź na https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/kontakt , w formularzu koniecznie wybierz opcję Jestem klientem
 

Telefonicznie

 • Skontaktuj się z infolinią pod numerem (22) 438 41 41. Wniosek na infolinii złożysz w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku. Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci.

WAŻNE: W trakcie składania wniosku możemy poprosić Cię o dołączenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową Twojej firmy. Zeskanuj je i dołącz do wniosku, jeżeli składasz go w bankowości elektronicznej lub na stronie www Nest Banku albo wręcz doradcy podczas wizyty w oddziale. To jedyne dostępne możliwości złożenia wniosku o odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19 wraz z dokumentami.

Listę wymaganych dokumentów znajdziesz tu

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak najszybciej złożyć wniosek?

  Najlepiej złożyć wniosek online. Wniosek online jest to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób.
 • Jakie PKD w ramach prowadzonej działalności są uprawnione do złożenia wniosku?

  Działalności w ramach PKD wskazanych w Tarczy Finansowej 2.0

  17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
  18.12.Z Pozostałe drukowanie
  18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  74.20.Z Działalność fotograficzna
  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  79.11.A Działalność agentów turystycznych
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  79.11.B Działalność pośredników turystycznych
  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  86.90.D Działalność paramedyczna
  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  91.02.Z Działalność muzeów
  93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Od dnia 5.02.2021 r. o pomoc mogą również ubiegać się przedsiębiorcy posiadający następujące kody PKD:

  46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  85.59.A Nauka języków obcych;
  93.12.Z Działalność klubów sportowych;
  96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • Kto może skorzystać z odroczenia spłat rat kapitałowych COVID-19?

  Z odroczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
  • spłacasz kredyt w ratach, a Twoje zaległości w spłacie raty nie przekraczają 30 dni na dzień złożenia wniosku o odroczenie.
  • prowadzisz działalność w ramach PKD wskazanych w Tarczy Finansowej PFR 2.0. (listę znajdziesz tutaj)
  • dostarczyłeś informacje i dokumenty pozwalające ocenić Twoją sytuację ekonomiczno - finansową (jeśli w ich przypadku było to wymagane)
  • umowę kredytu zawarłeś do 13 marca 2020 r.
 • Kiedy nie mogę skorzystać z odroczenia spłat rat kapitałowych COVID-19?

  Nie możesz skorzystać z odroczenia spłat rat kapitałowych COVID-19, jeśli Twoje zaległości w spłacie raty przekraczają 30 dni ( w dniu, w którym składasz wniosek o odroczenie spłat rat), Twoja działalność nie znajduje się na liście działaności w ramach PKD wskazanej w Tarczy Finansowej PFR 2.0 lub Twoja umowa kredytowa została zawarta po 13 marca 2020 r.
 • Co oznacza, że odroczona została jedynie rata kapitałowa?

  Oznacza to, że będziesz spłacał wyłącznie odsetki oraz pozostałe części raty. Odroczymy Ci spłatę kapitału, który pożyczyłeś.
   
 • Czy odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19 aktywuje się automatycznie?

  Nie, aby uzyskać odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19 musisz złożyć wniosek. Odroczenie zostanie uruchomione wtedy, kiedy rozpatrzymy go pozytywnie. Jeżeli masz kredyt wraz z inną osobą to ona również musi złożyć wniosek.
 • Kiedy powinienem złożyć wniosek o odroczenia spłat rat kapitałowych COVID-19?

  Wniosek powinieneś złożyć przed terminem spłaty raty, czyli zanim pojawią się zaległości w spłacie.
 • Czy mogę odroczyć spłatę rat kapitałowych na mniej lub więcej niż 3 lub 6 miesięcy?

  Nie. Odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19 działa tylko na 3 lub 6 miesięcy. Obecnie nie ma możliwości skrócenia czy przedłużenia tego okresu.
 • Czy moja rata po odroczeniu będzie wyższa?

  Twoja rata będzie na poziomie zbliżonym do raty sprzed odroczenia. Wydłużymy Ci okres kredytowania. Nowy harmonogram spłat otrzymasz po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
   

Proces

Jak wygląda proces wnioskowania o odroczenie spłat rat kapitałowych COVID-19 ?

Krok 1: Składasz wniosek

Krok 2: Dostajesz od nas potwierdzenie złożenia wniosku

Krok 3: Analizujemy Twój wniosek

Krok 4: Dostaniesz od nas informację, gdy Twój wniosek zostanie rozpatrzony:

 • Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, to dostaniesz od nas informację, że wniosek został odrzucony.
 • Jeśli otrzymasz decyzję pozytywną, to wyślemy Ci potwierdzenie oraz zaktualizowany harmonogram.
 • Po otrzymaniu decyzji pozytywnej zawiesimy spłatę kapitału Twoich rat.

Pamiętaj, że masz prawo do odstąpienia od tej dyspozycji bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od złożenia wniosku poprzez złożenie w banku oświadczenia o odstąpieniu od odroczenia spłat rat kapitałowych COVID-19.