BIZnest Oszczędności

Pomnażaj firmowe finanse z kontem lokacyjnym

Dlaczego warto skorzystać z BIZnest Oszczędności

1,25%

w okresie promocji w skali roku do 100 tys. złotych

0

za prowadzenie konta

0

za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu do Nest Banku (w tym tytułem otwarcia lokaty)

możliwość wpłaty dowolnej kwoty na konto

możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie, bez utraty odsetek

bezpieczne pomnożenie kapitału

Jak założyć BIZnest Oszczędności

Dodatkowe informacje


Jaki jest okres promocyjnego oprocentowania?
Okres promocyjnego oprocentowania obowiązuje od dnia otwarcia konta do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto konto oraz przez następne 2 pełne miesiące kalendarzowe. 

Jakie będzie oprocentowanie po upływie promocyjnego okresu?

Po upływie promocyjnego okresu rodzaj i wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na koncie uzależnione jest od kwoty środków na koncie: do 100 tys. zł jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR 3M z 15-go dnia kalendarzowego danego miesiąca (wartość zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku) – marża oprocentowania w wysokości 1,50%; dla nadwyżki ponad 100 tys. zł jest stałe i wynosi 0,01%.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy przelew z konta lokacyjnego na konto bieżące jest za darmo?

  Pierwszy przelew w miesiącu, wykonywany z konta lokacyjnego na inne konto w Nest Banku jest bezpłatny (dotyczy również założenia lokaty terminowej z konta lokacyjnego), każdy kolejny przelew płatny jest zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Za każdy przelew krajowy zewnętrzny do innego banku również poniesiesz opłatę zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji.
 • Jak założyć konto lokacyjne?

  Jeśli dopiero chcesz zostać naszym klientem wystarczy, że podczas składania wniosku o otwarcie konta firmowego zaznaczysz opcję udostępnienia konta lokacyjnego. Jeśli jesteś już naszym klientem wniosek o konto lokacyjne znajdziesz w swojej bankowości internetowej i mobilnej. W tym celu należy wejść w zakładkę Oszczędności i wybrać "+Nowe Konto". 
 • Czy moje pieniądze są bezpieczne?

  Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank SA są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

 • Czy muszę dokonywać regularnych wpłat na konto oszczędnościowe?

  Nie musisz dokonywać regularnych wpłat na konto lokacyjne. Pieniądze na koncie lokacyjnym zarabiają na siebie już od pierwszej wpłaconej złotówki.

Przydatne dokumenty do pobrania

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

BIZnest Lokata WIBOR

Lokata dla przedsiębiorców ze zmiennym oprocentowaniem.

Nest Bezpieczna Perspektywa

Gromadzenie oszczędności i budowanie zabezpieczenia w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

BIZnest Lokata

Lokata dla przedsiębiorców ze stałym oprocentowaniem.