Emerytury i renty zagraniczne

 • Otrzymuj臋 zagraniczn膮 emerytur臋 lub rent臋. Co musz臋 w zwi膮zku z tym zrobi膰?

  Je偶eli posiadasz miejsce zamieszkania dla cel贸w podatkowych w Polsce i otrzymujesz 艣wiadczenia emerytalne lub rentowe z innych pa艅stw, zobowi膮zany jeste艣 zg艂osi膰 ten fakt Bankowi zanim otrzymasz pierwsz膮 wp艂at臋 z wymienionych wy偶ej tytu艂贸w (zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 6 Regulaminu rachunk贸w bankowych oraz us艂ug p艂atniczych dla klient贸w Indywidualnych).
  W tym celu wype艂nij O艣wiadczenie Osoby otrzymuj膮cej emerytur臋\rent臋 z zagranicy i prze艣lij do nas wraz z kopi膮 decyzji o przyznaniu 艣wiadczenia przez zagraniczn膮 instytucj臋 przet艂umaczon膮 przez t艂umacza przysi臋g艂ego na j臋zyk polski. Dokumenty mo偶esz przes艂a膰 nam w formie skanu na adres: kontakt@nestbank.pl lub listem na adres Nest Bank SA./Departament Finans贸w, ul. Wo艂oska 24, 02-675 Warszawa.
 • Dlaczego Bank nie wyp艂aca ca艂o艣ci otrzymywanego przeze mnie 艣wiadczenia z tytu艂u emerytury/renty zagranicznej?

  Zgodnie z obowi膮zuj膮cym w Polsce prawem, Bank pe艂ni funkcj臋 p艂atnika i jest zobowi膮zany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od os贸b fizycznych oraz sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z art. 35 Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z p贸藕n. zm.) oraz zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1938 t.j.)).
 • Jaka jest wysoko艣膰 pobieranych zaliczek i sk艂adek od emerytury/renty zagranicznej?

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z p贸藕n. zm.) zaliczka na podatek dochodowy od os贸b fizycznych jest potr膮cana wed艂ug stawki 18%, a w przypadku przekroczenia limitu dochodu I skali podatkowej wed艂ug stawki 32%.
  Sk艂adka zdrowotna: 9% podstawy wymiaru sk艂adki (zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy z 27.08.2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (Dz.U. z 2014 r. nr 210 poz. 2135 z p贸藕n. zm.)).
 • Czy zawsze nale偶y potr膮ca膰 zaliczk臋 na podatek dochodowy od emerytury/renty zagranicznej?

  Polska zawar艂a z innymi pa艅stwami szereg um贸w o unikaniu podw贸jnego opodatkowania (UPO). Ich zapisy precyzuj膮, gdzie dane 艣wiadczenie powinno by膰 opodatkowane – tj. czy podatek pobierany jest w pa艅stwie, z kt贸rego 艣wiadczenie wyp艂ywa, czy w pa艅stwie, w kt贸rym mieszka 艣wiadczeniobiorca, czy te偶 w obu pa艅stwach jednocze艣nie. Na podstawie danych przedstawionych przez Ciebie w O艣wiadczeniu oraz dokumencie potwierdzaj膮cym przyznanie 艣wiadczenia zaliczka na podatek dochodowy zostanie pobrana lub niepobrana, w przypadku gdy 艣wiadczenie jest zwolnione z tego obowi膮zku.
 • Czy zawsze nale偶y potr膮ca膰 sk艂adk臋 zdrowotn膮 od emerytury/renty zagranicznej?

  W przypadku gdy otrzymujesz 艣wiadczenie z pa艅stw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu innych ni偶 Polska sk艂adk臋 zdrowotn膮 pobiera si臋 tylko w贸wczas, gdy  pobierasz polsk膮 emerytur臋 lub rent臋, kt贸ra podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasadno艣膰 potr膮cania sk艂adek zdrowotnych weryfikowana jest indywidualnie przez odpowiedni Wojew贸dzki Oddzia艂 Narodowego Funduszu Zdrowia (zgodnie z art. 75 ust. 1a Ustawy z 27.08.2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 210 poz. 2135 z p贸藕n. zm.)).
 • Gdzie trafiaj膮 pobierane z mojego 艣wiadczenia potr膮cenia od emerytury/renty zagranicznej?

  Pobierane zaliczki na podatek dochodowy od os贸b fizycznych trafiaj膮 na rachunek Urz臋du Skarbowego. Z kolei pobrane sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne kierowane s膮 na rachunek Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych.
 • Czy dostan臋 od Banku Informacj臋 PIT-11 do rozliczenia podatku od emerytury/renty zagranicznej i co mam z ni膮 zrobi膰?

  Je偶eli otrzymujesz zagraniczn膮 emerytur臋 lub rent臋 i dostarczy艂e艣 do Banku poprawnie wype艂nione O艣wiadczenie osoby otrzymuj膮cej emerytur臋\rent臋 zagraniczn膮 oraz kopi臋 decyzji o przyznaniu 艣wiadczenia, Bank wy艣le do Ciebie w terminie do ko艅ca lutego oraz do w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego w terminie do ko艅ca stycznia nast臋pnego roku Informacj臋 PIT-11 obejmuj膮c膮 okresy nast臋puj膮ce po terminie dostarczenia w/w dokument贸w. Informacj臋 t臋 nale偶y uwzgl臋dni膰 w rocznym zeznaniu podatkowym.
 • Jakie informacje znajd臋 w Informacji PIT-11 do rozliczenia podatku od emerytury/renty zagranicznej?

  W Informacji PIT-11 znajduje si臋 informacja o wysoko艣ci przychod贸w/dochod贸w oraz pobranych w danym roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy od os贸b fizycznych.
  W Informacji wykazana jest tak偶e warto艣膰 pobranych miesi臋cznie sk艂adek zdrowotnych w wysoko艣ci 7,75% kwoty otrzymanego 艣wiadczenia. Bank pobiera sk艂adk臋 zdrowotn膮 wysoko艣ci 9% otrzymywanej emerytury lub renty, jednak w Informacji PIT-11 prezentuje si臋 jedynie kwot臋 podlegaj膮c膮 odliczeniu od podatku (zgodnie z art. 27b ust. 2 Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z p贸藕n. zm.)).
   
 • Co w przypadku je艣li nie zg艂osi艂em faktu otrzymywania na rachunek prowadzony w Banku 艣wiadczenia w postaci emerytury/renty z zagranicy?

  W przypadku niepoinformowania banku o fakcie otrzymywania emerytury\renty z zagranicy, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z p贸藕n. zm.), bank nie odpowiada za podatek nie pobrany z winy podatnika.
 • Co w przypadku je艣li zg艂osz臋 fakt otrzymywania emerytury/renty z zagranicy z op贸藕nieniem (po otrzymaniu p艂atno艣ci)?

  Bank poprosi Ci臋 o dostarczenie O艣wiadczenia Osoby otrzymuj膮cej emerytur臋\rent臋 z zagranicy oraz decyzji o przyznaniu emerytury\renty zagranicznej przet艂umaczonej na j臋zyk polski przez t艂umacza przysi臋g艂ego. Na podstawie otrzymanych dokument贸w dokonana zostanie ocena obowi膮zku poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz osk艂adkowania 艣wiadczenia na terytorium Polski.
 • Co w sytuacji je艣li nie zgadzam si臋 z faktem poboru zaliczek na podatek dochodowy oraz sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty zagranicznej i kwalifikacj膮 prawn膮 dokonan膮 przez Bank?

  Je偶eli kwestionujesz zasadno艣膰 potr膮cania zaliczek na podatek dochodowy od os贸b fizycznych masz prawo do z艂o偶enia wniosku o stwierdzenie nadp艂aty zgodnie z art. 75 Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z p贸藕n. zm.). Wniosek sk艂adasz indywidualnie do w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na adres siedziby p艂atnika urz臋du skarbowego, kt贸rym aktualnie jest Drugi Mazowiecki Urz臋du Skarbowego w Warszawie (zgodnie z § 16 Rozporz膮dzenia Ministra Finans贸w z 22.08.2005 r. w sprawie w艂a艣ciwo艣ci organ贸w podatkowych (Dz.U. z 2005 r. nr 165 poz. 1371)).

  Alternatywnie, mo偶esz z艂o偶y膰 do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepis贸w prawa podatkowego w trybie art. 14b Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z p贸藕n. zm.). Szczeg贸艂owe informacje na temat zasad sk艂adania wniosk贸w znajduj膮 si臋 na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

  W przypadku sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne, mo偶esz skierowa膰 do w艂a艣ciwego dla siebie Dyrektora Oddzia艂u Wojew贸dzkiego NFZ wniosek o rozpatrzenie sprawy dotycz膮cej obj臋cia ubezpieczeniem zdrowotnym w trybie art. 109 Ustawy z 27.08.2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 210 poz. 2135 z p贸藕n. zm.). Dodatkowych informacji mo偶esz zasi臋gn膮膰 r贸wnie偶 na Infolinii NFZ - tel.: 22 572 60 42, 800 392 976, infolinia@nfz.gov.pl albo w lokalnym oddziale NFZ lub Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.