Konta osobiste

 • Co zrobić jeśli zgubię lub zapomnę swój login do konta bankowego?

  Możesz odzyskać swój login dzwoniąc na naszą Infolinię (l+48 22 438-41-41 – Infolinia działa w godzinach: 8.00-18.00 poniedziałek-piątek). Podczas rozmowy konsultant przeprowadzi weryfikację Twoich danych osobowych i przekaże Ci Twój login.
 • Czy konto jest za darmo?

  Za otwarcie i prowadzenie rachunków w Nest Banku nie pobieramy żadnych opłat. Nie musisz regularnie zasilać konta, czy dokonywać określonej ilości transakcji za pomocą karty płatniczej – gwarantujemy bezwarunkowe zero, dzięki czemu prowadzisz darmowo konto w banku. Za resztę usług bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
   
 • Czy mogę mieć konto bez karty płatniczej?

  Możesz w pełni korzystać z rachunku prowadzonego w Nest Banku, bez konieczności posiadania karty płatniczej. Pamiętaj jednak, że za wydanie i obsługę pierwszej karty płatniczej nie pobieramy opłat. Dodatkowo nie pobieramy opłaty za wypłaty gotówki z każdego bankomatu w Polsce. Możesz ją zamówić w każdej chwili – wystarczy, że złożysz wniosek po zalogowaniu do Bankowości internetowej lub mobilnej Nest Banku.
 • W jaki sposób zmienić konto osobiste na konto wspólne z małżonkiem?

  Wystarczy, że odwiedzicie wspólnie z małżonkiem wybrany Oddział lub Placówkę Partnerską banku i złożycie wniosek o uwspólnienie rachunku (niezbędne będą Wasze dowody osobiste). Oboje będziecie wówczas prowadzić darmowo konto w naszym banku.
 • Czy mogę założyć konto osobiste posiadając już konto firmowe?

  Jeśli posiadasz już konto firmowe możesz w każdej chwili otworzyć konto osobiste.  Wystarczy, że wypełnisz wniosek o otwarcie rachunku płatniczego Nest Konto, który jest dostępny na stronie internetowej oraz w placówkach Nest Bank SA.
 • Czy mogę zmienić login?

  Login jest nadawany podczas zakładania konta. Jest to czynność jednorazowa i nie ma możliwości zmiany loginu.
 • Czy mogę zmienić dane z dowodu tożsamości (np. po wymianie na nowy) bez odwiedzania placówki banku?

  Tak, wystarczy że zalogujesz się do swojego konta w Bankowości internetowej lub mobilnej i wypełnisz wniosek o zmianę danych osobowych, wpisując nowy numer dowodu osobistego. Następnie pracownik banku sprawdzi zgodność zmienianych danych z Rejestrem Dowodów Osobistych - po pozytywnej weryfikacji Twój numer dowodu zostanie zmieniony. Jeżeli pomyliłeś się wypełniając wniosek i numer dowodu nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, wówczas otrzymasz informację, że zmiana numeru dokumentu nie może zostać wprowadzona. Dyspozycję zmiany numeru dowodu osobistego możesz także złożyć w Oddziale lub Placówce Partnerskiej Nest Banku.
 • Czy osoba niepełnoletnia może założyć konto w Nest Banku?

  Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie otworzyć rachunku w Nest Banku. Natomiast rodzic, który posiada konto w Nest Banku może założyć rachunek dla dziecka w ramach oferty Nest Konto Samodzielne. Właścicielem Nest Konta Samodzielnego będzie rodzic. Dziecko będzie mogło dysponować rachunkiem w ramach przyznanego mu pełnomocnictwa. Więcej o Nest Koncie Samodzielnym tu:
 • Ile kont osobistych mogę posiadać?

  Jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno konto osobiste w danej walucie. Obecnie Nest Bank oferuje rachunki w czterech walutach (PLN, EUR, USD oraz GBP).
 • Jak mogę zmienić swoje dane adresowe?

  Dane korespondencyjne przypisane do Twojego konta bankowego możesz zmienić samodzielnie w bankowości internetowej lub mobilnej. Adres zamieszkania możesz zmienić przez naszą infolinie lub w placówce.
 • Jak otworzyć konto?

  Aby otworzyć konto w Nest Banku złóż wniosek dostępny na stronie internetowej, a następnie wybierz wygodną dla siebie formę zawarcia umowy:
  • wykonanie przelewu autoryzacyjnego (opcja dostępna dla posiadaczy konta z listy banków dostępnych we wniosku),
  • podpisanie umowy w wybranej przez Ciebie placówce banku.
  Pamiętaj, że składając wniosek możesz otworzyć kilka rachunków. W każdej dostępnej walucie możesz posiadać jedno konto osobiste.

  Jeśli masz już inny rachunek w Nest Banku wystarczy, że zalogujesz się do swojej Bankowości mobilnej lub internetowej, a następnie złożysz wniosek o dodatkowe konto osobiste.
 • Jak zmienić hasło dostępu do konta?

  Hasło dostępu do konta online możesz zmienić z poziomu bankowości internetowej edytując swoje dane profilowe. Każda zmiana hasła jest autoryzowana jednorazowym kodem SMS.
 • Jakie dane są potrzebne do założenia konta osobistego przez internet lub w oddziale Nest Banku?

  Aby założyć rachunek płatniczy Nest Konto wystarczy, że wpiszesz we wniosku online dane z dowodu osobistego oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, adres e-mail). Podczas wizyty w oddziale podajesz te same dane, pamiętaj też by zabrać ze sobą swój dowód osobisty.
 • Jakie dokumenty potrzebuję do otwarcia konta osobistego w Nest Banku?

  Jedynym dokumentem potrzebnym do otwarcia rachunku płatniczego Nest Konto jest ważny dowód osobisty (polski) lub paszport. We wniosku o konto online wymagany jest polski dowód osobisty. Jeżeli posiadasz dowód osobisty wydany przez kraj Unii Europejskiej, a nie posiadasz paszportu, konto osobiste możesz otworzyć wyłącznie w oddziale (nie dotyczy placówek partnerskich).
 • Kto może otworzyć konto w Nest Banku?

  Konto w Nest Banku może otworzyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP.
 • W jaki sposób mogę zamknąć konto w Nest Banku?

  Konto w Nest Banku można zamknąć:
  • telefonicznie - kontaktując się z infolinią i autoryzując TelePINem
  • korespondencyjnie - przesyłając własnoręcznie podpisany wniosek na adres Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
  • mailowo - wysyłając skan własnoręcznie podpisanego wniosku na adres kontakt@nestbank.pl
  • bezpośrednio - składając wniosek w formie pisemnej w placówce banku
 • W jaki sposób wykonać przelew autoryzacyjny?

  Wybierz bank z którego chcesz wykonać przelew na wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Po złożeniu wniosku zostaniesz automatycznie przekierowany do strony swojego banku. Dane do przelewu na kwotę 1 zł zostaną automatycznie wypełnione - wystarczy zaakceptować przelew.