Decyzja kredytowa

 • Jak otrzymam informację o decyzji kredytowej?

  Po rozpatrzeniu Twojego wniosku kredytowego poinformujemy Cię o naszej decyzji –pozytywnej lub negatywnej, przy wykorzystaniu wybranej przez Ciebie formy kontaktu (list, e-mail, SMS, telefonicznie). 
 • Czy mogę otrzymać wyjaśnienia do decyzji kredytowej?

  W ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji możesz złożyć wniosek o udzielenie wyjaśnień związanych z oceną ryzyka i zdolności kredytowej w trybie art. 70a prawa bankowego. W ten sposób dowiesz się, jakie czynniki wpłynęły na ocenę Twojej zdolności kredytowej i wydaną przez nas decyzję. Prawo do wyjaśnień dotyczy zarówno pozytywnych jak i negatywnych decyzji kredytowych. Jako bank mamy obowiązek przekazywania odpowiedzi w formie pisemnej.
  Wniosek o udzielenie wyjaśnień związanych z oceną ryzyka i zdolności kredytowej możesz złożyć:
  • na infolinii pod numerem telefonu 22 438 41 41
  • mailowo na adres kontakt@nestbank.pl
  • w formie pisemnej w najbliższym oddziale
  • przesłać listownie na adres: Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

  W przypadku, gdy otrzymałeś decyzję odmowną automatycznie (w oparciu o wniosek składany bez udziału pracownika banku, np. poprzez stronę WWW) poinformujemy Cię o podstawie podjętej decyzji. Masz prawo odwołać się od tej decyzji, wówczas Twój wniosek zostanie ponownie rozpatrzony, tym razem już przez pracownika banku.

Generowanie wyciągów

 • Jak generować wyciągi?

  Do automatycznej analizy przychodów Twojej firmy potrzebujemy wyciągów lub historii transakcji z Twojego konta firmowego. Jako dodatkowe możesz dostarczyć wyciągi z rachunków prywatnych lub wspólnych. Akceptujemy wyciągi w walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, RUB, TRY, AUD, CZK, DKK, HUF.

  Pamiętaj:
   
  • Upewnij się, że Twój bank jest na liście akceptowanych banków (link).
  • Wyciągi powinny obejmować 6 ostatnich zakończonych miesięcy kalendarzowych.
  • Możesz załączyć 1 plik, który zawiera całe 6 miesięcy lub inną, dowolną liczbę plików, np. 6 plików z 6 kolejnych miesięcy.
  • Historia transakcji musi zawierać wszystkie transakcje - uznania, obciążenia i inne, które pojawiły się na koncie w wybranym okresie. Nie stosuj żadnych filtrów, poza datami.
  • Pliki powinny być w formacie PDF i powinny zostać wygenerowane bezpośrednio z Twojego konta. Nie akceptujemy plików PDF wygenerowanych z innych plików np. z plików XLS (Excel).
  • Plików nie wolno w żaden sposób edytować czy modyfikować - takie pliki nie zostaną przez nas zaakceptowane.
  Wyciągi lub historię transakcji pobierzesz logując się na swoje konto firmowe w bankowości internetowej lub mobilnej.
  Jeśli nie wiesz w jaki sposób pobrać wyciągi lub historię, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Kredyty

 • Co to jest BIK?

  BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane przez Związek Banków Polskich przede wszystkim w celu gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania informacji o zobowiązaniach i historii zobowiązań klientów banków, oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. BIK gromadzi dane zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.
 • Kiedy dane trafiają do BIK?

  Dane są przesyłane do Biura Informacji Kredytowej w momencie składania wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu zobowiązania w banku. Aktualizacja bazy danych BIK dokonywana jest przynajmniej raz w miesiącu.
 • Jakie dane trafiają do BIK?

  Biuro Informacji Kredytowej przechowuje dane osobowe kredytobiorców, a także szczegóły dotyczące kredytów, m.in. datę ich udzielenia, rodzaj kredytu – np. hipoteczny – liczbę i wysokość rat, saldo do spłaty, walutę itp. Dane klienta są przesyłane do BIK również za każdym razem, kiedy klient składa wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej współpracującej z BIK.
  Po udzieleniu kredytu lub pożyczki do BIK spływają informacje o tym, jak klient spłaca swoje zobowiązania (terminowo czy z opóźnieniami). Dane te są aktualizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, jego wygaśnięcia, korekty wysokości, aktualizacji innych informacji czy powstania nowego zobowiązania.
  Do BIK trafiają informacje wpływające na historię klienta pozytywnie (te o ratach spłacanych w terminie), jak i negatywnie (o opóźnieniach, podjętych działaniach windykacyjnych lub egzekucji należności).
 • Jak długo BIK przechowuje dane o kredycie, który nie został spłacony w terminie?

  Jeżeli kredyt nie był spłacany w terminie, dane na jego temat mogą być przetwarzane w BIK bez zgody klienta przez 5 lat, jeśli spełnione są dwa warunki: opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni, a także minęło 30 dni od czasu, kiedy instytucja finansowa, w której klient zalega ze spłatą, poinformowała klienta o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu.
 • Co najbardziej wpływa na pozytywną historię kredytową?

  Największy wpływ na pozytywną historię kredytową ma terminowa spłata kredytów.
 • Jaką najwyższą kwotę mogę otrzymać, wnioskując o kredyt w Nest Banku?

  Od 1200 zł do nawet 250 000 zł.
 • Jakie są minimalne dochody, potrzebne aby otrzymać kredyt?

  Wystarczy miesięczny dochód w wysokości 700 zł. Akceptujemy też dochód w walucie obcej. Udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Wstępna decyzja kredytowa to tylko wstępna ocena wiarygodności Twojej zdolności kredytowej wraz z kalkulacją oferty dokonaną w oparciu o dane przedstawione przez Ciebie. Wstępna decyzja może ulec zmianie w trakcie całego procesu weryfikacji wniosku kredytowego. 
 • Czy mogę wnioskować ze Współkredytobiorcą?

  Tak, o kredyt można wnioskować ze Współkredytobiorcą, który osiąga dochód w wysokości minimum 700 zł. Współkredytobiorca nie musi być współmałżonkiem.
 • Jakie dokumenty muszę złożyć by potwierdzić swój dochód?

  W ofercie na oświadczenie - do kwoty 4800 zł nie wymagamy dokumentów dochodowych.  W ofercie standardowej – do kwoty 250 tys. zł dokumenty są zależne od źródła dochodu klienta (np. zaświadczenie o zatrudnieniu). Aby sprawdzić dokumenty wymagane dla oferty standardowej, wybierz w menu sekcję: dokumenty. 
 • Czy Obcokrajowiec pracujący w Polsce może otrzymać kredyt?

  Tak, jeśli jest zameldowany, mieszka i pracuje w Polsce oraz ma nadany numer PESEL. Dotyczy to zarówno obywateli Unii Europejskiej, jak i pozostałych krajów należących do ONZ.
 • Co to jest RRSO?

  RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to całkowity koszt kredytu ponoszony przez klienta w ciągu jednego roku, uwzględniający oprocentowanie oraz inne koszty kredytu, jak prowizje, opłaty i koszty zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • Jakie dokumenty muszę przedstawić do konsolidacji zobowiązań z innych banków?

  Do konsolidowanego kredytu lub pożyczki potrzebny jest dokument potwierdzający numer rachunku do spłaty zobowiązania, tj. jeden z trzech ostatnich odcinków wpłaty raty (pod warunkiem, że zawiera informacje pozwalające na powiązanie z konsolidowanym zobowiązaniem). Wystarczy też umowa, harmonogram, bądź opinia lub zaświadczenie z banku, lub firmy pożyczkowej oraz wyciąg z konta potwierdzający wpłatę raty. W wybranych przypadkach Bank może odstąpić od wymogu dostarczenia dokumentów.
 • Czy mogę spłacić wcześniej kredyt gotówkowy?

  Tak, w każdym czasie można dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat ani prowizji z tego tytułu.
 

Nest Karta Optimium

 • Ile muszę płacić miesięcznie?

  Bez względu na wykorzystaną kwotę limitu minimalna kwota spłaty jest stała. Na 14 dni przed datą spłaty otrzymasz przypomnienie SMSem.
 • Czy mogę spłacić wcześniej całość zadłużenia?

  Tak. Swój wykorzystany limit na Nest Karcie Optimum możesz spłacać w dowolnym momencie, dowolnymi kwotami. Pamiętaj jednak, że co miesiąc na rachunek karty musi wpłynąć minimalna kwota spłaty.
 • Co się stanie, gdy spłacę całe zadłużenie?

  Po spłacie zadłużenia, przyznany limit się odnowi i będzie dla Ciebie dostępny.
 • Co muszę zrobić, żeby zamknąć kartę?

  Aby zamknąć kartę, musisz spłacić cały wykorzystany limit oraz swoje zobowiązania (np. transakcje oczekujące na rozliczenie). Następnie odwiedź nasz oddział lub placówkę partnerską. Możesz też wysłać wniosek o zamknięcie umowy na adres: Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa. Pamiętaj jednak, żeby zdążyć przed wygenerowaniem kolejnego wyciągu.
 • Gdzie sprawdzę swoje limity kredytowe?

  W tym celu odwiedź naszą najbliższą placówkę Nest Banku. Możesz też zadzwonić na naszą infolinię na numer 22 438 41 41 lub 801 800 188 (koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci). Nasi konsultanci chętnie udzielą Ci informacji o Twoim limicie przez siedem dni w tygodniu (poniedziałek-sobota w godz. 7.00-24.00, niedziela w godz. 8.00-20.00).