Decyzja kredytowa

 • Jak otrzymam informację o decyzji kredytowej?

  Po rozpatrzeniu Twojego wniosku kredytowego poinformujemy Cię o naszej decyzji –pozytywnej lub negatywnej, przy wykorzystaniu wybranej przez Ciebie formy kontaktu (list, e-mail, SMS, telefonicznie). 
 • Czy mogę otrzymać wyjaśnienia do decyzji kredytowej?

  W ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji możesz złożyć wniosek o udzielenie wyjaśnień związanych z oceną ryzyka i zdolności kredytowej w trybie art. 70a prawa bankowego. W ten sposób dowiesz się, jakie czynniki wpłynęły na ocenę Twojej zdolności kredytowej i wydaną przez nas decyzję. Prawo do wyjaśnień dotyczy zarówno pozytywnych jak i negatywnych decyzji kredytowych. Jako bank mamy obowiązek przekazywania odpowiedzi w formie pisemnej.
  Wniosek o udzielenie wyjaśnień związanych z oceną ryzyka i zdolności kredytowej możesz złożyć:
  • na infolinii pod numerem telefonu 22 438 41 41
  • mailowo na adres kontakt@nestbank.pl
  • w formie pisemnej w najbliższym oddziale
  • przesłać listownie na adres: Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

  W przypadku, gdy otrzymałeś decyzję odmowną automatycznie (w oparciu o wniosek składany bez udziału pracownika banku, np. poprzez stronę WWW) poinformujemy Cię o podstawie podjętej decyzji. Masz prawo odwołać się od tej decyzji, wówczas Twój wniosek zostanie ponownie rozpatrzony, tym razem już przez pracownika banku.

Dyspozycje kredytowe

 • Chciałbym nadpłacić swój kredyt firmowy, co muszę zrobić?

  W pierwszej kolejności prześlij do banku własnoręcznie podpisany wniosek o wcześniejszą częściową spłatę kredytu w formie skanu/zdjęcia. Rekomendujemy złożenie wniosku  mailowo lub korespondencyjnie. Prześlij wniosek na adres kontakt@nestbank.pl lub tradycyjnym listem na adres Nest Bank S.A. ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa. Na wniosku wskaż kwotę jaką chcesz nadpłacić, datę dokonania nadpłaty (data ta musi być odległa o co najmniej 8 dni roboczych od dnia złożenia wniosku) oraz sposób w jaki nadpłata ma być zaksięgowana na Twoim kredycie (czy ma skrócić okres kredytowania czy też zmniejszyć wysokość rat). Po złożeniu wniosku zapewnij środki w wymaganej kwocie na rachunku do spłaty kredytu.

  Pamiętaj, że jeśli w celu składania wniosków konieczne jest współdziałanie dwóch lub więcej osób na wniosku muszą się znaleźć podpisy każdej z nich.

  Za wcześniejszą częściową jak i całkowitą spłatę kredytu naliczana jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji.
   
 • Spłaciłem szybciej kredyt firmowy, jak mogę uzyskać zwrot prowizji?

  W przypadku kredytów firmowych nie przysługuje zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.
 • Jak mogę skorzystać z Pakietu Elastycznego/Uprawnień do zmian warunków spłaty kredyt/Pakietu Komfortowego na moim kredycie firmowym?

  W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku w formie skanu/zdjęcia. Rekomendujemy złożenie wniosku w bankowości internetowej (wejdź w Centrum kontaktu > Nowy wniosek) lub korespondencyjnie. Prześlij wniosek tradycyjnym listem na adres Nest Bank S.A. ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.

  Pamiętaj, że jeśli w celu składania wniosków konieczne jest współdziałanie dwóch lub więcej osób na wniosku musza się znaleźć podpisy każdej z nich.
   
 • Chciałbym zmienić dzień płatności raty na moim kredycie firmowym, jak mogę to zrobić?

  W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku w formie skanu/zdjęcia. Rekomendujemy złożenie wniosku w bankowości internetowej (wejdź w Centrum kontaktu > Nowy wniosek) lub korespondencyjnie. Prześlij wniosek tradycyjnym listem na adres Nest Bank S.A. ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.

  Pamiętaj, że jeśli w celu składania wniosków konieczne jest współdziałanie dwóch lub więcej osób na wniosku musza się znaleźć podpisy każdej z nich.

  Maksymalny termin na jaki możemy przesunąć płatność Twojej raty to 20 dzień każdego miesiąca.
   
 • Spłaciłem swój kredyt firmowy, czy bank poinformuje mnie o jego zamknięciu?

  Nie wysyłamy informacji o spłacie i zamknięciu kredytu firmowego. Stan kredytu możesz sprawdzić w swojej bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Posiadam firmowy limit w koncie, jak mogę z niego zrezygnować?

  W pierwszej kolejności musisz w całości spłacić limit w koncie. Następnie prześlij do banku własnoręcznie podpisany wniosek o zamknięcie limitu odnawialnego w formie skanu/zdjęcia. Rekomendujemy złożenie wniosku mailowo lub korespondencyjnie. Prześlij wniosek na adres kontakt@nestbank.pl lub tradycyjnym listem na adres Nest Bank S.A. ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa. 

  Pamiętaj, że jeśli w celu składania wniosków konieczne jest współdziałanie dwóch lub więcej osób na wniosku musza się znaleźć podpisy każdej z nich.
   
 

Pytania ogólne

 

Generowanie wyciągów

 • Jak generować wyciągi?

  Do automatycznej analizy przychodów Twojej firmy potrzebujemy wyciągów lub historii transakcji z Twojego konta firmowego. Jako dodatkowe możesz dostarczyć wyciągi z rachunków prywatnych lub wspólnych. Akceptujemy wyciągi w walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, RUB, TRY, AUD, CZK, DKK, HUF.

  Pamiętaj:
   
  • Upewnij się, że Twój bank jest na liście akceptowanych banków (link).
  • Wyciągi powinny obejmować 6 ostatnich zakończonych miesięcy kalendarzowych.
  • Możesz załączyć 1 plik, który zawiera całe 6 miesięcy lub inną, dowolną liczbę plików, np. 6 plików z 6 kolejnych miesięcy.
  • Historia transakcji musi zawierać wszystkie transakcje - uznania, obciążenia i inne, które pojawiły się na koncie w wybranym okresie. Nie stosuj żadnych filtrów, poza datami.
  • Pliki powinny być w formacie PDF i powinny zostać wygenerowane bezpośrednio z Twojego konta. Nie akceptujemy plików PDF wygenerowanych z innych plików np. z plików XLS (Excel).
  • Plików nie wolno w żaden sposób edytować czy modyfikować - takie pliki nie zostaną przez nas zaakceptowane.
  Wyciągi lub historię transakcji pobierzesz logując się na swoje konto firmowe w bankowości internetowej lub mobilnej.
  Jeśli nie wiesz w jaki sposób pobrać wyciągi lub historię, skontaktuj się ze swoim bankiem.

BIK i BIG

 • Co to jest BIK?

  Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane przez Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania informacji o zobowiązaniach i historii zobowiązań klientów banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. BIK gromadzi dane zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.
 • Kiedy dane trafiają do BIK?

  Dane są przesyłane do BIK w momencie składania wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu zobowiązania w banku. Aktualizacja bazy danych BIK dokonywana jest dwa razy w tygodniu.
 • Jakie dane trafiają do BIK?

  Biuro Informacji Kredytowej przechowuje dane osobowe kredytobiorców, a także szczegóły dotyczące kredytów, m.in. datę ich udzielenia, rodzaj kredytu – np. hipoteczny – liczbę i wysokość rat, saldo do spłaty, walutę itp. Dane klienta są przesyłane do BIK również za każdym razem, kiedy klient składa wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej współpracującej z BIK.
  Po udzieleniu kredytu lub pożyczki do BIK spływają informacje o tym, jak klient spłaca swoje zobowiązania (terminowo czy z opóźnieniami). Dane te są aktualizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, jego wygaśnięcia, korekty wysokości, aktualizacji innych informacji czy powstania nowego zobowiązania.
  Do BIK trafiają informacje wpływające na historię klienta pozytywnie (te o ratach spłacanych w terminie), jak i negatywnie (o opóźnieniach, podjętych działaniach windykacyjnych lub egzekucji należności).
 • Jak długo BIK przechowuje dane o kredycie, który nie został spłacony w terminie?

  Jeżeli kredyt nie był spłacany w terminie, dane na jego temat mogą być przetwarzane w BIK bez zgody klienta przez 5 lat, jeśli spełnione są dwa warunki: opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni, a także minęło 30 dni od czasu, kiedy instytucja finansowa, w której klient zalega ze spłatą, poinformowała klienta o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu.
 • Co najbardziej wpływa na pozytywną historię kredytową?

  Największy wpływ na pozytywną historię kredytową ma terminowa spłata kredytów.
 • Co to jest BIG?

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor), prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne)
 • Jak często przesyłane są informacje do BIG

  Informacje z BIG pobierane i wykorzystywane są przez bank w procesie kredytowym, jednak bank nie przesyła informacji do BIG.