Program 300+

 • Wniosek 300+, co to za program?

  • Wyprawka Dobry start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin
  • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2019/2020 będę uczęszczać do przedszkola lub tzw. „zerówki”
  • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
 • Kiedy otrzymasz wyprawkę?

  Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków „Dobry Start” złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.

  Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków „Dobry Start” złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  Podane terminy są terminami maksymalnymi – organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.
 • Czy wymagana jest decyzja administracyjna?

  Procedura jest maksymalnie uproszczona. Po wypełnieniu wniosku 300+ online potwierdzenie otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail. Decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych.
 • Na co zwrócić uwagę?

  Szczególną uwagę w trakcie wypełnianiu wniosku 300 plus online zwróć na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku 300 plus. Na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w gminie. Adres zamieszkania nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Jaka jest rola Banku w programie „Dobry Start”?

  Wniosek 300+ online? Tak, Nest Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku „Dobry Start” w bankowości internetowej w zakładce „Wnioski”, w sekcji „eUrząd”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  Wysłany Wniosek „Dobry Start” możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku zostanie wysłane na Twój adres e-mail. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.

  Wniosek na 300+ oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
  Opis Wniosku „Dobry Start” przygotowany został zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.