Program 300+

 • Co to jest program Dobry Start 300+?

  • Wyprawka szkolna 300 zł w ramach programu Dobry Start 300+ to rządowy program wsparcia polskich rodzin.
  • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2020/2021 będę uczęszczać do przedszkola lub tzw. „zerówki”.
  • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 • Kiedy otrzymam świadczenie z programu Dobry Start 300+?

  Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków „Dobry Start 300+” złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.

  Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków „Dobry Start 300+” złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  Podane terminy są terminami maksymalnymi – organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.

 • Gdzie złożyć reklamacje dotyczącą wniosku Dobry Start 300+?

  Bank odpowie na pytania i reklamacje związane z dostępem do systemu bankowości internetowej oraz złożeniem wniosku online.

  Pamiętaj! Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

  Organ prowadzący w gminie (np. MOPS) odpowie na pytania i reklamacje dotyczące:
  - wypełniania i terminów realizacji kolejnych etapów wniosku poza systemem Banku, 
  - założeń programu Dobry Start 300+ i wypłaty świadczenia
  - braku informacji o rozpatrzeniu wniosku
 • Na co zwrócić uwagę podczas wypełniania wniosku online?

  Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania. Na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego organu (ośrodka pomocy społecznej) prowadzącego postępowanie w Twojej gminie. Adres zamieszkania nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Jaka jest rola banku w programie Dobry Start 300+?

  Nest Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku „Dobry Start 300+” w bankowości internetowej w zakładce „Wnioski”, w sekcji „e-Urząd”. Złożenie wniosku w placówce lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  Po zatwierdzeniu wniosku w bankowości internetowej możesz od razu pobrać  w ramach tej samej sesji logowania pdf z wnioskiem, który wypełniłeś. Potwierdzenie wysłania wniosku zostanie wysłane na Twój adres e-mail. 

  Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do organu prowadzącego w gminie.