Program 500+

 • Kto może skorzystać z programu i złożyć wniosek 500+?

  Beneficjentami programu mogą zostać obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy spełnią określone warunki. Prawo do świadczeń przysługuje na dziecko, rozumiane jako: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, dziecko znajdujące się pod opieką prawną – do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Świadczenie mogą pobierać: rodzice; jeden rodzic; opiekunowie prawni lub faktyczni opiekunowie.
 • Jaka jest wysokość świadczeń?

  Świadczenie wynosi 500 zł na dziecko (miesięcznie).
 • Czym jest Rodzina 500?

  Rodzina 500+ to długofalowy program, który gwarantuje regularne wsparcie finansowe dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla każdego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. 
 • Jak rozpatrywane są reklamacje?

  Reklamacje dotyczące wniosku „Rodzina 500+”, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
  • w Nest Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu Bankowości Internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie Banku oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
  Nest Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.
 • Czym jest system Emp@tia?

  Emp@tia jest systemem administracji publicznej, w którym rejestrowane i rozpatrywane są wnioski w programie Rodzina 500+.
 • Moja gmina nie znajduje się na liście dostępnej w Bankowości Internetowej. Co zrobić?

  Brak Twojej gminy na liście oznacza, że gmina nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nie rozpoczęła więc jeszcze przyjmowania wniosków w formie elektronicznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
 • Mam problem z dodaniem załączników do wniosku 500+.

  Prawdopodobnie załączniki, które chcesz dodać mają za duży rozmiar. Pamiętaj, że maksymalna liczba załączników to 7 sztuk, maksymalna wielkość pojedynczego załącznika wynosi 1MB. Natomiast maksymalna wielkość wszystkich nie może przekroczyć łącznie 3,5MB.

  Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.