Przelewy

 • Co się stanie jeśli data wykonania przelewu przypadnie na dzień wolny od pracy?

  Jeśli zaplanowałeś przelew krajowy Elixir z przyszłą datą realizacji, zostanie on wykonany w następnym dniu roboczym.

  Jeśli masz ustawione zlecenie stałe,  to w zależności od Twojego wyboru, którego dokonałeś podczas tworzenia tego zlecenia, przelew będzie wykonany w dniu roboczym poprzedzającym lub następującym po dniu wolnym.

  Szczegóły dotyczące realizacji pozostałych typów przelewów znajdziesz tutaj.
 • Co się stanie jeśli w dniu wykonywania zlecenia stałego nie będzie na koncie wystarczających środków?

  Przelew nie zostanie wykonany. System będzie podejmował kolejne próby realizacji zlecenia przez najbliższe 3 dni kalendarzowe. Możesz sprawdzić ilość ponawianych prób dokonania przelewu na liście operacji oczekujących w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Co to jest IBAN? Jak wygląda IBAN w Nest Banku?

  IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego.

  Jego znajomość jest potrzebna do wykonywania i przyjmowania przelewów zagranicznych.

  Wystarczy, że dodasz do swojego numeru rachunku bankowego przedrostek PL, aby otrzymać pełny IBAN. 
  Zatem format zapisu numeru IBAN to PLXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX gdzie PL oznacza kod kraju (Polska) a X to 26 cyfr twojego rachunku bankowego.

  Przy przelewach zagranicznych oprócz numeru IBAN może być konieczna znajomość kodu SWIFT / BIC. Kod ten dla Nest Banku to NESBPLPW.
 • Co to jest odbiorca zdefiniowany i jak go dodać?

  Jest to odbiorca, którego dane zostały wcześniej wprowadzone do systemu np. podczas realizacji przelewu z poziomu bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Odbiorcy są zapisywani automatycznie, na podstawie zlecanych przez Ciebie operacji. Podczas realizacji kolejnych przelewów do odbiorcy, nie musisz już ręcznie wpisywać jego danych, wystarczy wybrać takiego odbiorcę z dostępnej listy odbiorców.

  Domyślnie, każdy nowy odbiorca jest zapisywany do bazy jako odbiorca „niezaufany”, co oznacza, że wymagana jest za każdym razem autoryzacja operacji zlecanej do takiego odbiorcy. Jeżeli chcesz możesz zmienić status odbiorcy na „zaufany” bezpośrednio w bazie odbiorców, którą znajdziesz w menu Płatności. Możesz również podczas wprowadzania przelewu wskazać, że odbiorca ma zostać od razu zapisany jako „zaufany”.

  Odbiorcę dodasz też wchodząc w Płatności, wybierając kafelek Odbiorcy i następnie Nowy odbiorca.

  Jeżeli nie chcesz, aby odbiorcy zapisywali się automatycznie, możesz zmienić to w Bankowości Internetowej w Ustawieniach w zakładce Ogólne. Wówczas podczas realizacji operacji sam decydujesz czy dany Odbiorca ma zostać zapisany do bazy Twoich odbiorców, czy też nie. Jeżeli nie zdecydujesz się na zapisanie danych odbiorcy, jego dane nie będą widoczne w bazie Twoich odbiorców. Nadal jednak będziesz mógł skorzystać z danych tego przelewu, korzystając z wyszukiwania na formatkach przelewów i zleceń stałych, ponieważ system podpowiada Ci również dane Twoich ostatnich operacji.
 • Co to jest polecenie zapłaty?

  Polecenie zapłaty polega na automatycznym obciążaniu Twojego rachunku bankowego przez dostawcę usług, z którym podpisałeś stosowne porozumienie lub umowę.

  W ten sposób Twój dostawca usług samodzielnie może pobierać z Twojego konta odpowiednie opłaty.

  Dzięki poleceniu zapłaty w pełni zautomatyzujesz realizację płatności – oszczędzisz swój czas, a Twoje rachunki będą zawsze opłacone w terminie.
 • Co to jest zlecenie stałe?

  Zlecenie stałe to przelew, który realizowany jest cyklicznie – zgodnie z ustaloną przez Ciebie częstotliwością. Może ono być realizowane co miesiąc, lecz możesz również wybrać odpowiadający Ci przedział czasowy. Zlecenia stałe to przelewy o stałej (niezmiennej) kwocie wybieranej przy zakładaniu zlecenia.
 • Czy mogę odwołać polecenie zapłaty?

  W każdej chwili możesz zrezygnować z rozliczania się z danym wierzycielem (dostawcą usług) za pomocą usługi polecenia zapłaty. Wymaga to jednak złożenia pisemnej rezygnacji u Twojego wierzyciela, lub w naszym banku. W tym celu należy wysłać pisemną dyspozycję na adres Nest Banku:  ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.
 • Czy mogę sprzedać/kupić walutę w Nest Banku (Nowa Bankowość Internetowa i Mobilna)?

  Tak i to bardzo prosto zarówno w bankowości internetowej, jak i aplikacji mobilnej.

  W bankowości internetowej wystarczy, że wejdziesz w płatności i wybierzesz kafelek „kup/sprzedaj walutę”.

  W aplikacji mobilnej wybierz zakładkę Płatności w menu głównym, a następnie Przelew na rachunek własny. Na samej górze formatki możesz wybrać rachunek, z którego chcesz dokonać wymiany, a poniżej wybrać rachunek, na który mają iść środki z wymiany waluty.

  Następnie w rodzaju płatności wyświetli Ci się automatycznie opcja dostosowana do Twojego wyboru rachunków „Sprzedaję” z walutą konta, które wybrałeś do obciążenia oraz „Kupuję” z walutą rachunku, na który mają być przelane środki. Wybierasz rodzaj operacji, wpisujesz kwotę w wybranej walucie, tytuł i zatwierdzasz.

  Informacja o aktualnych kursach walut dostępna jest w aplikacji mobilnej w menu głównym w opcji Pozostałe. W bankowości internetowej znajdziesz ją po wybraniu linku Kursy walut w stopce, dostępnej na każdym ekranie.
 • Czy mogę wykonać przelew zagraniczny walutowy?

  Tak, możesz wykonać przelew na dowolne konto w Polsce i na świecie z poziomu bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Zrobisz to za pomocą Przelewu walutowego, dostępnego w menu Płatności.

  Formatka przelewu walutowego automatycznie rozpoznaje, jaką płatność chcesz wykonać: SEPA, SWIFT czy przelew w walucie na konto innego klienta Nest Banku i dopasowuje się do wprowadzonych danych, tak by maksymalnie uprościć Ci realizację płatności.
 • Czym różni się zlecenie stałe od polecenia zapłaty?

  W zleceniu stałym to Ty ustalasz kwotę przelewu i częstotliwość realizowanych przelewów. W poleceniu zapłaty upoważniony przez Ciebie dostawca usług samodzielnie pobiera opłaty z Twojego konta bankowego – jest to bardzo wygodny sposób opłacania rachunków, ponieważ nie musisz pamiętać o wykonaniu przelewu.
 • Jak zmienić limity przelewów?

  Zmiany limitu przelewów możesz dokonać w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Opcja jest dostępna w Ustawieniach, w sekcji Limity transakcji. Pamiętaj, że zmiany limitów dla bankowości internetowej dokonasz logując za pośrednictwem aplikacji mobilnej, zaś limity dla aplikacji mobilnej zmienisz w bankowości internetowej.
 • Jak otrzymać potwierdzenia wykonanych i otrzymanych przelewów?

  Potwierdzenie przelewu możesz wygenerować logując się do swojej bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej i wybierając szczegóły danej operacji. Dodatkowo w bankowości internetowej zrobisz to po rozwinięciu menu kontekstowego w Historii konta – przy danej transakcji.

  Realizując przelew w bankowości internetowej, możesz również zaznaczyć opcję Potwierdzenie w sekcji Dodatkowe na formatkach przelewów. Automatycznie po realizacji operacji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Możesz wskazać nawet dwa adresy, na które ma ono zostać wysłane.
 • Jak utworzyć zlecenie stałe?

  Zlecenie stałe uruchomisz po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Wystarczy, że wejdziesz w Płatności –> Płatności cykliczne –> Utwórz nowe zlecenie stałe. Opcja utworzenia zlecenia stałego dostępna jest też w trakcie wykonywania dowolnego przelewu. Wystarczy zaznaczyć opcję Zlecenie stałe i uzupełnić dodatkowe sekcje podpowiadane przez system:

  • co ile powtarzać dane zlecenie np. codziennie, co tydzień, co miesiąc lub nawet co rok ,
  • którego dnia miesiąca realizować zlecenie,
  • czas trwania: możesz wybrać opcję bezterminowo (zlecenie będzie realizowane do momentu odwołania go przez Ciebie), czy do ściśle określonego dnia,
  • w jaki sposób mamy zrealizować zlecenie stałe, gdy data jego realizacji wypada w dniu wolnym – dzień przed czy dzień po dniu wolnym.

  Wszystkie zlecenia stałe widzisz w zakładce Płatności cykliczne. Możesz tam nimi zarządzać (dodawać nowe oraz edytować lub usuwać istniejące).

 • Jak wykonać przelew do Urzędu Skarbowego?

  Przelew do Urzędu Skarbowego możesz wykonać korzystając z aplikacji mobilnej lub internetowej Nest Banku. W obu przypadkach przelew podatku można zrealizować wybierając w menu Płatności > Wykonaj przelew > Podatkowy.
 • Jak wykonać przelew do ZUS?

  Przelew do ZUS możesz wykonać po zalogowaniu do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Nest Banku.

  W obu przypadkach przelew składki ZUS można zrealizować wybierając w menu Płatności > Wykonaj przelew > Zwykły i natychmiastowy. 
 • Jaki jest kod SWIFT/BIC Nest Banku?

  Kod SWIFT/BIC Nest Banku to: NESBPLPW
 • Jakich danych potrzebuję, aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Nest Banku?

  Aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Nest Banku należy podać:
  • pełen numer konta IBAN, składający się z kodu kraju oraz numeru konta, np.: W przypadku Polski IBAN składa się z kodu kraju PL oraz 26 cyfr (PLXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX),    
  • imię i nazwisko (lub nazwę firmy) odbiorcy, dane muszą być zgodne z danymi przypisanymi do rachunku odbiorcy,
  • dane adresowe odbiorcy,    
  • dane Nest Banku,    
  • kod BIC/SWIFT Nest Banku ,   
  • tytuł przelewu.
 • Jakie są dane adresowe Nest Banku?

  Dane adresowe Nest Banku to:
  Nest Bank S.A.
  ul. Wołoska 24
  02-675 Warszawa.
 • Podałem złe dane adresowe odbiorcy, czy przelew dojdzie na rachunek?

  W przypadku transakcji krajowych, przelew zostanie wykonany, jeśli został podany numer rachunku zgodny ze standardem bankowym. Niepoprawne imię, nazwisko czy błędny adres odbiorcy lub jego brak nie powodują zatrzymania przelewu.
  W przypadku przelewu zagranicznego konieczne jest, aby wszystkie dane były poprawne, w innej sytuacji przelew może zostać zwrócony.
 • W jakich godzinach realizowane są przelewy w Nest Banku?

  Każdy przelew międzybankowy jest realizowany za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej (systemem Elixir). Z tego powodu maksymalny czas realizacji przelewów wynosi 2 dni robocze. Najczęściej środki są księgowane tego samego lub kolejnego dnia roboczego.

  Sesje przelewów w Nest Banku realizowane są w dni robocze w następujących godzinach:    
  • Sesja poranna wychodząca o godzinie 8.00, sesja przychodząca – 10.30.    
  • Sesja popołudniowa wychodząca o godzinie 12.00, sesja przychodząca – 14.15.    
  • Sesja wieczorna wychodząca o godzinie  14.30, sesja przychodząca – 17.00.
  Przelewy wewnętrze realizowane są w czasie rzeczywistym.

  Szczegóły dotyczące realizacji pozostałych typów przelewów znajdziesz tutaj.
 • Jakie znaki są dozwolone w tytule przelewu i danych odbiorcy?

  Dla przelewów ELIXIR i SORBNET dozwolone znaki w tytułach przelewów i danych odbiorcy to:
  • litery polskiego alfabetu;
  • cyfry;
  • znaki specjalne: spacja, nawiasy okrągłe, znak podkreślenia, plus, minus, dwukropek, przecinek, kropka, znak zapytania, ukośnik, znak równości, małpa, ampersand ( „ ", „(" , „)”, „_”, „+”, „-", „:”, „,”, „.”, „?”, „/”, „=”, "@" i "&").
  Dla przelewów natychmiastowych znaki dozwolone to:    
  • litery polskiego alfabetu;    
  • cyfry;    
  • znaki specjalne: spacja, nawiasy okrągłe, znak podkreślenia, plus, minus, dwukropek, przecinek, kropka, znak zapytania, ukośnik, znak równości ( „ ", „(" , „)”, „_”, „+”, „-", „:”, „,”, „.”, „?”, „/”, „=”).
  Dla przelewów walutowych dozwolone są znaki:
  • litery polskiego alfabetu;
  • cyfry;
  • znaki specjalne: spacja, nawiasy okrągłe, znak podkreślenia, plus, minus, dwukropek, przecinek, kropka, znak zapytania, ukośnik, znak równości, małpa, ampersand ( „ ", „(" , „)”, „+”, „-", „:”, „,”, „.”, „?”, „/”, "@" i "&")."
 

Poznaj rodzaje przelewów w Nest Banku

Sprawdź jakie rodzaje przelewów możliwe są do realizacji w Nest Banku. 
Dowiedz się więcej