Split payment

 • Co to jest Rachunek VAT?
  Rachunek VAT to obowiązkowe konto dla każdej osoby posiadającej w Banku konto firmowe w PLN.
  Środki zgromadzone na rachunku VAT są Twoją własnością, jednocześnie przy ograniczonej możliwość dysponowania nimi.
  Z Rachunku VAT nie można wykonywać przelewów (po zleceniu przelewu z Konta firmowego w PLN, Bank automatycznie pobierze środki z Rachunku VAT).
  Do Rachunku VAT nie są wydawane karty płatnicze oraz nie może być udzielony limit kredytowy.
 • Czy będę otrzymywał płatności za wystawione faktury przez moich kontrahentów Przelewem Podzielonym VAT?
  W przypadku, gdy Twój kontrahent zdecyduje się na zapłatę wystawionej faktury z wykorzystaniem przelewu Podzielonego VAT, będziesz zobligowany do przyjęcia płatności w tym systemie. Dlatego właśnie Bank otwiera dla każdego klienta firmowego Rachunek VAT.
 • Czy do Rachunku VAT będę otrzymywać wyciąg?
  Tak, będziesz otrzymywać wyciąg z konta w taki sam sposób jak z konta firmowego w PLN.
  Dodatkowo pamiętaj, że każde uznanie lub obciążenie Rachunku VAT widoczne jest również na koncie firmowym PLN z którym powiązany jest Rachunek VAT.
 • Czy muszę pamiętać numer Rachunku VAT?
  Nie musisz pamiętać Rachunku VAT i podawać go swoim Odbiorcom lub umieszczać na fakturach.
  Zlecając przelew Podzielony VAT ze swojego konta firmowego w PLN, Bank automatycznie pobierze środki z Rachunku VAT.
  Ważne: Wnioskując do Urzędu Skarbowego o zgodę na przeniesienie nadwyżki środków z rachunku VAT na swój rachunek firmowy zostaniesz poproszony o podanie nr Rachunku VAT.
 • Czym jest Split Payment (Przelew Podzielony VAT)?
  Z dniem 1 lipca 2018 roku w życie wchodzi zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017.2201), która wprowadza:
  a) konieczność posiadania przez każdego przedsiębiorcę Rachunku VATb) możliwość dokonywania płatności za fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tj. Przelewu Podzielonego VAT.
 • Ile Rachunków VAT możesz posiadać?
  Możesz posiadać jeden Rachunek VAT, który będzie powiązany ze wszystkimi Twoimi kontami w PLN. 

  Możesz zawnioskować o otwarcie dodatkowego Rachunku VAT jeżeli chcesz go powiązać z nowootwieranym dodatkowym kontem w PLN.
 • Jak mogę korzystać ze środków zgromadzonych na Rachunku VAT?
  Możesz skorzystać ze środków znajdujących się na Rachunku VAT tylko, gdy będziesz zlecał ze swojego Konta firmowego w PLN:
  • Przelew Podzielony VAT (w wysokości kwoty podatku VAT wskazanego w dyspozycji przelewu) lub
  • przelew podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego.
  Ustawa przewiduje również sytuację, w której będziesz mógł przenieść nadwyżkę środków z rachunku VAT na swój rachunek firmowy. Takie przeniesienie wymagać będzie jednak złożenia odpowiedniego wniosku do naczelnika Urzędu Skarbowego i uzyskania jego zgody.
 • Jakie dane muszę podać zlecając przelew Podzielony VAT?
  Korzystając z Przelewu Podzielonego VAT należy uzupełnić:
  • NRB rachunku bankowego odbiorcy,
  • nazwę odbiorcy,
  • NIP odbiorcy,
  • nr faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • kwotę brutto z faktury (całość lub część, która ma zostać zapłacona),
  • kwotę podatku VAT z faktury (całość lub część, która ma zostać zapłacona).
  Nie podawaj w przelewie numeru Rachunku VAT Odbiorcy.
 • Jakie opłaty są związane z Rachunkiem VAT?
  Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT w Nest Banku jest darmowe. Oprocenotwanie na Rachunku VAT wynosi 0%.
 • Jakie zmiany wprowadza Split Payment (Przelew Podzielony VAT)?
  Do 1 lipca po otrzymaniu faktury, zlecałeś zwykły przelew na konto sprzedawcy na całość kwoty wykazanej na fakturze (kwotę brutto). Od dnia 1 lipca 2018 roku możesz opłacić fakturę zwykłym przelewem lub możesz skorzystać z usługi Przelewu Podzielonego VAT.

  To Ty podejmujesz decyzję, czy chcesz opłacić fakturę Przelewem Podzielonym VAT czy zwykłym przelewem. Korzystanie z Przelewu Podzielonego VAT jest dobrowolne.
 • W jakiej walucie można wykonać Przelew Podzielony VAT?
  Przelew Podzielony VAT można wykonać wyłącznie w PLN z konta firmowego prowadzonego w PLN. Przelew Podzielony VAT nie można wykonać przy przelewach SEPA oraz zagranicznych.
 • Z jakimi rachunkami będzie powiązany mój Rachunek VAT?
  Rachunek VAT powiązany jest z rachunkiem rozliczeniowym w PLN oraz z rachunkami oszczędnościowymi (BIZnest Oszczędności). Rachunek VAT nie będzie powiązany z rachunkami w walucie obcej oraz lokatami.