bankier.pl
Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Proces wnioskowania o subwencje został zakończony.
Sprawdź jak złożyć umocowanie.

O programie

Zgodnie z rozporządzeniem Polskiego Funduszu Rozwoju, proces wnioskowania o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm został zakończony z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Poniżej znajdziesz informacje jak złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do zawarcia umowy o subwencje z Tarczy Finansowej PFR.
WAŻNE! Wszystkie firmy, które otrzymały subwencję z tarczy finansowej PFR muszą złożyć dokumenty potwierdzające, że osoba, która w imieniu firmy zawarła Umowę subwencji, była do tego uprawniona. 

Terminy

Dokumenty potwierdzające umocowanie do zawarcia umowy należy złożyć do 31 grudnia 2020 r.

WAŻNE:
Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów do 31 grudnia 2020 r. Twoja firma będzie musiała zwrócić przyznaną subwencję. Nie zwlekaj, ze złożeniem dokumentów. Możesz to zrobić już dzisiaj w swojej bankowości internetowej.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Indywidualna działalność gospodarcza
 
 • Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą i podpisałeś umowę samodzielnie to: zaloguj się do swojej Bankowości Internetowej >> wejdź w sekcję Tarcza Finansowa PFR >> wybierz wniosek Tarcza PFR - weryfikacja umocowania >> pobierz dane z CEIDG >> zweryfikuj je >> jeżeli wszystko się zgadza, to potwierdź zgodność danych.
 • Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą i umowę w Twoim imieniu podpisała inna osoba to musisz dostarczyć następujące dokumenty:
  • wydruk z CEIDG na datę umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku) oraz Pełnomocnictwo (stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu PFR),   albo
  • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku) oraz Oświadczenie (stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu PFR)
Pamiętaj:
 • Dokumenty te musisz załączyć w bankowości internetowej w sekcji Tarcza Finansowa PFR, wybierz wniosek Tarcza PFR - weryfikacja umocowania.
 • Pełnomocnictwo musi mieć datę sprzed podpisania Umowy/Odwołania, a dla Umów dla których data jest wcześniejsza wymagane jest Oświadczenie.
 • Jeżeli musisz złożyć Pełnomocnictwo lub Oświadczenie koniecznie zapoznaj się z sekcją Pełnomocnictwo i Oświadczenie – co musisz wiedzieć?
Spółki cywilne

Zaloguj się do swojej Bankowości Internetowej >> wejdź w sekcję Tarcza Finansowa PFR >> wybierz wniosek Tarcza PFR - weryfikacja umocowania >> załącz następujące dokumenty:
 • Wydruk z CEIDG (dla każdego ze wspólników) wraz z całą historią zmian (zaistniałą po dacie zawarcia Umowy - dotyczy wyłącznie Pełnomocnictwa) oraz Pełnomocnictwo;
 • Wydruk z CEIDG (dla każdego ze wspólników) wraz z całą historią zmian (wyciąg z CEIDG aktualny na datę złożenia Oświadczenia) oraz Oświadczenie. W przypadku, gdy jednym ze wspólników jest spółka osobowa lub kapitałowa, wymagany jest pełny odpis KRS dla tego wspólnika.
Uwaga: W przypadku spółek cywilnych Pełnomocnictwo/Oświadczenie na zasadach opisanych powyżej musi być podpisane:
 • Pełnomocnictwo – przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Pełnomocnictwa (tj. przed datą Umowy);
 • Oświadczenie – przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Oświadczenia.
Uwaga: Jeśli wspólnikiem jest spółka osobowa lub kapitałowa, to Pełnomocnictwo/Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji tego wspólnika zgodnie z KRS.
Uwaga: Pełnomocnictwo musi mieć datę sprzed podpisania Umowy/Odwołania, a dla Umów dla których data jest wcześniejsza wymagane jest Oświadczenie.
Pamiętaj: Koniecznie zapoznaj się z sekcją Pełnomocnictwo i Oświadczenie – co musisz wiedzieć?
Spółki kapitałowe i inne*.

Zaloguj się do swojej Bankowości Internetowej >> wejdź w sekcję Tarcza Finansowa PFR >> wybierz wniosek Tarcza PFR - weryfikacja umocowania.
 • Jeżeli uprawnienie do jednoosobowej reprezentacji wynika z KRS. Musisz załączyć następujące dokumenty:
  • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku).
 • Jeżeli uprawnienie do jednoosobowej reprezentacji nie wynika z KRS. Musisz załączyć następujące dokumenty:
  • Aktualny lub pełny odpis z KRS na datę umowy i każdego wniosku lub pełny odpis z KRS na datę złożenia dokumentów do Banku (w przypadku, gdy data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego z wniosku) oraz Pełnomocnictwo,            albo
  • Aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku) oraz Oświadczenie.
* o ile są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców np. spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne, spółdzielnia, spółka partnerska, spółka komandytowa itd.
Pamiętaj: Koniecznie zapoznaj się z sekcją Pełnomocnictwo i Oświadczenie – co musisz wiedzieć?

Pełnomocnictwo i oświadczenie - co musisz wiedzieć?

Pełnomocnictwo – dokument, który potwierdza umocowanie osoby, która złożyła w imieniu Twojej firmy wniosek lub odwołanie. (Pełnomocnictwo musi być zgodne z wzorami, które znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu Programu Tracza Finansowa PFR dla małych i średnich firm (sprawdź TUTAJ).

Jakie warunki musi spełniać pełnomocnictwo?
 • Musi być sporządzone przed wysłaniem wniosku, którego dotyczy (czyli musi posiadać datę wcześniejszą lub taką samą, jak dzień wnioskowania o subwencję)
 • Jego treść musi być zgodna z Regulaminem Programu Tracza Finansowa PFR dla małych i średnich firm
 • Musi być udzielone osobie, która złożyła wniosek w imieniu firmy
 • Powinno być podpisane tylko przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG dostarczonym przez Ciebie wraz z pełnomocnictwem
 • Musi być podpisane w formacie dokumentu PDF z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych data złożenia ostatniego podpisu musi być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, którego pełnomocnictwo dotyczy (jeśli daty są takie same, decyduje godzina złożenia ostatniego podpisu, o ile podpis zawiera znacznik czasu w przypadku podpisu elektronicznego) lub pełnomocnictwo w formie papierowej z podpisami mocodawcy notarialnie poświadczonymi, data poświadczenia notariusza musi być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, którego pełnomocnictwo dotyczy. Oryginał takiego pełnomocnictwa wyślij na adres: Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa z dopiskiem PFR-umocowanie
 • Jeżeli nie posiadasz pełnomocnictwa spełniającego powyższe warunki to musisz złożyć Oświadczenie.
Oświadczenie - musisz przekazać do banku jeżeli osoba, która przesłała wniosek była upoważniona do reprezentowania firmy i nie miała odpowiedniego pełnomocnictwa (w dniu jego złożenia).
 • Oświadczenie musi być zgodne z wzorami, które znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu Programu Tracza Finansowa PFR dla małych i średnich firm (sprawdź TUTAJ)
 • Powinno być podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Twojej firmy, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG dostarczonym przez Ciebie wraz z oświadczeniem
 • Musi być podpisane w formie dokumentu PDF z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie papierowej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oznacza to, że jeżeli nie możesz podpisać dokumentów elektronicznie  to musisz zrobić to u notariusza i wysłać nam niezwłocznie oryginał  dokumentu na adres: Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa z dopiskiem PFR-umocowanie;
 • data złożenia ostatniego podpisu lub poświadczenia notarialnego musi być późniejsza niż data złożenia wniosku/odwołania, którego oświadczenie dotyczy.

Kontakt z nami

Dodatkowe źródła informacji i kontaktu z nami:

 • śledź naszą stronę nestbank.pl – znajdziesz tam wszystkie aktualne informacje
 • sprawdź zakładkę pomoc - znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy
 • skorzystaj z opcji kontaktu w bankowości mobilnej lub internetowej