To już jest koniec...
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń
Regulamin loterii dostępny jest poniżej
wykrzyknikprzedsiębiorca
wykrzyknikprzedsiębiorca
To już jest koniec...
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń
Regulamin loterii dostępny jest poniżej
wykrzyknikprzedsiębiorca
wykrzyknikprzedsiębiorca
Kto może wziąć udział?
W loteria trwa do 27 maja 2024 r. do godz. 12.00.
Loteria przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
W loterii biorą udział tylko transakcje, które wykonasz kartą Visa w polskich złotych.
Nota prawna


Paryż 2024 - Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Paryski Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024 oraz Visa nie są odpowiedzialni za organizację Loterii. Paryż 2024 - Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Paryski Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania wynikające z Loterii, w tym wydanie Laureatom jakichkolwiek Nagród. Za organizację Loterii wyłączną odpowiedzialność ponosi jej Organizator.

Rozwiń


W dopuszczalnym przez prawo zakresie, Paryż 2024 - Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Paryski Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024, a także Visa oraz ich spółki stowarzyszone i agenci nie są odpowiedzialni za zobowiązania wynikające z: (i) jakiegokolwiek odroczenia, odwołania lub istotnej zmiany Loterii; oraz (ii) jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony Laureata lub jego osoby towarzyszącej, w wyniku którego Laureat lub jego osoba towarzysząca nie może aktywować Nagrody i/lub jakichkolwiek jej elementów.


Nagroda musi zostać przyjęta przez Laureata w formie, w jakiej została mu przyznana i podlega wszystkim obowiązującym warunkom i regulaminom określonym dla takiej Nagrody, w tym warunkowi dotyczącemu przejścia niezbędnej kontroli w zakresie sankcji. Warunki i regulaminy dotyczące korzystania z Nagrody, w tym wszelkie wymogi dotyczące warunków wstępu na wydarzenia oraz regulacji dotyczących przeciwdziałania COVID-19, będą udostępnione uczestnikom wydarzeń przez Paryż 2024 - Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Paryski Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024.


Nest Bank S.A nie jest odpowiedzialny za organizację Loterii.


Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

Zwiń
Przydatne dokumenty do pobrania
Regulamin loterii “Leć na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 r. dzięki Visa."

22 438 41 41

kontakt@nestbank.pl

Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon