Konto oszczędnościowe Nest Oszczędności
Oszczędzaj zachowując dostęp do środków

w razie potrzeby

Dlaczego warto skorzystać?
do 5%
W okresie promocji w skali roku do 100 tys. złotych
0 zł
Za prowadzenie konta oszczędnościowego
0 zł
Za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu do Nest Banku (w tym tytułem otwarcia lokaty)
image
Możliwość wpłaty dowolnej kwoty
image
Możliwość wypłaty w dowolnym momencie, bez utraty odsetek
image
Bezpieczne pomnożenie kapitału
Jak założyć Nest Oszczędności?
image
Zaloguj się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej
image
Złóż wniosek o Nest Oszczędności
image
Gotowe! Możesz już korzystać z konta oszczędnościowego
Dodatkowe informacje
 


Jaki jest okres promocyjnego oprocentowania?

Okres promocyjnego oprocentowania obowiązuje od dnia otwarcia konta do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto konto oraz przez następne 2 pełne miesiące kalendarzowe.

Jakie będzie oprocentowanie po upływie promocyjnego okresu?

W przypadku kont otwartych od dnia 22.04.2022 roku rodzaj i wysokość oprocentowania uzależnione jest od kwoty środków na koncie: do 100 tys. zł jest zmienne i ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M z 15-go dnia kalendarzowego danego miesiąca (wartość zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku) – marża oprocentowania w wysokości 4,00%; dla nadwyżki ponad 100 tys. zł jest stałe i wynosi 0,01%

Pytania i odpowiedzi

Jeśli dopiero chcesz zostać naszym klientem wystarczy, że podczas składania wniosku o otwarcie konta osobistego zaznaczysz opcję uruchomienia konta oszczędnościowego.

Jeśli jesteś już naszym klientem wniosek o konto oszczędnościowe znajdziesz w swojej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. W tym celu należy wejść w zakładkę Oszczędności i wybrać "+Nowe Konto".

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank SA są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

Pierwszy przelew w miesiącu wykonany z konta oszczędnościowego na inne konto w Nest Banku jest bezpłatny (dotyczy również założenia lokaty terminowej z konta oszczędnościowego). 

Każdy kolejny przelew płatny jest zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Ponadto za każdy krajowy przelew z konta oszczędnościowego do innego banku również poniesiesz opłatę zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji

Konto oszczędnościowe to propozycja dla osób, dla których liczy się swobodny dostęp do oszczędności. Konto oszczędnościowe Nest Oszczędności umożliwia wypłatę środków w każdej chwili bez utraty odsetek.

Lokaty przeznaczone są dla osób ceniących sobie stabilny, długoterminowy zysk. Wybierając lokatę terminową o stałym oprocentowaniu masz pewność, że oprocentowanie Twoich oszczędności nie ulegnie zmianie przez cały okres jej trwania.

Zobacz więcej ↗

Nie musisz dokonywać regularnych wpłat na konto oszczędnościowe. Pieniądze na koncie oszczędnościowym zarabiają na siebie już od pierwszej wpłaconej złotówki.

Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
image
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
image
Dokument dotyczący opłat - Nest Oszczędności
image
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
image
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart
 
Inne
image
Informacja dla klientów o wskaźnikach referencyjnych
image
Informacja na temat składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
image
Arkusz informacyjny dla deponentów
image
Komunikat Godziny Graniczne dla Zleceń Płatniczych
image
Informacja dotycząca przenoszenia rachunku płatniczego
Mniej dokumentów ↗
Nota prawna

Nest Oszczędności ("Konto") jest rachunkiem płatniczym (oszczędnościowym) prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz konsumentów w złotych. Z dniem otwarcia Konta przez konsumenta który od dnia 01.01.2017 roku nie był/nie jest posiadaczem innego rachunku Nest Oszczędności konsument uzyskuje promocyjne oprocentowanie, które obowiązuje od dnia otwarcia Konta do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto Konto oraz przez następne 2 pełne miesiące kalendarzowe („okres promocji”). Oprocentowanie środków zgromadzonych na Koncie w okresie promocji jest stałe, a jego wysokość uzależniona jest od kwoty środków na Koncie i w przypadku Kont otwartych od dnia 16.06.2022 roku wynosi: (1) do 100.000 złotych wynosi 5% w skali roku (2) dla nadwyżki ponad 100.000 złotych wynosi 0,01% w skali roku.

Po upływie okresu promocji środki na Koncie podlegają oprocentowaniu według stopy oprocentowania określonej w aktualnej Tabeli Oprocentowania.

Rozwiń

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Zwiń

22 438 41 41

kontakt@nestbank.pl

Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Kredyty
Oszczędności i inwestycje
Usługi

© 2022 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon