O Banku
W Nest przedsiębiorca jest zawsze na pierwszym miejscu. Wiemy, jak wiele przeszkód musisz pokonać od założenia firmy do świętowania sukcesu. Dla nas jesteś współczesnym bohaterem polskiej gospodarki. Dlatego u nas nie spotkasz przeszkód, a rozwiązania, które pomogą Ci się rozwijać. Zamiast długich kolejek i długiej listy wymaganych dokumentów oferujemy Ci kredyt firmowy na klik, konto dostępne 24/7 i minimum formalności – a te, których musisz dopełnić, załatwisz online.
Zarząd
 
Piotr Kowynia
Prezes Zarządu
Janusz Mieloszyk
Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
Pion Dystrybucji i Rozwoju Biznesu (CCO)
dr Karolina Mitraszewska
Wiceprezes Zarządu,
Pion Operacji, Logistyki, Transformacji i IT (COO)
Magdalena Zajkowska
Wiceprezes Zarządu,
Pion Komunikacji i HR (CHRO)
Robert Milewski
Wiceprezes Zarządu,
Pion Ryzyka (CRO)
Rada Nadzorcza
 
David Hill
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kulczycki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jamal Ismayilov
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tod Kersten
Członek Rady Nadzorczej
Błażej Kochański
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Szewczykowski
Członek Rady Nadzorczej
 
Nagrody
 
Historia Nest Banku
Nasz bank został założony w 1995 r. pod nazwą WestLB Polska SA. W 2010 r. zmieniono nazwę na Polski Bank Przedsiębiorczości S.A., a w lipcu 2013 r. miała miejsce fuzja z FM Bank S.A. w wyniku czego bank, kontynuował swoją działalność, używając nazwy FM Bank PBP S.A.
Do fuzji bank skupiał się przede wszystkim na obsłudze samorządów oraz średnich i dużych przedsiębiorstw. W związku ze zmianą modelu biznesowego, po 2013 r. bank rozwijał się pod dwiema markami: BiZ Bank, która była dedykowana dla klientów prowadzących działalność gospodarczą i Bank Smart skierowaną do klientów indywidualnych.
Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom rynkowym, bank w listopadzie 2016 r. dokonał rebrandingu i rozpoczął oferowanie swoich produktów pod nową nazwą Nest Bank, dokonując jednocześnie zmiany nazwy prawnej. Obecnie Nest Bank S.A. kieruje swoje produkty zarówno do klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorców.
Akcjonariusze
 
AnaCap Financial Partners LLP
Fundusz private equity AnaCap to jeden z największych i najbardziej doświadczonych inwestorów private equity działających w europejskim sektorze usług finansowych. W ostatniej dekadzie AnaCap dokonał szeregu udanych inwestycji, w tym czterech w instytucje bankowe: Aldermore, który z powodzeniem zadebiutował w lutym 2015 r. na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, uzyskując kapitalizację na poziomie ok. 1 mld GBP, Equa bank w Czechach, MeDirect w Belgii oraz MedBank na Malcie.
AnaCap zarządza funduszami o wartości 2,9 mld EUR, pochodzącymi od renomowanych, globalnych inwestorów. Strategia AnaCap opiera się na wysoce wyspecjalizowanym i analitycznym podejściu w wyszukiwaniu innowacyjnych przedsiębiorstw w atrakcyjnych niszach rynkowych. Rolą AnaCap jest zapewnienie silnego, zmotywowanego zespołu kierowniczego, zaplecza kapitałowego, ukierunkowania strategicznego oraz doświadczenia operacyjnego, pozwalających budować efektywne i skalowalne przedsiębiorstwo.
 
Raporty finansowe
 • Wyniki finansowe i biznesowe 2022 - pobierz

 • Financial and business results 2022 - pobierz

 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku - pobierz

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 rok - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nest Bank S.A. za 2022 rok - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku - pobierz

 • List Prezesa Zarządu Nest Bank SA - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku - pobierz

 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku - pobierz

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nest Bank S.A. za 2021 rok - pobierz

 • List Prezesa Zarządu Nest Bank SA - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku - pobierz

 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku - pobierz

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nest Bank S.A. za 2020 rok - pobierz

 • List Prezesa Zarządu Nest Bank SA - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku - pobierz

 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku - pobierz

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nest Bank S.A. za 2019 rok - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku - pobierz

 • List Prezesa Zarządu Nest Bank S.A. - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 rok - pobierz

Zobacz więcej
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 rok - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2016 rok - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2015 rok - pobierz- pobierz

FM Bank PBP SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2014 rok - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2013 - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2013 rok - pobierz

FM Bank

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2012 - pobierz

 • Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2012 - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2012 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi - pobierz

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2012 - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2012 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównawczymi - pobierz

FM Bank

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2011 - pobierz

 • Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2011 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi - pobierz

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2011 - pobierz

 • Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2011 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi - pobierz

Mniej
Raporty podatkowe
 • Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej Nest Bank S.A za rok 2020 - pobierz

 • Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej Nest Bank S.A za rok 2021 - pobierz

 • Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej Nest Bank S.A za rok 2022 - pobierz

Adekwatność kapitałowa
 • Informacja dla klientów ramach polityki informacyjnej Nest Bank SA za rok 2022 - pobierz

 • Informacja dla klientów ramach polityki informacyjnej Nest Bank SA za rok 2021 - pobierz

 • Półroczna informacja o ekspozycjach Nest Bank S.A. objętych działaniami stosowanymi
  w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez COVID-19 wg stanu na 30 czerwca 2021 - pobierz

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej Nest Bank SA za rok 2020 - pobierz

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej Nest Bank SA za rok 2019 - pobierz

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej Nest Bank SA za rok 2018 - pobierz

Zobacz więcej
 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej Nest Bank SA za rok 2017 - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2016 - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2015 - pobierz

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2015 - Archiwum - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2014 - pobierz

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2014 - Archiwum - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Bank PBP SA za rok 2013 - pobierz


FM Bank SA

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Banku. Stan na dzień 31 grudnia 2012 Polski Bank - pobierz

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

 • Raport informacyjny o adekwatności kapitałowej. Stan na dzień 31 grudnia 2012 - pobierz


FM Bank SA

 • Informacja dla klientów w ramach polityki informacyjnej FM Banku. Stan na dzień 31 grudnia 2011 - pobierz

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

 • Raport informacyjny o adekwatności kapitałowej. Stan na dzień 31 grudnia 2011 - pobierz

Informujemy, iż Nest Bank S.A (poprzednio: Polski Bank Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna, WestLB Bank Polska SA) do dnia 1 grudnia 2010 roku był podmiotem zależnym od unijnego podmiotu dominującego
w holdingu finansowym.

Mniej

Struktura organizacyjna banku - pobierz

22 103 18 18
Aktualny numer infolinii.
Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
22 438 41 41
Zmiana numeru infolinii.
Wkrótce ten numer będzie nieaktywny.
kontakt@nestbank.pl
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Kredyty
Oszczędności i inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon