„Szanowni Państwo,
 
Naczelną zasadą działania Nest Bank S.A. jest postępowanie zgodne z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami oraz poszanowanie dla przyjętych przez Bank zasad etycznych.
 
W przypadku stwierdzenia naruszenia tych zasad w działalności Banku, Klienci oraz współpracujący z Bankiem dostawcy towarów i usług mają prawo do składania reklamacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami opisanymi na poniższej stronie:
 
https://www.nestbank.pl/o-nas/reklamacje.html
 
 
Ponadto, w sytuacjach w których Klient lub współpracujący z Bankiem dostawca towarów i usług uzna to za zasadne, zgłoszenia takiego może dokonać anonimowo korzystając z poniższego adresu email:
 
Whistleblowing@nestbank.pl
 
Zapewniamy, że wszystkie anonimowe zgłoszenia złożone w dobrej wierze, zawierające wystarczające informacje do ich merytorycznej analizy, będą rozpatrzone analogicznie jak zgłoszenia imienne.”