podpisanie umowy partnerskiej nest banku
Standardy i wymogi lokalu

Nasza placówka zaprasza do środka, przyciąga swoim ciepłym wystrojem

Lokal powienien:
  • Być zlokalizowany na parterze.
  • Umiejscowiony w ruchliwej części miasta, przy ciągach komunikacyjnych.
  • Wejście do lokalu musi być bezpośrednio z ulicy.
  • Posiadać witrynę min. 2x2 m.
  • Powierzchnię min. 35 m2.
  • Minimum 30 m2 powinno być przeznaczone na salę obsługi.
  • Mieć możliwość umiejscowienia min. 2 stanowisk obsługi.
  • Pozwolenie na montaż logotypu Nest Banku (plafona, semafora) na elewacji zewnętrznej.Przedsiębiorcy chcący prowadzić w nim działalność zostaną poproszeni o przedstawienie umowy najmu lokalu lub aktu notarialnego stwierdzającego prawo do jego własności.

Nasze placówki

Partner powinien posiadać lokal, który będzie spełniał wymogi Banku oraz być gotowy do jego wynajmowania przez okres trwania Umowy Partnerskiej.
Dołącz do nas
Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź nazwę firmy
Wprowadź poprawny adres e-mail
Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawny NIP
Wprowadź miasto
Klauzula informacja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Pobierz plik
Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych kontrahenta Pobierz plik
Prosimy o wyrażenie zgody