BIZnest Lokata
Bezpieczne pomnażanie finansów Twojej firmy na lokacie
 
Dlaczego warto skorzystać z BIZnest Lokaty?

do 4 %
stałe oprocentowanie w skali roku

do 36 m-cy
okres trwania (od 7 dni do 36 miesięcy)

do 2 mln.
kwota lokaty (od 1 tys. zł do 2 mln zł)
Okres
Oprocentowanie
36 miesięcy
3,5 %
24 miesiące
4 %
18 miesięcy
4 %
12 miesięcy
3,75 %
9 miesięcy
3,5 %
6 miesięcy
3,5 %
4 miesięce
3 %
3 miesiące
3 %
2 miesiące
1,5 %
1 miesiąc
1,5 %
14 dni
1 %
7 dni
1 %
 
Jak założyć lokatę online?
 
image
Zaloguj się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej
image
W sekcji "Wykonaj operację” wybierz "Załóż lokatę” i określ jej parametry
image
Zatwierdź otwarcie lokaty i ciesz się nowymi oszczędnościami
 
Pytania i odpowiedzi

W bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej w menu Oszczędności wybierz „+ Nowa Lokata”.

Jest to ustalony przez Nest Bank dzień, wskazany w Tabeli Oprocentowania,  z którym porównywane są Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli suma środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i właśnie na dzień 

Bierzemy pod uwagę Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli sumę środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i porównujemy je ze środkami na dzień bazowy (wskazany w Tabeli Oprocentowania. Powstała różnica to właśnie kwota nowych środków, którą możesz ulokować na Nest Lokacie Nowe Środki. 

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank SA są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

Zobacz więcej ↗

Zmiana odnawialności lokaty jest możliwa za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Po okresie trwania lokaty środki zostaną przesłane na konto, z którego zasilałeś lokatę.

Jeśli posiadałeś wyłącznie rachunek będziesz mógł skorzystać z promocyjnego oprocentowania i otworzyć Lokatę Witaj. Jeśli natomiast posiadałeś już lokatę Witaj w Nest Banu nie będziesz mógł kolejny raz z niej skorzystać. 

Możesz uzupełnić brakującą kwotę w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

Pamiętaj, aby wykonać przelew z rachunku wskazanego we wniosku, podając w tytule numer wniosku.

W tym przypadku odrzucenie wniosku jest spowodowane niezgodnością danych osobowych podanych we wniosku lub w przelewie lub w Nest Banku.

Rezygnacji z lokaty możesz dokonać  przez bankowość internetową lub aplikację mobilną. Nie pobieramy z tego tytułu dodatkowych opłat.

Pamiętaj jednak, że zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą odsetek. Zwrot środków otrzymasz na konto bieżące PLN.

Środki na lokatę powinieneś wpłacić w ciągu 3 dni od złożenia wniosku przez stronę internetową.

Przed otwarciem lokaty w placówce Nest Banku musisz posiadać środki w deklarowanej kwocie lokaty na koncie firmowym w Nest Banku.

Jeśli dopiero otwierasz Nest Konto i wnioskujesz o Nest Lokatę Witaj masz 30 dni od momentu złożenia wniosku na przelanie danej kwoty na Nest Konto.

Szczegółowe informacje znajdziesz na formularzu dyspozycji otwarcia lokaty wydanym przez doradcę Nest Bank SA.

Tak, w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej możesz w szybki i łatwy sposób założyć lokatę pod warunkiem, że dysponujesz na swoim BIZnest Koncie środkami w wysokości otwieranej lokaty.

Tak. Pamiętaj jednak, że jeśli nie jest to pierwszy przelew w miesiącu z konta oszczędnościowego, to należy również uwzględnić opłatę za przelew zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji.

Przez wynagrodzenie rozumiana jest suma wpływów za wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę, stypendium, świadczenia z programu Rodzina 500+ lub innego świadczenia rodzinnego.

W przypadku nie dotrzymania warunków promocji, w tym wpływu wynagrodzenia na Nest Konto oprocentowanie lokaty zostanie obniżone do stawki podanej w Tabeli Oprocentowania, o czym zostaniesz poinformowany mailem.

W przypadku Nest Lokaty Witaj wynagrodzenie musi wpływać na rachunek nie później niż 60 dni od dnia otwarcia lokaty.

W przypadku Nest Lokaty Lojalnej (z wpływem pensji) wynagrodzenie musi zacząć wpływać na rachunek najpóźniej od drugiego miesiąca kalendarzowego okresu deponowania, np. jeżeli założyłeś lokatę 8 marca 2021 r. to wynagrodzenie musi wpływać na Nest Konto najpóźniej od kwietnia 2021 r.

Tak. Jeśli uzyskujesz dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej, aby utrzymać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Lojalnej wystarczy, że zapewnisz w każdym miesiącu trwania lokaty wpływy na swoje BIZnest Konto (min. 6 tys. zł) i będziesz realizować z niego płatności do ZUS/US.

Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
image
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla firm obowiązujący od 10.01.2023
image
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla firm dla umów zawartych do 21.11.2022 obowiązujący do 09.01.2023
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
image
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
image
TOiP dla firm – oferta Rachunków i Kart obowiązująca od 22.11.2022
image
TOiP dla firm – oferta Rachunków i Kart dla umów zawartych do 21.11.2022 obowiązująca do 09.01.2023
 
Inne
image
Arkusz informacyjny dla deponentów
Mniej dokumentów ↗

22 438 41 41

kontakt@nestbank.pl

Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Kredyty
Oszczędności i inwestycje
Usługi

© 2022 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon