BIZnest Lokata
Bezpieczne pomnażanie finansów Twojej firmy na lokacie
 
Dlaczego warto skorzystać z BIZnest Lokaty?

do 3,25 %
stałe oprocentowanie w skali roku

do 24 m-cy
okres trwania (od 7 dni do 24 miesięcy)

do 2 mln.
kwota lokaty (od 1 tys. zł do 2 mln zł)
Okres
Oprocentowanie
24 miesiące
2,5 %
18 miesięcy
2,75 %
12 miesięcy
3 %
9 miesięcy
3,25 %
6 miesięcy
3,25 %
4 miesięce
3 %
3 miesiące
3 %
2 miesiące
1,5 %
1 miesiąc
1,5 %
14 dni
1 %
7 dni
1 %
 
Jak założyć lokatę online?
 
Zaloguj się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej
W sekcji "Wykonaj operację” wybierz "Załóż lokatę” i określ jej parametry
Zatwierdź otwarcie lokaty i ciesz się nowymi oszczędnościami
 
Pytania i odpowiedzi

W bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej w menu Oszczędności wybierz „+ Nowa Lokata”.

Jest to ustalony przez Nest Bank dzień, wskazany w Tabeli Oprocentowania,  z którym porównywane są Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli suma środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i właśnie na dzień 

Bierzemy pod uwagę Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli sumę środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i porównujemy je ze środkami na dzień bazowy (wskazany w Tabeli Oprocentowania. Powstała różnica to właśnie kwota nowych środków, którą możesz ulokować na Nest Lokacie Nowe Środki. 

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank SA są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

Zobacz więcej ↗

Zmiana odnawialności lokaty jest możliwa za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Po okresie trwania lokaty środki zostaną przesłane na konto, z którego zasilałeś lokatę.

Jeśli posiadałeś wyłącznie rachunek będziesz mógł skorzystać z promocyjnego oprocentowania i otworzyć Lokatę Witaj. Jeśli natomiast posiadałeś już lokatę Witaj w Nest Banu nie będziesz mógł kolejny raz z niej skorzystać. 

Możesz uzupełnić brakującą kwotę w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

Pamiętaj, aby wykonać przelew z rachunku wskazanego we wniosku, podając w tytule numer wniosku.

W tym przypadku odrzucenie wniosku jest spowodowane niezgodnością danych osobowych podanych we wniosku lub w przelewie lub w Nest Banku.

Rezygnacji z lokaty możesz dokonać  przez bankowość internetową lub aplikację mobilną. Nie pobieramy z tego tytułu dodatkowych opłat.

Pamiętaj jednak, że zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą odsetek. Zwrot środków otrzymasz na konto bieżące PLN.

Środki na lokatę powinieneś wpłacić w ciągu 3 dni od złożenia wniosku przez stronę internetową.

Przed otwarciem lokaty w placówce Nest Banku musisz posiadać środki w deklarowanej kwocie lokaty na koncie firmowym w Nest Banku.

Tak, w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej możesz w szybki i łatwy sposób założyć lokatę pod warunkiem, że dysponujesz na swoim BIZnest Koncie środkami w wysokości otwieranej lokaty.

Tak. Pamiętaj jednak, że jeśli nie jest to pierwszy przelew w miesiącu z konta oszczędnościowego, to należy również uwzględnić opłatę za przelew zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji.

W przypadku nie dotrzymania warunków promocji oprocentowanie lokaty zostanieobniżone do stawki podanej w Tabeli Oprocentowania, o czym zostaniesz poinformowany mailem.

Tak. Jeśli uzyskujesz dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej, aby utrzymać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Lojalnej wystarczy, że zapewnisz w każdym miesiącu trwania lokaty wpływy na swoje BIZnest Konto (min. 5 tys. zł) i będziesz realizować z niego płatności do ZUS/US.

Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla firm
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
TOiP dla firm – oferta Rachunków i Kart
 
Inne
Arkusz informacyjny dla deponentów
Mniej dokumentów ↗
22 103 18 18
Aktualny numer infolinii.
Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
22 438 41 41
Zmiana numeru infolinii.
Wkrótce ten numer będzie nieaktywny.
kontakt@nestbank.pl
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Kredyty
Oszczędności i inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon