Nest Konto Samodzielne

Zadbaj, aby Twoje
dziecko odnalazło się
w dorosłym świecie finansów

image
Korzystanie bez opłat
 
0 zł
prowadzenie konta
0 zł
wydanie i obsługa karty debetowej Visa
0 zł
wpłaty i wypłaty z bankomatów Euronet w Polsce
0 zł
wpłaty i wypłaty BLIKIEM z bankomatów
0 zł
wszystkie internetowe przelewy krajowe Elixir
0 zł
wypłaty gotówki podczas płatności kartą za zakupy w sklepie stacjonarnym (Cash Back)
Z Nest Kontem Samodzielnym Ty i Twoje dziecko zyskujecie
image
Bezpieczeństwo
Finanse dziecka masz pod swoim czujnym okiem. Po zalogowaniu na swoje konto będziesz mieć podgląd do konta dziecka. W dedykowanej zakładce Moja Rodzina ustalisz limity dla przelewów i karty nastolatka oraz będziesz widział jego wydatki.
image
Szybką pomoc
Awaryjna sytuacja spotkała Twoje dziecko i nie ma Cię w pobliżu? Skorzystaj z funkcji „Koło ratunkowe” i wyznacz kwotę, którą nastolatek będzie mógł natychmiastowo pobrać z Twojego Nest Konta np. podczas wycieczki szkolnej czy kolonii.
image
Brak opłat
Bezpłatne wprowadzenie dziecka w świat finansów. Korzystając z Nest Konta Samodzielnego – tak samo jak w przypadku Nest Konta – nie ma opłat za prowadzenie konta oraz obsługę karty debetowej.
image
Wygoda użytkowania
Twoje dziecko używa telefonu prawie do wszystkiego? Z Nest Kontem Samodzielnym zapłaci za zakupy telefonem (Apple Pay, Google Pay), a dzięki aplikacji mobilnej będzie mieć wygodny dostęp do środków oraz płatności BLIK.
Dodatkowo skorzystaj
image
Karta Visa
Karta Visa do Nest Konta Samodzielnego to:
 
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej

 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w największej sieci wpłatomatów Euronet

 • Płatności zbliżeniowe smartfonem i zegarkiem

image
Nest Lokata
Jeżeli nastolatek posiada już oszczędności i nie będą mu one potrzebne przez jakiś czas, może pomnożyć je na lokacie.
 
 • Sam wybiera okres trwania lokaty

 • Zyskuje atrakcyjne oprocentowanie

 • Lokata dostępna od kwoty 1 tys. zł

Chcesz nauczyć dziecko gospodarować pieniędzmi?

image
Nest Skarbonka
W klasycznej skarbonce oszczędności się nie pomnażają, a w Nest Skarbonce - TAK.
Więcej
Nest Skarbonka

Wyjątkowe konto oszczędnościowe, które pomaga szybko i sprawnie zebrać pieniądze na wymarzone cele.

 • 0 zł za prowadzenia rachunku płatniczego (oszczędnościowego)
 • Uczy i motywuje do oszczędzania na wybrany cel
 • Aż 6% w skali roku w okresie promocji do 10 tys.
image
Konto oszczędnościowe
Swobodny dostęp do środków w razie potrzeby.
Więcej
Konto oszczędnościowe

Polecamy konto oszczędnościowe, na które nastolatek będzie mógł wpłacać pieniądze, aby je oszczędzać i wypłacać, kiedy będzie ich potrzebować.

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne pomiędzy kontami nastolatka w Banku
Wróć
Załóż konto tak, jak będzie Ci najwygodniej
image
Przygotuj dokument dziecka (legitymacja, dowód osobisty lub paszport) i zaloguj się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. W niektórych przypadkach możemy również wymagać skanu lub zdjęcia aktu urodzenia dziecka
image
Złóż wniosek „Konto dla dziecka” i potwierdź kodem SMS
image
Twoje dziecko może korzystać z konta (login otrzyma na adres e-mail). Konto dla dziecka otworzysz również w dowolnej placówce Nest Banku
 
Opłaty i prowizje
Tabela skrócona
 
KontoKonto
Otwarcie rachunku płatniczego0 zł
Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł
Pytania i odpowiedzi

Dziecko nie może samodzielnie zwiększyć limitów dla swojej karty i przelewów. Może jedynie je zmniejszyć.

Nie, ponieważ to dziecko jest posiadaczem Nest Konta Samodzielnego. 

Nie ma takiej konieczności. Rodzic składa wniosek o konto i podpisuje umowę w imieniu dziecka.

Podczas wypełniania wniosku w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej potrzebny będzie jeden z dokumentów dziecka: legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport.Czasami możemy również wymagać skanu lub zdjęcia aktu urodzenia dziecka.  W przypadku otwierania konta w placówce banku potrzebny będzie również dokument tożsamości rodzica.

Zobacz więcej ↗

Konto nie zostanie zablokowane, jeżeli w ciągu 60 dni od dnia osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, zostanie złożony wniosek o przekształcenie konta. Będzie można tego dokonać po zalogowaniu się na konto w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej lub odwiedzając jedną z naszych placówek.

Rodzic po zalogowaniu się na swoje konto ma dostęp do zakładki Moja Rodzina. Będą w niej widoczne wszystkie rachunki dziecka/dzieci. W tym miejscu znajdzie ich historię transakcji, ustawi limity transakcyjne oraz będzie mógł skorzystać z interesujących funkcjonalności np. automatyczne przelewanie kieszonkowego czy koło ratunkowe.

Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
image
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych obowiązujący dla umów zawartych od 07.07.2022
image
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych obowiązujący dla umów zawartych do 06.07.2022
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
image
Dokument dotyczący opłat - Nest Samodzielne Oszczędności
image
Dokument dotyczący opłat - Nest Konto Waluta Samodzielne EUR
image
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
image
Dokument dotyczący opłat - Nest Konto Samodzielne
image
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart
 
Inne
image
Broszura informacyjna dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w UE
image
Klauzula informacyjna Banku jako adminstratora danych osobowych
image
Arkusz informacyjny dla deponentów
image
Umowa ramowa - Nest Konto Samodzielne
image
Komunikat Godziny Graniczne dla Zleceń Płatniczych
Mniej dokumentów ↗
Nota prawna

Nest Konto Samodzielne jest rachunkiem płatniczym w złotych polskich prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz osób małoletnich w wieku od 13 do 17 lat. Brak opłat i prowizji za czynności i usługi wskazane jako bezpłatne nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Nest Kontem Samodzielnym Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym Nest Konto Samodzielne jest zmienne i na dzień 16.03.2022 roku wynosi 0%.

Rozwiń

Nest Samodzielne Oszczędności („Konto oszczędnościowe”) jest rachunkiem płatniczym (oszczędnościowym) prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank”) na rzecz konsumentów w złotych polskich. Rodzaj i wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na Koncie uzależnione jest od kwoty środków na Koncie i w przypadku Kont otwartych od dnia 22.04.2022 roku: (1) do 5.000 zł jest zmienne i wynosi WIBOR 3M z 15-go dnia kalendarzowego danego miesiąca (wartość zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku) minus marża oprocentowania w wysokości 4,00% (2) dla nadwyżki ponad 5.000 złotych jest stałe i wynosi 0,01% W przypadku, gdy oprocentowanie zmienne ustalone zgodnie z powyższymi zasadami wyniesie mniej niż 0%, Bank naliczy oprocentowanie równe 0,001%.

Nest Lokata („Lokata”) jest rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz konsumentów w złotych. Lokata jest dostępna dla posiadacza rachunku płatniczego Nest Konto Samodzielnego prowadzonego w złotych. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1 000 złotych, zaś maksymalna 2 000 000 złotych. Okres deponowania wynosi od 7 dni do 36 miesięcy. Oprocentowanie Lokaty jest stałe w skali roku. „Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępne na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Nest Skarbonka ("Konto") jest rachunkiem płatniczym (oszczędnościowym) w złotych polskich prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz konsumentów. Z dniem otwarcia Konta, konsument uzyskuje promocyjne oprocentowanie, które obowiązuje od dnia otwarcia Konta do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto Konto oraz przez następne 6 pełnych miesięcy kalendarzowych („okres promocji”). Oprocentowanie środków zgromadzonych na Koncie w okresie promocji jest stałe, a jego wysokość uzależniona jest od kwoty środków na Koncie i w przypadku Kont otwartych od dnia 15.07.2022 roku wynosi: (1) do 10.000 złotych wynosi 6% w skali roku (2) dla nadwyżki ponad 10.000 złotych wynosi 0,01% w skali rokuJakie będzie oprocentowanie po upływie promocyjnego okresu?

Po upływie okresu promocji środki na Koncie podlegają oprocentowaniu według stopy oprocentowania określonej w aktualnej „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat”.

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Zwiń

22 438 41 41

kontakt@nestbank.pl

Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2022 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon