Nest Lokata Lojalna

Korzystaj z wyższego
oprocentowania
lokat dla stałych klientów

Dlaczego warto skorzystać?
do 5%
Oprocentowanie stałe w skali roku
od 3 do 24 mcy
Elastyczny okres oszczędzania
1 tys. - 2 mln zł
Kwota lokaty
image
Możliwość założenia dowolnej ilości lokat
image
Wyższe oprocentowanie dla stałych klientów
image
Promocyjne oprocentowanie dla aktywnych klientów
Z Nest Lokatą Lojalną zyskujesz
Okres trwania lokatyOprocentowanie
24 miesiące4 %
18 miesięcy4,25 %
12 miesięcy4,75 %
6 miesięcy5 %
3 miesiące4,5 %
Jak skorzystać z promocyjnych warunków?


W każdym pełnym miesiącu trwania lokaty:

  • wykonaj 3 dowolne transakcje (płatności BLIK, operacje kartą debetową lub przelewy – z wyłączeniem przelewów między własnymi rachunkami),

  • na Twoje konto powinno wpłynąć min. 2000 zł,

  • utrzymuj zgodę marketingową na kontakt wszystkimi kanałami (czyli SMS, PUSH, mail i telefon).


Jeśli uzyskujesz dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej, aby uzyskać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Lojalnej wystarczy, że zapewnisz wpływy na swoje BIZnest Konto
(min. 5 tys. zł) i wykonywać będziesz z niego 3 dowolne transakcji spośród: płatność BLIK, operacja kartą debetową, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami) w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty oraz utrzymasz udzielone zgody marketingowe wszystkimi kanałami (SMS, PUSH, mail, telefon) w całym okresie trwania lokaty.

W przypadku niespełnienia warunków lub zaprzestania spełniania któregokolwiek z warunków, oprocentowanie lokaty ulega zmianie na 0,5% w skali roku.

Szczegółowy opis warunków określony jest w Regulamin Promocji Nest Lokata Lojalna

Jak założyć lokatę?
Zaloguj się online do bankowości internetowej
Wybierz odpowiednią lokatę przez internet
Zatwierdź otwarcie lokaty online i ciesz się nowymi oszczędnościami
Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
Regulamin promocji "Nest Lokata Lojalna" dla lokat zakładanych od 11.02.2022
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych dla umów zawartych do 18.03.2024 obowiązujący do 09.06.2024
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych obowiązujący od 19.03.2024
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart dla umów zawartych do 18.03.2024 obowiązująca do 09.06.2024
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart obowiązująca od 19.03.2024
 
Inne
Arkusz informacyjny dla deponentów
Dyspozycja przelewu wynagrodzenia lub innego świadczenia
Informacja na temat składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Mniej dokumentów ↗
Pytania i odpowiedzi

W bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej w menu Oszczędności wybierz „+ Nowa Lokata”.

Jest to ustalony przez Nest Bank dzień, wskazany w Tabeli Oprocentowania,  z którym porównywane są Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli suma środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i właśnie na dzień bazowy.

Bierzemy pod uwagę Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli sumę środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i porównujemy je ze środkami na dzień bazowy (wskazany w Tabeli Oprocentowania. Powstała różnica to właśnie kwota nowych środków, którą możesz ulokować na Nest Lokacie Nowe Środki. 

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank SA są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

Zobacz więcej ↗

Zmiana odnawialności lokaty jest możliwa za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Po okresie trwania lokaty środki zostaną przesłane na konto, z którego zasilałeś lokatę.

Jeśli posiadałeś wyłącznie rachunek będziesz mógł skorzystać z promocyjnego oprocentowania i otworzyć Lokatę Witaj. Jeśli natomiast posiadałeś już lokatę Witaj w Nest Banu nie będziesz mógł kolejny raz z niej skorzystać. 

Możesz uzupełnić brakującą kwotę w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

Pamiętaj, aby wykonać przelew z rachunku wskazanego we wniosku, podając w tytule numer wniosku.

W tym przypadku odrzucenie wniosku jest spowodowane niezgodnością danych osobowych podanych we wniosku lub w przelewie lub w Nest Banku.

Rezygnacji z lokaty możesz dokonać  przez bankowość internetową lub aplikację mobilną. Nie pobieramy z tego tytułu dodatkowych opłat.

Pamiętaj jednak, że zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą odsetek. Zwrot środków otrzymasz na konto bieżące PLN.

Środki na lokatę powinieneś wpłacić w ciągu 3 dni od złożenia wniosku przez stronę internetową.

Przed otwarciem lokaty w placówce Nest Banku musisz posiadać środki w deklarowanej kwocie lokaty na koncie osobistym lub firmowym w Nest Banku.

Tak, w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej możesz w szybki i łatwy sposób założyć lokatę pod warunkiem, że dysponujesz na swoim Nest Koncie środkami w wysokości otwieranej lokaty.

Tak. Każdy przelew wykonany z konta oszczędnościowego na Twoje inne konto w Nest Banku jest bezpłatny - dotyczy to również założenia lokaty terminowej z konta oszczędnościowego.

W przypadku nie dotrzymania warunków promocji oprocentowanie lokaty zostanieobniżone do stawki podanej w Tabeli Oprocentowania, o czym zostaniesz poinformowany mailem.

Tak. Jeśli uzyskujesz dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej, aby utrzymać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Lojalnej wystarczy, że zapewnisz w każdym miesiącu trwania lokaty wpływy na swoje BIZnest Konto (min. 5 tys. zł) i będziesz realizować z niego płatności do ZUS/US.

Nota prawna

Nest Lokata Lojalna („Lokata”) jest rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej, dostępnym dla posiadacza rachunku płatniczego Nest Konto prowadzonego w złotych. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1 000 złotych, zaś maksymalna 2 000 000 złotych. Okres deponowania wynosi 3, 6, 12, 18 lub 24 miesiące. W przypadku Lokat założonych od dnia 11.02.2022 roku, warunkami utrzymania promocyjnego oprocentowania w całym okresie deponowania są: (1) udzielenie zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku wszystkimi kanałami i nieodwoływanie jej co najmniej do czasu zakończenia okresu deponowania Lokaty oraz (2) zapewnienie wpływów na Nest Konto (min. 2 000 zł) lub wpływów na rachunek płatniczy BIZnest Konto (min. 5 000 zł) oraz wykonywanie z tego rachunku 3 dowolnych transakcji spośród: płatność BLIK, operacja kartą debetową, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami płatniczymi Klienta) w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania Lokaty.

Rozwiń

W  przypadku niespełnienia lub zaprzestania spełnienia któregokolwiek z warunków promocji, środki pieniężne zdeponowane na Lokacie będą oprocentowane według stawki 0,5% w skali roku. Zmieniona stawka oprocentowania będzie obowiązywała od następnego dnia roboczego po stwierdzeniu przez Bank niespełnienia warunku promocji. Promocja trwa do jej odwołania przez Bank. Regulamin promocji Lokaty a także „Regulamin  rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępne na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Zwiń
22 103 18 18
Aktualny numer infolinii.
Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
22 438 41 41
Zmiana numeru infolinii.
Wkrótce ten numer będzie nieaktywny.
kontakt@nestbank.pl
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon