Nest Lokata Witaj

Wysokie oprocentowanie
na dobry początek

dla nowych klientów

Dlaczego warto skorzystać?
do 7,1%
Oprocentowanie stałe w skali roku
3/6 miesięcy
Okres trwania
od 1 tys.
do 25 tys. zł
Kwota lokaty
image
przygotowana specjalnie dla nowych klientów
image
dostępna w ciągu 30 dni od otwarcia konta
image
Nr 1 w rankingu lokat półrocznych Bankier.pl 2020
Z Nest Lokatą Witaj zyskujesz
Oprocentowanie i okres deponowania
Warunki do uzyskania promocyjnego oprocentowania

5,25% na 3 miesiące

  • udzielenie i utrzymanie zgody marketingowej na kontakt wszystkimi kanałami (SMS, PUSH, mail, telefon) w całym okresie trwania lokaty

7,1% na 6 miesięcy

  • udzielenie i utrzymanie zgody marketingowej na kontakt wszystkimi kanałami (SMS, PUSH, mail, telefon) w całym okresie trwania lokaty

  • zapewnienie w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty:

    • wpływów na Nest Konto min. 2000 zł,

    • wykonanie 3 dowolnych transakcji spośród: płatność BLIK, operacja kartą debetową, przelew
      (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami).

Jeśli uzyskujesz dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej, aby uzyskać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Witaj wystarczy, że zapewnisz w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty wpływy na swoje BIZnest Konto (min. 5 tys. zł) i wykonywać będziesz z niego 3 dowolne transakcji spośród: płatność BLIK, operacja kartą debetową, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami) oraz utrzymasz udzielone zgody marketingowe wszystkimi kanałami (SMS, PUSH, mail, telefon) w całym okresie trwania lokaty.

Szczegółowy opis warunków określony jest w Regulamin Promocji Nest Lokata Witaj

Jak założyć lokatę?
Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej
Wybierz odpowiednią lokatę
Zatwierdź otwarcie lokaty i ciesz się nowymi oszczędnościami
Pytania i odpowiedzi

W bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej w menu Oszczędności wybierz „+ Nowa Lokata”.

Jest to ustalony przez Nest Bank dzień, wskazany w Tabeli Oprocentowania,  z którym porównywane są Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli suma środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i właśnie na dzień bazowy.

Bierzemy pod uwagę Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli sumę środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i porównujemy je ze środkami na dzień bazowy (wskazany w Tabeli Oprocentowania. Powstała różnica to właśnie kwota nowych środków, którą możesz ulokować na Nest Lokacie Nowe Środki. 

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank SA są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

Zobacz więcej ↗

Zmiana odnawialności lokaty jest możliwa za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Po okresie trwania lokaty środki zostaną przesłane na konto, z którego zasilałeś lokatę.

Jeśli posiadałeś wyłącznie rachunek będziesz mógł skorzystać z promocyjnego oprocentowania i otworzyć Lokatę Witaj. Jeśli natomiast posiadałeś już lokatę Witaj w Nest Banu nie będziesz mógł kolejny raz z niej skorzystać. 

Możesz uzupełnić brakującą kwotę w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

Pamiętaj, aby wykonać przelew z rachunku wskazanego we wniosku, podając w tytule numer wniosku.

W tym przypadku odrzucenie wniosku jest spowodowane niezgodnością danych osobowych podanych we wniosku lub w przelewie lub w Nest Banku.

Rezygnacji z lokaty możesz dokonać  przez bankowość internetową lub aplikację mobilną. Nie pobieramy z tego tytułu dodatkowych opłat.

Pamiętaj jednak, że zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą odsetek. Zwrot środków otrzymasz na konto bieżące PLN.

Środki na lokatę powinieneś wpłacić w ciągu 3 dni od złożenia wniosku przez stronę internetową.

Przed otwarciem lokaty w placówce Nest Banku musisz posiadać środki w deklarowanej kwocie lokaty na koncie osobistym lub firmowym w Nest Banku.

Tak, w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej możesz w szybki i łatwy sposób założyć lokatę pod warunkiem, że dysponujesz na swoim Nest Koncie środkami w wysokości otwieranej lokaty.

Tak. Każdy przelew wykonany z konta oszczędnościowego na Twoje inne konto w Nest Banku jest bezpłatny - dotyczy to również założenia lokaty terminowej z konta oszczędnościowego.

W przypadku nie dotrzymania warunków promocji oprocentowanie lokaty zostanieobniżone do stawki podanej w Tabeli Oprocentowania, o czym zostaniesz poinformowany mailem.

Tak. Jeśli uzyskujesz dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej, aby utrzymać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Lojalnej wystarczy, że zapewnisz w każdym miesiącu trwania lokaty wpływy na swoje BIZnest Konto (min. 5 tys. zł) i będziesz realizować z niego płatności do ZUS/US.

Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
Regulamin promocji "Nest Lokata Witaj" dla lokat zakładanych od 11.10.2023
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych dla umów zawartych do 18.03.2024 obowiązujący do 09.06.2024
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych obowiązujący od 19.03.2024
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart dla umów zawartych do 18.03.2024 obowiązująca do 09.06.2024
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart obowiązująca od 19.03.2024
 
Inne
Arkusz informacyjny dla deponentów
Informacja na temat składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Mniej dokumentów ↗
22 438 41 41
Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
kontakt@nestbank.pl
Nota prawna

Nest Lokata Witaj („Lokata Witaj”) jest rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank”) na rzecz konsumentów w złotych polskich. Lokata Witaj jest dostępna dla posiadacza rachunku płatniczego Nest Konto prowadzonego w złotych polskich („Nest Konto”), który: (i) założy dyspozycję otwarcia Lokaty Witaj w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia Nest Konta, oraz (ii) nie posiadał wcześniej Lokaty Witaj w Banku. Klient może otworzyć tylko jedną Lokatę Witaj. Minimalna kwota Lokaty Witaj wynosi 1 000 zł, zaś maksymalna 25 000 zł. Okres deponowania wynosi 3 lub 6 miesięcy. W przypadku Lokat Witaj założonych od dnia 11.02.2022 roku, warunkiem utrzymania promocyjnego oprocentowania w całym okresie deponowania jest udzielenie zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku wszystkimi kanałami oraz nieodwoływanie ich co najmniej do czasu zakończenia okresu deponowania Lokaty Witaj

Rozwiń

 Dodatkowo w przypadku Lokaty Witaj z 6 miesięcznym okresem deponowania, warunkiem utrzymania promocyjnego oprocentowania w całym okresie deponowania jest zapewnienie wpływów na Nest Konto (min. 2 000 zł) lub wpływów na rachunek płatniczy BIZnest Konto (min. 5 000 zł) oraz wykonywanie z tego rachunku 3 dowolnych transakcji spośród: płatność BLIK, operacja kartą debetową, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami płatniczymi Klienta) w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania Lokaty Witaj.
W przypadku niespełnienia lub zaprzestania spełniania któregokolwiek z warunków promocji, środki pieniężne zdeponowane na Lokacie Witaj będą oprocentowane według stawki 0,5% w skali roku.  Zmieniona stawka oprocentowania będzie obowiązywała od następnego dnia roboczego po stwierdzeniu przez Bank niespełnienia warunku promocji. Promocja trwa do jej odwołania przez Bank. Regulamin promocji Lokaty Witaj, a także „Regulamin  rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępne na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Zwiń
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon