Wsparcie finansowe dla Twojej rodziny
Poznaj korzyści
Dodatkowe pieniądze dla każdego dziecka
Program Rodzina 800+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny
Wniosek online
Prosty i krótki wniosek po zalogowaniu na Twoje konto. Pamiętaj! Wniosek online możesz złożyć wyłącznie gdy umowę o prowadzenie rachunku zawarłeś w placówce banku lub za pośrednictwem firmy kurierskiej
Minimum formalności
Nie musisz załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci)
Oszczędność czasu
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy. Nie musisz składać wniosku co miesiąc
Ważne informacje

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku.

Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Aktualności.

Termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia wniosku o świadczenie Rodzina 500+:

 • do 30 kwietnia 2023 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2023 r.

 • od 1 maja do 31 maja 2023 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2023 r.

 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2023 r.

 • od 1 lipca do 31 lipca 2023 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2023 r.

 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2023 r.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.

 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo_empatia@mrips.gov.pl.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku
  w serwisie Bankowości internetowej Nest Banku.

 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

Przetwarzany – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

Dostarczony – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym w serwisie bankowości internetowej, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

 • Po przekazaniu wypełnionego wniosku „Rodzina 800+” do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane
  z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

 • Wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu możesz złożyć wyłącznie we własnym imieniu.

 • Wskaż we wniosku aktualny adres zamieszkania, ponieważ wniosek składany jest do urzędu podlegającemu pod ten właśnie adres. Jeżeli wniosek zostanie złożony z błędnym adresem, będziesz musiał zwrócić się samodzielnie do odpowiedniego urzędu, do którego wniosek został zaadresowany. Nie ma możliwości, aby bank mógł poprawić błędy we wniosku po jego złożeniu.

 • Jeśli Twoja gmina nie znajduje się na liście dostępnej w serwisie Bankowości Internetowej Nest Banku, złóż wniosek „Rodzina 800+” osobiście
  w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w serwisie Bankowości internetowej w późniejszym terminie. Brak Twojej gminy na liście oznacza, że gmina nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nie rozpoczęła więc jeszcze przyjmowania wniosków w formie elektronicznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.

Jak złożyć wniosek o 800+?
image
Zaloguj się do bankowości internetowej i wybierz Centrum Kontaktu
image
Wybierz Wnioski i dyspozycje. Następnie kliknij w Nowy wniosek i w zakładce e-urząd złóż wniosek „Rodzina 800+”
image
Na Twój adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wysłane z systemu administracji publicznej
Załóż Nest Konto i odbieraj świadczenia
bez wychodzenia z domu.
Pytania i odpowiedzi

Z programu mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy spełnią określone warunki. Prawo do świadczeń przysługuje na każde dziecko, rozumiane jako: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, dziecko znajdujące się pod opieką prawną – do czasu ukończenia przez nie pełnoletności. Świadczenie mogą pobierać: rodzice; jeden rodzic; opiekunowie prawni lub faktyczni opiekunowie.

Świadczenie wynosi 800 zł brutto na każde dziecko (miesięcznie).

Rodzina 800+ to długofalowy program, który gwarantuje regularne wsparcie finansowe dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 800 zł brutto co miesiąc dla każdego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie otrzymają rodzice bez względu na wysokość dochodów czy stan cywilny a także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. 

Reklamacje dotyczące wniosku powinny być składane w zależności od ich przedmiotu:

 • w Nest Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie banku oraz jego wysłania;

 • do organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Przyjmujemy i rozpatrujemy reklamacje zgodnie z przyjętymi w banku zasadami.

Zobacz więcej ↗

Emp@tia jest systemem administracji publicznej, w którym rejestrowane i rozpatrywane są wnioski w programie Rodzina 800+.

Brak Twojej gminy na liście oznacza, że gmina nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że nie rozpoczęła jeszcze przyjmowania wniosków w formie elektronicznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.

Prawdopodobnie załączniki, które chcesz dodać mają za duży rozmiar. Pamiętaj, że maksymalna liczba załączników to 7 sztuk, maksymalna wielkość pojedynczego załącznika wynosi 1MB, ale maksymalna wielkość wszystkich załączników nie może przekroczyć łącznie 3,5MB.

Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

22 438 41 41
Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
kontakt@nestbank.pl
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon