Nest Lokata Nowe Środki
Spodziewasz się
nowych środków?

Mamy dla Ciebie specjalną promocję

Dlaczego warto skorzystać?

do 5,1%
Oprocentowanie stałe w skali roku

od 3 do 24 mies.
Elastyczny okres oszczędzania

od 1 tys. do 2 mln zł
Kwota lokaty
Z Nest Lokatą Nowe Środki zyskujesz
 
Okres deponowaniaOprocentowanie
24 miesiące4 %
18 miesięcy4,25 %
12 miesięcy4,75 %
6 miesięcy5 %
3 miesiące5,1 %
icon
Co to są nowe środki?Bierzemy pod uwagę Twoje środki zgromadzone w Nest Banku na dzień zakładania lokaty (czyli sumę środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych oraz lokatach) i porównujemy je ze środkami na dzień 29-03-2024 (powiększonymi o saldo Lokat na Nowe Środki otwartych po tym dniu). Powstała różnica to kwota nowych środków, którą możesz ulokować na Nest Lokacie Nowe Środki.

Przykład:

  1. Twoje środki zgromadzone w Nest Banku na dzień 29-03-2024 to 15 tys. zł

  2. Środki zgromadzone w Nest Banku na dzień założenia lokaty to łącznie 25 tys. zł, z czego 15 tys. zł
    to "stare środki", a 10 tys. zł to "nowe środki"

  3. Możesz otworzyć dowolną liczbę lokat na łączną sumę 10 tys. zł

Nest Lokata Lojalna
 

Jeśli nie spodziewasz się nowych środków na koncie,
sprawdź ofertę Nest Lokaty Lojalnej.

Jak założyć lokatę?
Zaloguj się online do bankowości internetowej
Wybierz odpowiednią lokatę przez internet
Zatwierdź otwarcie lokaty online i ciesz się nowymi oszczędnościami
Pytania i odpowiedzi

W bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej w menu Oszczędności wybierz „+ Nowa Lokata”.

Jest to ustalony przez Nest Bank dzień, wskazany w Tabeli Oprocentowania,  z którym porównywane są Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli suma środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i właśnie na dzień bazowy.

Bierzemy pod uwagę Twoje środki zgromadzone w Nest Banku (czyli sumę środków na wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach płatniczych prowadzonych w złotych, w tym również otwartych dla Twojego dziecka oraz rachunkach oszczędnościowych i lokatach) na dzień zakładania lokaty i porównujemy je ze środkami na dzień bazowy (wskazany w Tabeli Oprocentowania. Powstała różnica to właśnie kwota nowych środków, którą możesz ulokować na Nest Lokacie Nowe Środki. 

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank SA są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

Zobacz więcej ↗

Zmiana odnawialności lokaty jest możliwa za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Po okresie trwania lokaty środki zostaną przesłane na konto, z którego zasilałeś lokatę.

Jeśli posiadałeś wyłącznie rachunek będziesz mógł skorzystać z promocyjnego oprocentowania i otworzyć Lokatę Witaj. Jeśli natomiast posiadałeś już lokatę Witaj w Nest Banu nie będziesz mógł kolejny raz z niej skorzystać. 

Możesz uzupełnić brakującą kwotę w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

Pamiętaj, aby wykonać przelew z rachunku wskazanego we wniosku, podając w tytule numer wniosku.

W tym przypadku odrzucenie wniosku jest spowodowane niezgodnością danych osobowych podanych we wniosku lub w przelewie lub w Nest Banku.

Rezygnacji z lokaty możesz dokonać  przez bankowość internetową lub aplikację mobilną. Nie pobieramy z tego tytułu dodatkowych opłat.

Pamiętaj jednak, że zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą odsetek. Zwrot środków otrzymasz na konto bieżące PLN.

Środki na lokatę powinieneś wpłacić w ciągu 3 dni od złożenia wniosku przez stronę internetową.

Przed otwarciem lokaty w placówce Nest Banku musisz posiadać środki w deklarowanej kwocie lokaty na koncie osobistym lub firmowym w Nest Banku.

Tak, w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej możesz w szybki i łatwy sposób założyć lokatę pod warunkiem, że dysponujesz na swoim Nest Koncie środkami w wysokości otwieranej lokaty.

Tak. Każdy przelew wykonany z konta oszczędnościowego na Twoje inne konto w Nest Banku jest bezpłatny - dotyczy to również założenia lokaty terminowej z konta oszczędnościowego.

W przypadku nie dotrzymania warunków promocji oprocentowanie lokaty zostanieobniżone do stawki podanej w Tabeli Oprocentowania, o czym zostaniesz poinformowany mailem.

Tak. Jeśli uzyskujesz dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej, aby utrzymać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Lojalnej wystarczy, że zapewnisz w każdym miesiącu trwania lokaty wpływy na swoje BIZnest Konto (min. 5 tys. zł) i będziesz realizować z niego płatności do ZUS/US.

Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
Regulamin Promocji Nest Lokata Nowe Środki
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych dla umów zawartych do 18.03.2024 obowiązujący do 09.06.2024
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych obowiązujący od 19.03.2024
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart dla umów zawartych do 18.03.2024 obowiązująca do 09.06.2024
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart obowiązująca od 19.03.2024
 
Inne
Arkusz informacyjny dla deponentów
Informacja na temat składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Mniej dokumentów ↗
Nota prawna

Nest Lokata Nowe Środki („Lokata”) jest rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych, prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz konsumentów. Lokata jest dostępna dla posiadaczy rachunku płatniczego Nest Konto prowadzonego w złotych. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1 000 złotych, zaś maksymalna 2 000 000 złotych. Okres deponowania wynosi 3, 6, 12, 18, lub 24 miesiące. Warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest zasilenie rachunku Lokaty kwotą nowych środków tj. różnicą pomiędzy: (i) sumą sald na rachunkach płatniczych oraz lokatach w złotych polskich w chwili złożenia wniosku o otwarcie Lokaty (pomniejszona  o saldo na Lokatach Nowe Środki otwartych po Dniu  bazowym), (ii) a łącznym saldem na rachunkach płatniczych oraz lokatach w złotych polskich na koniec dnia 29.03.2024r.

Rozwiń

Promocja trwa do jej odwołania przez bank. W przypadku Lokaty odnawialnej, Lokata odnawia się na warunkach określonych

w Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat. Regulamin promocji Lokaty, a także „Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępne na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich banku.

Zwiń
22 438 41 41
Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
kontakt@nestbank.pl
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon