Nest Bank

Nowoczesny bank dla przedsiębiorców

O banku

Koncentrujemy się na potrzebach przedsiębiorców dostarczając im nowoczesne rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu i codzienne korzystanie z finansów. Jesteśmy bankiem, w którym mogą prowadzić zarówno finanse firmowe, jak i prywatne.

Naszej działalności przyświeca idea „banku bliskiego ludziom”, który jest cyfrowym opiekunem firmowych i rodzinnych finansów.

Od początku w Nest Banku stawiamy duży nacisk na innowacyjne rozwiązania. Jako jedni z pierwszych umożliwiliśmy zakładanie konta przez wideo rozmowę z konsultantem. W 2021 roku uruchomiliśmy pierwszy kredyt dla firm, który można wziąć 100% online. Nasi klienci mogą korzystać z BLIKA oraz z najpopularniejszych płatności mobilnych - Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, FitBit Pay.

Zarząd

 • Piotr Kowynia
  Piotr Kowynia
  Prezes Zarządu
 • Karolina Mitraszewska
  Karolina Mitraszewska
  Członek Zarządu, Pion Operacji, Logistyki, Transformacji i IT
 • Janusz Mieloszyk
  Członek Zarządu, Pion Finansowy

Rada Nadzorcza

 • Jacek Kseń
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jamal Ismayilov
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marcin Szewczykowski
  Członek Rady Nadzorczej
 • Tod Kersten
  Członek Rady Nadzorczej
 • Błażej Kochański
  Członek Rady Nadzorczej

Nagrody

Most Innovative Digital Transformation Bank
Nagroda w rankingu Global Banking&Finance Awards organizowanym przez magazyn The European.
Forbes World’s Best Banks 2020
Lider rankingu World’s Best Banks 2020 organizowanym przez magazyn Forbes (USA).
Bankier Konto Firmowe 2019
Lider rankingów Bankier.pl 2019 w kategorii konto firmowe
 
Bankier Konto Osobiste 2019
Lider rankingów Bankier.pl 2019 w kategorii konto osobiste
 
Złoty Bankier 2020
Wyróżnienie w kategorii Bezpieczny Bank – najlepsze praktyki.
Transform Awards Europe 2017
Zwycięzca w kategorii Najlepszy rebranding korporacji po fuzji/przejęciu.
IPRA Golden World Awards 2017
Złota statuetka w jednym z największych konkursów PR w Europie Zachodniej.
Road Safety Partner 2017
Wyróżnienie za najlepszą kampanię społeczną "Superfotelik" promującą bezpieczny przewóz dzieci w samochodzie.
Dobra Marka 2017
Jakość, Zaufanie, Renoma - nagroda dla najbardziej innowacyjnych, rozwijających się i rozpoznawalnych marek na polskim rynku.
REBRAND 100® Global Awards
Zwycięzca w kategorii Najlepsza kompleksowa transformacji marki.

Historia Nest Banku

Nasz bank został założony w 1995 r. pod nazwą WestLB Polska S.A. W 2010 r. zmieniono nazwę na Polski Bank Przedsiębiorczości S.A., a w lipcu 2013 r. miała miejsce fuzja z FM Bank S.A. w wyniku czego bank kontynuował swoją działalność używając nazwy FM Bank PBP S.A. 

Do fuzji bank skupiał się przede wszystkim na obsłudze samorządów oraz średnich i dużych przedsiębiorstw. W związku ze zmianą modelu biznesowego, po 2013 r. bank rozwijał się pod dwiema markami: BiZ Bank, która była dedykowana dla klientów prowadzących działalność gospodarczą i Bank Smart skierowaną do klientów indywidualnych.

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom rynkowym bank w listopadzie 2016 r. dokonał rebrandingu i rozpoczął oferowanie swoich produktów pod nową nazwą Nest Bank, dokonując jednocześnie zmiany nazwy prawnej. Obecnie Nest Bank S.A. kieruje swoje produkty zarówno do klientów indywidulanych jak i mikroprzedsiębiorców.
niebieskie logo nest banku

Akcjonariusze

AnaCap Financial Partners LLP
http://www.anacapfp.com

Fundusz private equity AnaCap to jeden z największych i najbardziej doświadczonych inwestorów private equity działających w europejskim sektorze usług finansowych. W ostatniej dekadzie AnaCap dokonał szeregu udanych inwestycji, w tym czterech w instytucje bankowe: Aldermore, który z powodzeniem zadebiutował w lutym 2015 r. na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, uzyskując kapitalizację na poziomie ok. 1 mld GBP, Equa bank w Czechach, MeDirect w Belgii oraz MedBank na Malcie.
AnaCap zarządza funduszami o wartości 2,9 mld EUR, pochodzącymi od renomowanych, globalnych inwestorów. Strategia AnaCap opiera się na wysoce wyspecjalizowanym i analitycznym podejściu w wyszukiwaniu innowacyjnych przedsiębiorstw w atrakcyjnych niszach rynkowych. Rolą AnaCap jest zapewnienie silnego, zmotywowanego zespołu kierowniczego, zaplecza kapitałowego, ukierunkowania strategicznego oraz doświadczenia operacyjnego, pozwalających budować efektywne i skalowalne przedsiębiorstwo.
 

Raporty finansowe

 
Adekwatność kapitałowa
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, wraz z późniejszymi zmianami, Nest Bank udostępnia informacje dotyczące adekwatności kapitałowej, zgodnie z powstałą w tym celu polityką informacyjną:

Polityka informacyjna Nest Bank SA w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach III Filaru Nowej Umowy Kapitałowej.

Polityka informacyjna Nest Bank SA jest obecnie obowiązującą; dane prezentowane za lata ubiegłe zostały przygotowane na podstawie polityki obowiązującej na dzień sporządzenia poszczególnych informacji.

Jednocześnie informujemy, iż Polski Bank Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna (poprzednio: WestLB Bank Polska SA) do dnia 1 grudnia 2010 roku był podmiotem zależnym od unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym.