Nest Bank

Bezpieczna bankowość dla rodzin i mikroprzedsiębiorców

O marce

Nest Bank to marka stworzona z myślą o całej rodzinie. Oferuje bezpieczne, stabilne i przejrzyste produkty finansowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorstw.  
W Nest Banku wierzymy, że uczciwe produkty finansowe, na których zawsze można polegać, zapewnią naszym klientom i ich bliskim spokój oraz poczucie bezpieczeństwa, których potrzebuje każda rodzina. Tworząc ofertę bazujemy na bezpośrednich rozmowach z klientami i naszych wieloletnich doświadczeniach.

Chcemy być dla naszych klientów realnym wsparciem w codziennym życiu. Dlatego wprowadzamy rozwiązania, dzięki którym mogą oni bezpiecznie i spokojnie gospodarować swoimi finansami. Zgodnie z filozofią banku bliskiego ludziom Nest Bank konsekwentnie wdraża i rozwija najnowocześniejsze metody płatności oraz innowacyjne rozwiązania internetowe i mobilne. Dzięki temu jest dostępny wszędzie tam, gdzie potrzebują go klienci. 

Jako jedni z pierwszych w Polsce udostępniliśmy płatności Google Pay, Apple Pay i Garmin Pay oraz otworzyliśmy się na innowacyjne rozwiązania dostarczane przez rynek fintech. Naszą misją jest dostarczanie i promowanie najnowocześniejszych rozwiązań bankowych w służbie polskim rodzinom i ich finansom. Dzięki temu jesteśmy dostępni wszędzie tam, gdzie potrzebują nas klienci. Aby być jeszcze bliżej Twoich spraw, otworzyliśmy już kilkaset kameralnych, sprzyjających rozmowie placówek w całej Polsce.

Zarząd

 • Marek Kulczycki
  Marek Kulczycki
  Prezes Zarządu
 • Bartosz Chytła
  Bartosz Chytła
  Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Pion Bankowości Detalicznej i Przedsiębiorstw
 • Miłosz Bednarczyk
  Miłosz Bednarczyk
  Członek Zarządu. Pion Finansowy
 • Piotr Kalisz
  Piotr Kalisz
  Członek Zarządu. Pion Operacji, Logistyki i IT

Rada Nadzorcza

 • Jacek Kseń
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Henryk Stępniak
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jamal Ismayilov
  Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Gdański
  Członek Rady Nadzorczej
 • Benjamin James Hollowood
  Członek Rady Nadzorczej
 • Tod Kersten
  Członek Rady Nadzorczej
 • Błażej Kochański
  Członek Rady Nadzorczej

Historia Nest Banku

Polski Bank uniwersalny założony w 1995 roku jako FM Bank SA. W 2013 roku miała miejsce fuzja FM Banku SA z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości SA. Od tamtego czasu do 31 października 2016 roku Bank funkcjonował jako FM Bank PBP SA pod dwiema markami handlowymi: Bank Smart i BIZ Bank. Od 1 listopada 2016 roku obie marki i nazwę prawną zastąpiono nazwą Nest Bank SA.

Akcjonariusze

AnaCap Financial Partners LPP
http://www.anacapfp.com
Fundusz private equity AnaCap to jeden z największych i najbardziej doświadczonych inwestorów private equity działających w europejskim sektorze usług finansowych. W ostatniej dekadzie AnaCap dokonał szeregu udanych inwestycji, w tym czterech w instytucje bankowe: Aldermore, który z powodzeniem zadebiutował w lutym 2015 r. na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, uzyskując kapitalizację na poziomie ok. 1 mld GBP, Equa bank w Czechach, MeDirect w Belgii oraz MedBank na Malcie.
AnaCap zarządza funduszami o wartości 2,9 mld EUR, pochodzącymi od renomowanych, globalnych inwestorów. Strategia AnaCap opiera się na wysoce wyspecjalizowanym i analitycznym podejściu w wyszukiwaniu innowacyjnych przedsiębiorstw w atrakcyjnych niszach rynkowych. Rolą AnaCap jest zapewnienie silnego, zmotywowanego zespołu kierowniczego, zaplecza kapitałowego, ukierunkowania strategicznego oraz doświadczenia operacyjnego, pozwalających budować efektywne i skalowalne przedsiębiorstwo.
 

Raporty finansowe

 
Adekwatność kapitałowa
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, wraz z późniejszymi zmianami, Nest Bank udostępnia informacje dotyczące adekwatności kapitałowej, zgodnie z powstałą w tym celu polityką informacyjną:

Polityka informacyjna Nest Bank SA w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach III Filaru Nowej Umowy Kapitałowej.

Polityka informacyjna Nest Bank SA jest obecnie obowiązującą; dane prezentowane za lata ubiegłe zostały przygotowane na podstawie polityki obowiązującej na dzień sporządzenia poszczególnych informacji.

Jednocześnie informujemy, iż Polski Bank Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna (poprzednio: WestLB Bank Polska SA) do dnia 1 grudnia 2010 roku był podmiotem zależnym od unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym.