image
O Banku
W Nest przedsiębiorca jest zawsze na pierwszym miejscu. Wiemy, jak wiele przeszkód musisz pokonać od założenia firmy do świętowania sukcesu. Dla nas jesteś współczesnym bohaterem polskiej gospodarki. Dlatego u nas nie spotkasz przeszkód, a rozwiązania, które pomogą Ci się rozwijać. Zamiast długich kolejek i długiej listy wymaganych dokumentów oferujemy Ci kredyt firmowy na klik, konto dostępne 24/7 i minimum formalności – a te, których musisz dopełnić, załatwisz online.
Zarząd
 
image
Piotr Kowynia
Prezes Zarządu
image
Janusz Mieloszyk
Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
Pion Finansowy (CFO)
image
dr Karolina Mitraszewska
Wiceprezes Zarządu,
Pion Operacji, Logistyki, Transformacji i IT (COO)
image
Marek Szcześniak
Wiceprezes Zarządu,
Pion Dystrybucji i Rozwoju Biznesu (CCO)
Rada Nadzorcza
 
Marek Kulczycki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jamal Ismayilov
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tod Kersten
Członek Rady Nadzorczej
Błażej Kochański
Członek Rady Nadzorczej
Jacek Kseń
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Szewczykowski
Członek Rady Nadzorczej
 
Nagrody
image
 
Historia Nest Banku
Nasz bank został założony w 1995 r. pod nazwą WestLB Polska SA. W 2010 r. zmieniono nazwę na Polski Bank Przedsiębiorczości S.A., a w lipcu 2013 r. miała miejsce fuzja z FM Bank S.A. w wyniku czego bank, kontynuował swoją działalność, używając nazwy FM Bank PBP S.A.
Do fuzji bank skupiał się przede wszystkim na obsłudze samorządów oraz średnich i dużych przedsiębiorstw. W związku ze zmianą modelu biznesowego, po 2013 r. bank rozwijał się pod dwiema markami: BiZ Bank, która była dedykowana dla klientów prowadzących działalność gospodarczą i Bank Smart skierowaną do klientów indywidualnych.
Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom rynkowym, bank w listopadzie 2016 r. dokonał rebrandingu i rozpoczął oferowanie swoich produktów pod nową nazwą Nest Bank, dokonując jednocześnie zmiany nazwy prawnej. Obecnie Nest Bank S.A. kieruje swoje produkty zarówno do klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorców.
Akcjonariusze
 
AnaCap Financial Partners LLP
Fundusz private equity AnaCap to jeden z największych i najbardziej doświadczonych inwestorów private equity działających w europejskim sektorze usług finansowych. W ostatniej dekadzie AnaCap dokonał szeregu udanych inwestycji, w tym czterech w instytucje bankowe: Aldermore, który z powodzeniem zadebiutował w lutym 2015 r. na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, uzyskując kapitalizację na poziomie ok. 1 mld GBP, Equa bank w Czechach, MeDirect w Belgii oraz MedBank na Malcie.
AnaCap zarządza funduszami o wartości 2,9 mld EUR, pochodzącymi od renomowanych, globalnych inwestorów. Strategia AnaCap opiera się na wysoce wyspecjalizowanym i analitycznym podejściu w wyszukiwaniu innowacyjnych przedsiębiorstw w atrakcyjnych niszach rynkowych. Rolą AnaCap jest zapewnienie silnego, zmotywowanego zespołu kierowniczego, zaplecza kapitałowego, ukierunkowania strategicznego oraz doświadczenia operacyjnego, pozwalających budować efektywne i skalowalne przedsiębiorstwo.
image
 
Raporty finansowe
 • List Prezesa Zarządu Nest Bank SA - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku - pobierz

 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku - pobierz

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nest Bank S.A. za 2021 rok - pobierz

 • List Prezesa Zarządu Nest Bank SA - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku - pobierz

 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku - pobierz

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nest Bank S.A. za 2020 rok - pobierz

 • List Prezesa Zarządu Nest Bank SA - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku - pobierz

 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Nest Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku - pobierz

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nest Bank S.A. za 2019 rok - pobierz

 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku - pobierz

 • List Prezesa Zarządu Nest Bank S.A. - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 rok - pobierz

Zobacz więcej
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 rok - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2016 rok - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2015 rok - pobierz- pobierz

FM Bank PBP SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2014 rok - pobierz

FM Bank PBP SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2013 - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2013 rok - pobierz

FM Bank

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2012 - pobierz

 • Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2012 - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2012 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi - pobierz

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2012 - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2012 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównawczymi - pobierz

FM Bank

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2011 - pobierz

 • Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2011 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi - pobierz

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2011 - pobierz

 • Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 - pobierz

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2011 roku - pobierz

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi - pobierz

Mniej
Raporty podatkowe
 • Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej Nest Bank S.A za rok 2020 - pobierz

Adekwatność kapitałowa
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, wraz z późniejszymi zmianami, Nest Bank udostępnia informacje dotyczące adekwatności kapitałowej, zgodnie z powstałą w tym celu polityką informacyjną:
Polityka informacyjna Nest Bank SA w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach III Filaru Nowej Umowy Kapitałowej.
Polityka informacyjna Nest Bank SA jest obecnie obowiązującą; dane prezentowane za lata ubiegłe zostały przygotowane na podstawie polityki obowiązującej na dzień sporządzenia poszczególnych informacji.
Jednocześnie informujemy, iż Polski Bank Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna (poprzednio: WestLB Bank Polska SA) do dnia 1 grudnia 2010 roku był podmiotem zależnym od unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym.
Szczegóły ↗

22 438 41 41

kontakt@nestbank.pl

Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Kredyty
Oszczędności i inwestycje
Usługi

© 2022 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon