Program poleceń - IV edycja

Polecaj nasze produkty
i zarabiaj

Program trwa od 1.02.2024 do 30.09.2024
Polecaj nasze konta i zgarnij premię
Ile możesz zyskać za skuteczne polecanie naszych kont?
Ile zyska Twój znajomy, któremu polecisz nasze konto?
100 zł
za założenie Nest Konta, które będzie aktywne
100 zł
za założenie Nest Konta, które będzie aktywne
400 zł
za polecenie BIZnest Konta, które będzie aktywne
200 zł
za założenie BIZnest Konta, które będzie aktywne
Polecaj kredyty firmowe i zarabiaj! Sprawdź ile możesz zyskać
 
 
 
 
1000 zł - za kredyt/limit firmowy uruchomiony z Twojego polecania
1000zł - za kredyt/limit firmowy uruchomiony z Twojego polecenia (niezależnie od kwoty uruchomionego kredytu)
2000 zł - za każdy kredyt/limit firmowy uruchomiony z Twojego polecenia, jeśli będzie co najmniej 
200 tys. zł
 
Łączna kwota premii, z tytułu poleceń kont i kredytów wynosi maksymalnie 2000 zł (nie dotyczy premii dodatkowej w kwocie 2000 zł za udzielony kredyt/limit w kwocie co najmniej 200 tys. zł)

Jak zapisać się do programu poleceń?


1‌‌‌    

Zaloguj się do naszej aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej

2    

Wypełnij prosty wniosek przystąpienia do programu poleceń i udziel wymaganych zgód marketingowych by uzyskać numer Polecającego.

3    

Gotowe! Teraz przekaż znajomemu swój numer polecającego. Będzie musiał go wpisać we wniosku online o konto lub podać doradcy podczas wnioskowania o kredyt.
Im więcej polecasz,
tym więcej
zyskujesz.
O czym pamiętać, aby otrzymać pieniądze?

Przede wszystkim o tym, aby przekazać znajomemu numer do wpisania we wniosku o otwarcie konta online lub we wniosku o kredyt/limit.


Założone konta z Twojego polecenia muszą być aktywne, czyli osoba, która otwiera konto
z Twojego polecenia musi w jednym z 3 pierwszych miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta:

  • zapewnić wpływ w wysokości min. 2000 zł w przypadku założenia Nest Konta lub 5000 zł w przypadku założenia BIZnest Konta,

  • wykonać 5 dowolnych płatności spośród: BLIK, operacja kartą, przelew.


Wniosek kredytowy z Twojego polecenia może być złożony w placówce lub na infolinii.


Wypłata nagrody za przyznany Zaproszonemu kredyt nastąpi w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po uruchomieniu kredytu

 
Przydatne dokumenty do pobrania
Regulamin promocji Polecam Nest Bank - Edycja IV
Nota prawna

Promocja „Polecam Nest Bank - Edycja IV” („Promocja”) trwa od 1.02.2024 r. do 30.09.2024 r. Do Promocji można przystąpić w czasie trwania Promocji, chyba że Nest Bank S.A. („Bank”) zakończy wcześniej Promocję, zgodnie z postanowieniami Regulaminu promocji Polecam Nest Bank („Regulamin Promocji”).

Rozwiń

Promocja skierowana jest do:

  1.   obecnych klientów Banku chcących polecić innym osobom otwarcie rachunku w Banku lub zawarcie umowy kredytu firmowego („Polecający”),

  2. nowych klientów Banku, którzy chcą otworzyć rachunek w Banku lub zawrzeć umowę kredytu firmowego -  z wykorzystaniem numeru Polecającego („Zaproszony”).

Premia dla Polecającego wynosi:

  1. 100 zł jednorazowo za polecenie Nest Konta, o ile Zaproszony założy Nest Konto, które spełni warunki aktywności, o których mowa poniżej.

  2. 400 zł jednorazowo za polecenie BIZnest Konta, o ile Zaproszony założy BIZnest Konto, które spełni warunki aktywności, o których mowa poniżej.

  3. 1000 zł jednorazowo za polecenie kredytu firmowego, o ile Zaproszony zawrze umowę kredytu firmowego i zostaną spełnione pozostałe warunki przewidziane Regulaminem. Dodatkowo, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz gdy Zaproszony zawrze umowę kredytu firmowego na kwotę równą lub większą niż 200 000 zł, Polecający przystępujący do Promocji jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą otrzyma każdorazowo premię dodatkową w wysokości 2000 zł.

Premia dla Zaproszonego wynosi:

  1. 100 zł jednorazowo za otwarcie w okresie promocji Nest Konta, które spełni warunki aktywności, o których mowa poniżej.

  2. 200 zł jednorazowo za otwarcie w okresie promocji BIZnest Konta, które spełni warunki aktywności, o których mowa poniżej.

  3. 1000 zł jednorazowo za zawartą w okresie promocji umowę kredytu firmowego

Warunki aktywności dla Nest Konta: zapewnienie na tym rachunku wpływów min 2000 zł oraz wykonanie z niego 5 dowolnych transakcji spośród: BLIK, Karta, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku), w jednym z trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych od otwarcia rachunku.

Warunki aktywności dla BIZnest Konta: zapewnienie na tym rachunku wpływów min 5000 zł oraz wykonanie z niego 5 dowolnych transakcji spośród: BLIK, Karta, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku), w jednym z trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych od otwarcia rachunku.

Łączna Premia wypłacona na podstawie Regulaminu Promocji dla jednej osoby fizycznej/osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą/osoby prawnej wynosi maksymalnie 2000 zł, z zastrzeżeniem zdania następnego. Polecający przystępujący do Promocji jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może uzyskać każdorazowo w okresie promocji premię dodatkową w wysokości 2000 zł – w przypadku spełnienia przewidzianych Regulaminem warunków, w szczególności gdy Zaproszony zawrze umowę kredytu firmowego na kwotę równą lub większą niż 200 000 zł .

 Szczegółowe warunki Promocji, w tym wszystkie warunki uzyskania prawa do Premii, opisane są w Regulaminie Promocji.

Zwiń
22 438 41 41
Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
kontakt@nestbank.pl
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon