Program poleceń - III edycja

Polecaj nasze konta
i kredyty. Zgarnij nawet 2000 zł

Program trwa od 1.07.2023 do 31.01.2024
Ile możesz zyskać za skuteczne polecanie naszych kont?
100 zł
za polecenie Nest Konta, które będzie aktywne
400 zł
za polecenie BIZnest Konta, które będzie aktywne
A za skuteczne polecanie naszych kredytów firmowych zyskasz 1 % kwoty kredytu
przyznanego Twojemu znajomemu, ale nie więcej niż 1000 zł jednorazowo
Ile zyska Twój znajomy, któremu polecisz nasze konto?
100 zł
za założenie Nest Konta, które będzie aktywne
200 zł
za założenie BIZnest Konta, które będzie aktywne
Twój znajomy, któremu przyznamy kredyt firmowy z Twojego polecenia zyska tyle samo co Ty
czyli 1% kwoty zaciągniętego przez niego kredytu firmowego, ale nie więcej niż 1000 zł jednorazowo

Jak zapisać się do programu poleceń?


1‌‌‌    

Zaloguj się do naszej aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej

2    

Wypełnij prosty wniosek przystąpienia do programu poleceń i udziel wymaganych zgód marketingowych

3    

Gotowe! Teraz przekaż znajomemu swój numer polecającego. Będzie musiał go wpisać we wniosku kredyt lub konto.
Im więcej polecasz,
tym więcej zyskujesz.
Łącznie możesz zyskać nawet 2000 zł
O czym pamiętać, aby otrzymać pieniądze?

Przede wszystkim o tym, aby przekazać znajomemu numer do wpisania we wniosku o otwarcie konta lub we wniosku o zawarcie umowy kredytu firmowego.


Założone konta z Twojego polecenia muszą być aktywne, czyli osoba, która otwiera konto
z Twojego polecenia musi w jednym z 3 pierwszych miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta:

  • zapewnić wpływ w wysokości min. 2000 zł w przypadku założenia Nest Konta lub 5000 zł w przypadku założenia BIZnest Konta,

  • wykonać 5 dowolnych płatności spośród: BLIK, operacja kartą, przelew.

 
Przydatne dokumenty do pobrania
Regulamin promocji Polecam Nest Bank - Edycja 3
Nota prawna

Promocja „Polecam Nest Bank - Edycja 3” („Promocja”) trwa od 1.07.2023 r. do 31.01.2024 r. Do Promocji można przystąpić w czasie trwania Promocji, chyba że Nest Bank S.A. („Bank”) zakończy wcześniej Promocję, zgodnie z postanowieniami Regulaminu promocji Polecam Nest Bank („Regulamin Promocji”).

Rozwiń

Promocja skierowana jest do:

  1. obecnych klientów Banku chcących polecić innym osobom otwarcie rachunku w Banku lub zawarcie umowy kredytu firmowego („Polecający”),

  2. nowych klientów Banku, którzy chcą otworzyć rachunek w Banku lub zawrzeć umowę kredytu firmowego z wykorzystaniem numeru Polecającego („Zaproszony”).

Premia dla Polecającego wynosi:

  1. 100 zł jednorazowo za polecenie Nest Konta, o ile Zaproszony założy Nest Konto, które spełni warunki aktywności, o których mowa poniżej.

  2. 400 zł jednorazowo za polecenie BIZnest Konta, o ile Zaproszony założy BIZnest Konto, które spełni warunki aktywności, o których mowa poniżej.

  3. 1% kwoty kredytu firmowego wskazanej w umowie kredytu firmowego zawartej przez Zaproszonego, nie więcej niż 1000 zł jednorazowo.

Premia dla Zaproszonego wynosi:

  1. 100 zł jednorazowo za otwarcie Nest Konta, które spełni warunki aktywności, o których mowa poniżej.

  2. 200 zł jednorazowo za otwarcie BIZnest Konta, które spełni warunki aktywności, o których mowa poniżej.

  3. 1% kwoty kredytu firmowego wskazanej w umowie kredytu firmowego, nie więcej niż 1000 zł jednorazowo.

Warunki aktywności dla Nest Konta: zapewnienie na tym rachunku wpływów min 2000 zł oraz wykonanie z niego 5 dowolnych transakcji spośród: płatność BLIK, operacja Kartą, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku), w jednym z trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych od otwarcia rachunku,

Warunki aktywności dla BIZnest Konta: zapewnienie na tym rachunku wpływów min 5000 zł oraz wykonanie z niego 5 dowolnych transakcji spośród: płatność BLIK, operacja Kartą, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku), w jednym z trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych od otwarcia rachunku.

Maksymalna wysokość Premii wypłacona dla jednej osoby fizycznej/osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą/osoby prawnej wynosi 2000 zł.

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji.

Zwiń

22 438 41 41

kontakt@nestbank.pl

Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2023 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon