Podstawowy Rachunek Płatniczy - Nest Konto PRP
Dla osób, które
nie posiadają konta

w żadnym banku, SKOK-u oraz mieszkają w Polsce

 
Na co dzień korzystaj bez opłat z rachunku bankowego

0 zł
Otwarcie i prowadzenie konta

0 zł
Wydanie i korzystanie z karty debetowej Visa

0 zł
Wszystkie internetowe przelewy krajowe Elixir w złotych
0 zł
5 pierwszych przelewów krajowych Elixir zleconych w placówce banku w miesiącu kalendarzowym
0 zł
Wpłaty gotówki w placówce banku oraz BLIKIEM w bankomatach
0 zł
Wypłaty gotówki w placówce banku oraz BLIKIEM z bankomatów
Jak założyć Podstawowy Rachunek Płatniczy?Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) założysz w jednej z placówek Nest Banku:

  • Złóż wniosek o otwarcie konta w placówce Nest Banku

  • Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości

  • W ciągu 5 dni zweryfikujemy czy posiadasz rachunek w innym banku/SKOK-u

  • Po tym czasie przyjdź do placówki Nest Banku, aby podpisać umowę

  • Aktywuj konto

Podstawowy Rachunek Płatniczy - Nest Konto PRP to rachunek osobisty dla Ciebie, jeżeli chcesz mieć możliwość wykonywania poleceń przelewów oraz wpłat i wypłat gotówkowych, jednak nie potrzebujesz dodatkowych produktów, jakimi są np. lokaty z promocyjnym oprocentowaniem czy limit w koncie.

Jeżeli chciałbyś korzystać z dodatkowych usług, które pomogą zadbać o Twój domowy budżet, oferujemy rachunek płatniczy Nest Konto, którego prowadzenie kosztuje Cię niezmiennie 0 zł.

Najważniejsze różnice pomiędzy rachunkami
---
Podstawowy Rachunek Płatniczy
Nest Konto

Prowadzenie rachunku płatniczego

0 zł

0 zł

Wydanie i korzystanie
z karty debetowej

0 zł

0 zł

Polecenie internetowego przelewu krajowego w PLN

0 zł

0 zł

Wpłaty i wypłaty gotówki
w placówce banku

0 zł

10 zł

Wpłaty i wypłaty BLIKIEM
z bankomatów

0 zł

0 zł

Wpłaty i wypłaty
z bankomatów Euronet
w Polsce

0 zł

0 zł

Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
Dokument dotyczący opłat - Nest Konto PRP
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart obowiązująca od 11.08.2023
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart obowiązująca do 10.08.2023
 
Inne
Broszura informacyjna dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w UE
Komunikat Godziny Graniczne dla Zleceń Płatniczych
Arkusz informacyjny dla deponentów
Wniosek o podstawowy rachunek płatniczy
Informacja dotycząca przenoszenia rachunku płatniczego
Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych
Informacja na temat składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Mniej dokumentów ↗
Nota prawna

Rachunek płatniczy Nest Konto PRP jest podstawowym rachunkiem płatniczym prowadzonym na rzecz konsumentów w PLN. Brak opłat i prowizji za czynności i usługi wskazane jako bezpłatne czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym Nest Kontem PRP Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie
z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.

Rozwiń

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat oraz Tabeli opłat
i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta rachunków i kart, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Banku.

Zwiń
Nazwa wg przepisów prawa 
Nasza nazwa
Definicja wg przepisów prawa

prowadzenie rachunku płatniczego

prowadzenie konta

usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta 

wypłata gotówki

wypłata

usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

wpłata gotówki

wpłata

usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy

wydanie karty płatniczej

wydanie karty

usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karty debetowej lub kredytowej

obsługa karty debetowej

korzystanie z karty, używanie karty

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika

usługa bankowości elektronicznej

bankowość elektroniczna, bankowość online, aplikacja mobilna i bankowość internetowa

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

usługa bankowości telefonicznej 

infolinia

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

polecenie przelewu

przelew krajowy, przelew standardowy, przelew Elixir

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

polecenie przelewu wewnętrznego  

przelew wewnętrzny, przelew pomiędzy kontami w Nest!

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę 

polecenie przelewu SEPA  

internetowy przelew europejski SEPA, przelew SEPA

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)  

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

historia transakcji, historia operacji, zestawienie transakcji, zestawienie operacji

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej

powiadamianie SMS 

powiadomienia SMS

usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS 

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

płatność kartą za granicą, płatność zbliżeniowa za granicą 

usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty 

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

wypłata gotówki za granicą

usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy 

polecenie przelewu w walucie obcej

przelew SWIFT w danej walucie, przelew walutowy

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro 

22 438 41 41

kontakt@nestbank.pl

Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2023 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon