Podstawowy Rachunek Płatniczy - Nest Konto PRP
Dla osób, które nie posiadają konta

w żadnym banku, SKOK-u oraz mieszkają w Polsce

 
Na co dzień korzystaj bez opłat z rachunku bankowego

0 zł
Otwarcie i prowadzenie konta

0 zł
Wydanie i korzystanie z karty debetowej Visa

0 zł
Wszystkie internetowe przelewy krajowe Elixir w złotych
0 zł
5 pierwszych przelewów krajowych Elixir zleconych w placówce banku w miesiącu kalendarzowym
0 zł
Wpłaty gotówki w placówce banku oraz BLIKIEM w bankomatach
0 zł
Wypłaty gotówki w placówce banku oraz BLIKIEM z bankomatów
Jak założyć Podstawowy Rachunek Płatniczy?Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) założysz w jednej z placówek Nest Banku:

  • Złóż wniosek o otwarcie konta w placówce Nest Banku

  • Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości

  • W ciągu 5 dni zweryfikujemy czy posiadasz rachunek w innym banku/SKOK-u

  • Po tym czasie przyjdź do placówki Nest Banku, aby podpisać umowę

  • Aktywuj konto

Podstawowy Rachunek Płatniczy - Nest Konto PRP to rachunek osobisty dla Ciebie, jeżeli chcesz mieć możliwość wykonywania poleceń przelewów oraz wpłat i wypłat gotówkowych, jednak nie potrzebujesz dodatkowych produktów, jakimi są np. lokaty z promocyjnym oprocentowaniem czy limit w koncie.

Jeżeli chciałbyś korzystać z dodatkowych usług, które pomogą zadbać o Twój domowy budżet, oferujemy rachunek płatniczy Nest Konto, którego prowadzenie kosztuje Cię niezmiennie 0 zł.

Najważniejsze różnice pomiędzy rachunkami
---
Podstawowy Rachunek Płatniczy
Nest Konto

Prowadzenie rachunku płatniczego

0 zł

0 zł

Wydanie i korzystanie
z karty debetowej

0 zł

0 zł

Polecenie internetowego przelewu krajowego w PLN

0 zł

0 zł

Wpłaty i wypłaty gotówki
w placówce banku

0 zł

10 zł

Wpłaty i wypłaty BLIKIEM
z bankomatów

0 zł

0 zł

Wpłaty i wypłaty
z bankomatów Euronet
w Polsce

0 zł

0 zł

Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
Regulamin rachunków bankowych obowiązujący od 21.04.2023
Regulamin rachunków bankowych dla umów zawartych do 20.04.2023 obowiązujący do 15.07.2023
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
Dokument dotyczący opłat - Nest Konto PRP
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart obowiązująca od 21.04.2023
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart dla umów zawartych do 20.04.2023 obowiązująca do 15.07.2023
 
Inne
Broszura informacyjna dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w UE
Komunikat Godziny Graniczne dla Zleceń Płatniczych
Arkusz informacyjny dla deponentów
Wniosek o podstawowy rachunek płatniczy
Informacja dotycząca przenoszenia rachunku płatniczego
Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych
Informacja na temat składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Mniej dokumentów ↗
Nota prawna

Rachunek płatniczy Nest Konto PRP jest podstawowym rachunkiem płatniczym prowadzonym na rzecz konsumentów w PLN. Brak opłat i prowizji za czynności i usługi wskazane jako bezpłatne czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym Nest Kontem PRP Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie
z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.

Rozwiń

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat oraz Tabeli opłat
i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta rachunków i kart, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Banku.

Zwiń

22 438 41 41

kontakt@nestbank.pl

Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2023 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon