Nest Konto Waluta
Konto walutowe rozliczane
w EUR, USD, GBP
Korzystaj na co dzień bez opłat
 
0 zł
prowadzenie konta
0 zł
internetowy przelew europejski SEPA w EUR
0 zł
kody SMS do autoryzacji przelewów w bankowości internetowej
Zakładając Nest Konto Waluta zyskujesz:
Kartę debetową Visa
Dostępną w trzech walutach (EUR, GBP, USD)
i akceptowaną na całym świecie.
 
  • 0 zł za wydanie i używanie pierwszej karty debetowej w Nest Banku.

  • 0 zł prowizji za przewalutowanie transakcji
    i wszystkie płatności internetowe w walucie karty.

  • Zakupy w internecie zabezpieczone usługą 3D-secure.

Wygodę użytkowania
Kartą Visa możesz płacić za zakupy bezpośrednio swoim zegarkiem (Garmin Pay, Fitbit Pay) oraz smartfonem.
 
Sprawdź usługi płatności mobilnych dostępnych w Nest Banku.
Co jeszcze dla Ciebie mamy?
Jak założyć konto walutowe?
Zaloguj się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej
Złóż wniosek o Nest Konto Waluta
Gotowe! Możesz już korzystać z konta walutowego
Opłaty i prowizje
Tabela skrócona
 
Prowadzenie kontaOpłata
Otwarcie rachunku płatniczego0 zł
Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł
Przydatne dokumenty do pobrania
Regulaminy
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych obowiązujący od 19.03.2024
Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych dla umów zawartych do 18.03.2024 obowiązujący do 09.06.2024
Więcej dokumentów ↗
 
Opłaty i oprocentowanie
Tabela Oprocentowania oferta Rachunków i Lokat
Dokument dotyczący opłat - Nest Konto Waluta EUR
Dokument dotyczący opłat - Nest Konto Waluta GBP
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart obowiązująca od 19.03.2024
Dokument dotyczący opłat - Nest Konto Waluta USD
Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart dla umów zawartych do 18.03.2024 obowiązująca do 09.06.2024
 
Inne
Broszura informacyjna dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w UE
Informacja na temat składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Arkusz informacyjny dla deponentów
Komunikat Godziny Graniczne dla Zleceń Płatniczych
Informacja dotycząca przenoszenia rachunku płatniczego
Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych
Mniej dokumentów ↗
Nota prawna

Nest Konto Waluta jest rachunkiem płatniczym prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz konsumentów w EUR, USD, GBP. Brak opłat i prowizji za czynności i usługi wskazane jako bezpłatne nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Nest Kontem Waluta Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą  „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Nest Koncie Waluta jest zmienne i na dzień 06.04.2022 roku  wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. 

Rozwiń

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Zwiń
Nazwa wg przepisów prawa 
Nasza nazwa
Definicja wg przepisów prawa

prowadzenie rachunku płatniczego

prowadzenie konta

usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta 

wypłata gotówki

wypłata

usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

wpłata gotówki

wpłata

usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy

wydanie karty płatniczej

wydanie karty

usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karty debetowej lub kredytowej

obsługa karty debetowej

korzystanie z karty, używanie karty

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika

usługa bankowości elektronicznej

bankowość elektroniczna, bankowość online, aplikacja mobilna i bankowość internetowa

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

usługa bankowości telefonicznej 

infolinia

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

polecenie przelewu

przelew krajowy, przelew standardowy, przelew Elixir

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

polecenie przelewu wewnętrznego  

przelew wewnętrzny, przelew pomiędzy kontami w Nest!

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę 

polecenie przelewu SEPA  

internetowy przelew europejski SEPA, przelew SEPA

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)  

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

historia transakcji, historia operacji, zestawienie transakcji, zestawienie operacji

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej

powiadamianie SMS 

powiadomienia SMS

usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS 

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

płatność kartą za granicą, płatność zbliżeniowa za granicą 

usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty 

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

wypłata gotówki za granicą

usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy 

polecenie przelewu w walucie obcej

przelew SWIFT w danej walucie, przelew walutowy

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro 

22 103 18 18
Aktualny numer infolinii.
Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
22 438 41 41
Zmiana numeru infolinii.
Wkrótce ten numer będzie nieaktywny.
kontakt@nestbank.pl
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon